niedziela, 21 kwietnia 2019

Markery strat/ Causalty markers (projek Pawia 1525/ Pavia 1525 project)

Bardzo długo nie dodawałem nowych postów. Nie było to jednak spowodowane wstrzymaniem malowania figurek. Po prostu nie miałem kiedy ich fotografować i przygotowywać informacji. Teraz powoli nadrabiam zaległości.
Na pierwszy ogień idą markery strat. Okazało się bowiem, że Lancashire Games wznowiło wspaniałe figurki do wojen włoskich wydawane niegdyś przez Venexię.
It's been a long time since I published the last post. However it was not caused by the fact that I stopped painting figures. I just had no time to photograph and prepare posts. Now I'm starting to compensate for this. The first are causalty markers for the Italian Wars.
I found out that Lancashire Games re-issued an outstanding range of Venexia figures.
 Markery strat dla piechoty/ Infantry causalty markers

 Markery strat dla ciężkiej jazdy/ Heavy cavalry causalty markers.

Na koniec zdradzę, że już w czerwcu planuję pokaz dużej bitwy - bitwy pod Pawią z 1525 roku.
At the end I will give away that in June I'm planing a big demonstration game - Pavia 1525.