wtorek, 31 stycznia 2012

Szwedzka piechota/ Swedish infantry

Kolejna jednostka armii szwedzkiej z połowy XVII wieku - piechota nowego typu - krajowa, czyli złożona z rekrutów ze Szwecji lub Finlandii. Tego typu jednostki były w miarę jednolicie uzbrojone i umundurowane. Oczywiście jak na tamte czasy, gdy mundur był zwykle bardzo umowny, a w toku kampanii żołnierze nosili po prostu to co znaleźli lub zrabowali. W tym przypadku umundurowanie oznaczało, że żołnierze nie szli do walki w cywilnych ubraniach.

Another unit of the mid 17th Century Swedish army - infantry of the new type - national - composed of recruits from Sweden and Finland. Such regiments were relatively uniform and well armed. Of coures uniformity in 17th Century was an abstract trerm. During campaigns soldiers were wearing various clothes they managed to find or loot. In this case having uniforms meant that these infantrymen didn't have to march for war in civilian outfits.


Oddział wraz z towarzyszącym mu działkiem regimentowym/ Unit accompained by the regimental gun.

poniedziałek, 30 stycznia 2012

Landknechci z halabardami/ Landsknechts with halberds

Halabardy były jedną z ważniejszych broni na XVI wiecznych polach bitew. Formacje landsknechtów składały się częściowo z uzbrojonych w nie żołnierzy. Ich zadaniem była między innymi walka z opancerzonymi przeciwnikami, a także wytrącanie wrogom pik z rąk. Byli z reguły również najlepiej opancerzeni, ponieważ walczyli w pierwszym szeregu.

Nazywano ich Doppelsöldner (podwójni najemnicy), ponieważ ze względu na prace w bardzo szkodliwych warunkach pobierali podwójny żołd.

Halberds were among most important weapons of the 16th Century. Landsknecht formations were composed also from soldiers armed with halberds. Their main task was to fight against armoured opponents and breaking enemy pikes. They were usually also the most well armoured because they fought in the first rank.

Such mercenaries were called Doppelsöldner (double mercenaries) because their work in more harmfull conditions as we would say now, meant that they also were getting double payment.

Figurki Venexia 15 mm/ 15mm figures by Venexia

sobota, 28 stycznia 2012

Angielska Wojna Domowa/ English Civil War

Angielska wojna domowa - siły rojalistów po lewej, parlamentu po prawej

English Civil War - Royalists on the left, Parliament forces on the right

Jazda rojalistów/ Royalist cavalry

Dragoni rojalistów/ Royalist dragons

Piechota rojalistów atakuje centrum sił parlamentu i zostaje odparta/ Royalist infantry attacks centre of the Parliamentarian forces, but is defeated.

Artyleria i piechota sił parlamentu/ Parliamentarian artillery and infantry

Starcie piechoty. Szyki rojalistów zmieszane przez ostrzał. Infantry clash. Royalist infantry distrupted by the musket volleys of parliamentarian units.

Bitwa zakończyła się niewielkim zwycięstwem parlamentu/ Battle has ended with Parliament's forces narrow victory.

czwartek, 26 stycznia 2012

Landsknechci przeciw Wenecji/ Landsknechts against Venice (2)

Na prawej flance sił imperialnych weneccy stadioci (lekka jazda) dogonili lekką jazdę imperialną, która wcześniej do nich podjechała, ostrzelała z arkebuzów i próbowała odskoczyć. Stracili jedną podstawkę, ale zmusili przeciwnika do ucieczki.

On the Imperial right Venetian stradiots (light horse) manage to catch with imperial light horse. Earlier imperials were trying to shoot them from arquebuses and avoid contact with the enemy.

Landsknechci zderzyli się z weneckimi pikinierami w największym starciu tej bitwy, trwającym do jej końca

Landsknechts colide with Venetian pikemen in the biggest clash of this battle that will last till its end.

Walka była zażarta. Generałowie obu stron walczyli w pierwszych szeregach. Dzięki głębszej formacji Wenecjanie powoli zaczynali brać górę.

Fighting was fierce. generals of both sides took position in the ranks. Thanks to deeper formation Venetians were starting to gain the upper hand.


Drugi oddział landsknechtów uderza na weneckich pikinierów i zaczyna zadawać im straty.

Second landsknecht regiment attacks Venetian pikemen and starts to inflict looses.

Na prawym skrzydle po weneccy żandarmi, atakujący ze wsparciem stradiotów przeganiają z pola imperialnych żandarmów. Ci zostają jeszcze złapani przez ścigających stradiotów i rozbici.

On the Imperial right Venetian gendarmes break Imperial ones with help of stradiots. Stradiots chase running away enemies and diperse them.

Załamanie prawego skrzydła sił imperialnych przesądziło wynik walki. Regiment landsknechtów związany walką z pikinierami został zaatakowany z boku przez arkebuzerów i złamany zaczął uciekać.

Na lewym skrzydle w wyniku ostrzału weneckich łuczników uciekli imperialni kusznicy, a żandarmi rozbili niewielki oddział landsknechtów z dwuręcznymi mieczami. Imperialni rozbili jedynie jeden oddział lekkich arkebuzerów.

Collapse of the imperial right decided about the outcome of the battle. Landsknecht regiment locked in combat with Venetian pike was attacked from flank by arqebusers and started to run away.

On the left wing Venetian archers routed Imperial cossbowmen and Gendarmes small unit of landsknechts with heavy swords. Imperials manage to break only one unit of light arqebusers.

wtorek, 24 stycznia 2012

Landsknechci przeciw Wenecji/ Landsknechts against Venice (1)

W sobotę rozegraliśmy dwie bitwy (równolegle, ponieważ mieliśmy wielu graczy) - Wojny Włoskie - Landsknechci kontra Wenecja oraz Angielską Wojnę Domową.

Na początek reportaż z pola bitwy w słonecznej Italii

On Saturday we played two battles (at the same time because enough players had gathered) - Italian Wars - Landsknechts against Venice and English Civil War battle.

First report from sunny Italy.

Z lewej Imperialni, na pierwszym planie lekka jazda z arkebuzami oraz żandarmi (ciężka jazda) dalej średnia artyleria, dwa regimenty landsknechtów, lekka artyleria, landknechci z dwuręcznimi mieczami, a na lewym skrzydle arkebuzerzy, kusznicy oraz jazda.

Po prawej siły Republiki Weneckiej - lekka jazda, żandarmi, za nimi dwa bloki pikinierów, arkebuzerzy, kusznicy, artyleria, łucznicy i najdalej na prawo lekki oddział arkebuzerów.

Imperials on the left - light horse with arquebuses, gendarmes (heavy cavalry), behind them medium artillery, two regiments of landsknechts, light artillery, landsknechts with two handed swords and on the left wing arquebusers, cossbowmen and cavalry

On the right forces of the Venetian Republic - light horse, gendarmes, behind them two blocks of pikemen, aruebusers, cossbowmen, artillery, archers and furthest on the right light arquebusers.

Jeden z regimentów landsknechtów / one of landsknecht regiments

Pierwsze ruchy/ Initial moves

Tego pana po lewej wraz z doboszem chyba rozpoznajecie. Tutaj właśnie prowadzi do walki regiment landsknechtów

One on the right with a drummer was already presented. Here he leads landsknecht regiment.

Drugi regiment landsknechtów w natarciu/ Landsknechts on the attack

Kawaleria imperialna/ Imperial Cavalry

Obie strony prą do zwarcia. Ostrzał artylerii spowodował tylko niewielkie straty - zniszczył jeden element włoskich pikinierów oraz jeden element landsknechtów po stronie imperialnej.

Both sides headed towards hand to hand combat. Artillery didn't cause any significant loses. imperials lost a stand of landsknechts and Venetians a stand of pikemen.

poniedziałek, 23 stycznia 2012

NIE dla ACTA/ NO to ACTA

Tym razem nieco inny temat. Przyłączam się do protestu przeciwko ratyfikowaniu przez Polskę ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement),umowy mającej teoretycznie chronić własność intelektualną, a w rzeczywistości ograniczającej wolność w sieci pod pozorem walki z piractwem.

W myśl ACTA providerzy internetu mieliby monitorować działalność użytkowników internetu i usuwać tresci naruszajace prawa własności intelektualnej (cenzura?). Kto wie, moze nawet mój blog miałby problemy, gdyby zgłosili się "właściciele" niektórych grafik.

Co najważniejsze władze chciały wprowadzić zmiany po cichu, bez debaty, ponad głowami społeczeństwa.

Dlatego zachęcam do zapoznania się z materiałami o ACTA oraz udziału w różnych formach protestu


This time a bit different topic. I support protest against ratifying by Poland an ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) agreement that theoretically is to defend intellectual property but in fact limits freedom of the internet under guise of "fighting piracy".

ACTA says that internet providers are obliged to monitor activity of users and remove content violating laws of intellectual property (censorship?). Who knows maybe even my blog would be in trouble when "owners" of some of used graphics would appear.

What's even more important authorities wanted to sign ACTA without even starting a debate, above our heads.

That is why I encourage You to learn more about ACTA and participate in various forms of protest.

piątek, 20 stycznia 2012

XVI wieczne psy wojny/ 16th Century dogs of war

Figurki Venexii trafiły do mnie jakiś czas temu, jednak musiały poczekać na swoją kolej. Zaplanowane na sobotę granie w FOG: renaissance zmotywowało mnie do zrobienia choć jednego standu - padło na element dowodzenia landsknechtów.

Venexia figures had arived some time ago but had to wait for their turn. Saturday's playing FOG: Renaissance has inspired me to paint first stand - landsknecht command.

Landsknechci to formacja dominująca na większości pól bitewnych Europy w XVI wieku. Byli obecni niemal we wszystkich zachodnioeuropejskich armiach w charakterze najemników.

Landsknechts were a formation dominating on most of European battlefields of the 16th Century. They were present in nearly all Western European armies of the period.

Termin Landsknecht, czyli z niemieckiego "Sługa kraju" powstał około roku 1480 na określenie wszystkich najemników z nizinnej części Świetego Imperium Rzymskiego. Pierwsze regimenty landsknechtów sformował cesarz Maksymilian I, a ich sformowaniem zajął się słynny najemnik Greorg von Frundsberg.

Term landsknecht comes from German language and means servant of the country. This term was created about 1480 and meant all mercenaries from lowlands of the Holy Roman Empire. First regiments were formed by emperor Maximilian I and their commander was famous mercenary Greorg von Frundsberg.

Pomimo starań Cesarstwa aby mieć wyłączność na nową formację niemieccy najemnicy już wkrótce potem pojawili się również w innych krajach, nawet prowadzących wojnę z Cesarstwem.

Despite Empire's attempts German mercenaries soon appeared also in other countries also those fighting against the Empire.


Stand przedstawia dowódce landsknechtów z ciężkim, dwuręcznym mieczem, używanym nie tylko do zadawania ciosów przeciwnikowi, ale również wytracania z mu rąk pik, lub odrąbywania ich ostrzy. Jego broń uzupełnia krótki miecz, zawieszony przy boku. Poza typowym dla landsknechtów ubiorem dowódca ma również pancerz, składający się z kirysu, nabiodrków oraz osłony pachwin. posiada również kolczugę. Dowódcy towarzyszy dobosz.

This stand represents landsknecht commander with heavy two handed sword used not only to attack enemy himself but also to cut off tips of enemy pikes. Commander's weapons include also smaller one handed sword hanging at his back. Apart from typical landknecht's outfit he also has an armour and chainmail. His armour is composed of cuirass and plates protecting his hips and groins. He is accompained by a drummer.

czwartek, 19 stycznia 2012

Działo regimentowe/ Regimental gun

Działa regimentowe towarzyszyły oddziałom piechoty. Były to działa mniejszego kalibru, przeznaczone do wspierania działań muszkieterów i pikinierów.

Szwedzi byli słynni w całej europie dzięki swojej artylerii, na której mocno polegali w bitwach.

Regimental guns accompained infantry regiments. These were smaller calibre guns that supported musketeers and pikemen.

Swedes were famous for their artillery and they relied on their cannons strongly during battles.

Działa regimentowe zostały wydzielone w wyniku reform wojskowych Gustawa II Adolfa z 1629 roku. Poza ujednoliceniem kalibrów artylerii nakazał on stworzenie kategorii lekkich 3-4 funtowych dział. Mogły one być łatwo przemieszczane. W czasie przemarszów służyły do tego małe, dwukonne zaprzęgi. Podczas walk często działa przesuwały grupy 2-4 artylerzystów.

Zasięg tego typu dział sięgał 300 metrów, ale głównym atutem była ich mobilność. Mogły zmieniać na pozycje wraz z oddziałami, którym towarzyszyły. Strzelano zarówno kulami, jak i kartaczami - pociskami składającymi się z lekkiej obudowy wypełnionymi kulami muszkietowymi.

Regimental guns were introduced during reforms of Gustav II Adolf in 1629. These reforms unified gun calibres and created a cathegory of light 3-4 ponder guns. They could be easily transported with use of two horse limber. During battles groups of 2-4 artilerymen were moving their cannons.

Range of such guns was reaching 300 metres but their main quality was manouverability. They were able to change positions together with infantry. They shot both standard cannonballs and canister shots - made of musket bullets.

Modele to ponownie 15mm figurki Wargamer'a. Dziękuję Yori'emu za inspirację, dzięki której posadziłem na podstawce kwiatki :)

Figures are wargamer 15 mm. I'd like to thank Yori for an inspiration to plant some flowers on the base

poniedziałek, 16 stycznia 2012

Dowództwo szwedkiej kawalerii/ Swedish cavalry command

Druga podstawka armii szwedzkiej - dowództwo kawalerii. Tak samo jak w poprzednim przypadku figurki 15mm produkcji Wargamera.

Główny oficer, studiujący mapę, ubrany jest w typowy dla 17 wiecznej zachodnioeuropejskiej szlachty strój - płaszcz i kapelusz oraz wysokie buty do jazdy konnej.

Trębacz i sztandarowy mają na sobie "mundury" rajtarów (określenie "mundur" w przypadku armii z tego okresu jest bardzo umowne).

Na uwagę zasługuje sztandar - litery CGRS oznaczają - Carolus Gustavus Rex Suecia (łac.), czyli Karol Gustaw Król Szwecji. Ówczesne sztandary bardzo często nosiły znaki rodowe lub inicjały panujących monarchów.


Second stand of Swedish army - cavalry command. 15mm figures (same as in case of first stand) by Wargamer.

Main officer, studying map, is dressed in typical 17th century Western European nobleman's outfit - coat, hat and high riding boots.

Trumpeter and standard bearer have typical raitar "uniforms" ("uniform" definition in case of 17th century armies is very general).

The banner is worth a look - CGRS letters mean Carolus Gustavus Rex Suecia (łac.) - Garl Gustav King of Sweden. Banners in 17th Century often bore initials or emblems of monarchs.

Jeszcze jedna uwaga. Gdy obserwuje warunki zycia i zarobki w Szwecji oraz Polsce zastanawiam się - po kiego grzyba nasi przodkowie się bronili ? :)

One remark more. when I observe living conditions and salaries in Sweden and Poland I wonder why our ancestors were fighting Swedes ? :)

czwartek, 12 stycznia 2012

Szwedzkie dowództwo/ Swedish command

Zapowiadałem powrót do bardziej odległej historii i oto stało się - nadeszła nowa epoka, a ściślej mówiąc połowa XVII wieku. Dałem się wreszcie namówić na zakup armii do nowego systemu bitewnego wydanego przez Wargamera - Ogniem i Mieczem.

Mój wybór padł na armię szwedzką, między innymi dlatego, że jej regimenty są najbardziej "uniwersalne" - piechota i część jazdy mogą być wykorzystywane (po zmianie sztandarów) również do reprezentowania innych armii zachodnioeuropejskich z tego okresu. Sami Szwedzi walczyli również nie tylko w Europie Wschodniej (której dotyczy system Ogniem i Mieczem).

I' ve announced coming back to more distant history and it has happened - new epoch, 17th Century was started. I was finally persuaded to buy army for a new battle system issued by Wargamer - By fire and sword.

My choice was Swedes, i.a. because their rgiments are most "universal" - infantry and part of cavalry may (after chainging their banners) represent most of Western European armies of the period. Swedes were also fighting not only in Eastern Europe (by Fire and Sword system is mainly about Eastern European warfare).

Pierwszą podstawką do nowego systemu (z powodzeniem może być wykorzystywana również do FOG Renaissance) jest dowództwo. Figurki produkcji Wargamer'a 15mm - bardzo ładnie wyrzeźbione i poprawnie odlane. Pracowało się nad nimi naprawdę przyjemnie.

First stand (that can also be used in FOG Renaissance) represents the command. 15 mm figures by Wargamer - very nicely sculpted and casted. Working on them was a real pleasure.

Szwedzi słynęli w całej Europie ze znakomitej dyscypliny i dowodzenia. Od czasów wojny 30 letniej i reform króla Gustawa Adolfa II ich armia uległa znacznej profesjonalizacji. Nie bez znaczenia był również fakt, że wielu żołnierzy i oficerów było weteranami licznych wojen.

Ten stand będzie przedstawiał pułkownika dowodzącego podjazdem z okresu Drugiej Wojny Północnej (1655-1660), której jeden z epizodów znany jest w Polsce jako "potop szwedzki".

Swedish army was famous across Europe for its discipline and command. Since Thirty Years War and reforms of king Gustav II Adolf it was made much more professional than it was before. It was also important that many soldiers and officers were veterans of various conflicts.

This stand will represent command of the Swedish warring party from Second Northern War (1655-1660), among episodes of which was one known in Poland as "Swedish deluge".


środa, 11 stycznia 2012

Somalijska milicja klanowa/ Somali clan militia

Ukończyłem kolejna czwartą już grupę bojowników somalijskiej milicji klanowej. Ponownie za bazę posłużyły mi figurki Caesar'a "Modern urban resisters" oraz "Modern militia". Niestety główną wadą tych figurek jest marne odwzorowanie broni.

I've finished another unit of somali clan militia. Again Caesar's "Modern urban resisters" and "Modern militia" seved as a base. Unfortunately their main shortcoming is sculpt of guns that is not very realistic.

Większość milicjantów ma różne wersje AK-47. Bronią wsparcia jest granatnik RPG-7 (lub jego chińska wersja). Nieznacznie skonwertowałem dowódcę grupy (w berecie), przezbrajając go w pistolet maszynowy UZI - broń spotykaną w niektórych afrykańskich armiach i z pewnością dostępną w Somalii ( Ciekjawostką jest, że w czasach zimnej wojny tamtejszy reżim Saida Barre utrzymywał dosyć bliskie kontakty z Izraelem).

Most of the militiamen have various versions of AK-47. Support weapon of the unit is an RPG-7 grnade launcher (or its Chinese version). I have slightly converted group's commander (in a beret) giving him an UZI submachine gun - weapon present in various African armies (during the Cold War era Somali regime of Said Barre had a close relations with Israel).
poniedziałek, 9 stycznia 2012

Grenadierzy Pancerni/ Panzer GrenadiersPierwszy oddział w ramach projektu afgańskiego.

Spośród wielu dzielnych armii "niosących demokrację" i okupujących / stabilizujących (żeby nazwać wojnę "stabilizacją" ktoś musiał długo mysleć) wybrałem niemiecką Bundeswehrę, zarówno ze względu na oryginalność jak również fakt, że w ramach serii tanich modeli ukazał się samochód pancerny ATF-1 Dingo.

First unit of the Afghan project.

From many "heroic" armies that "bring democracy" and occupy / stabilise (someone had to think very long to call war "stabilisation") I chose German Bundeswehr both because it is an original subject and that ATF-1 Dingo armoured car was available as a part of cheap models series issued in Poland.

Na początek sekcja dowodzenia grenadierów pancernych - dowódca plutonu i pięciu żołnierzy. Ich podstawowym uzbrojeniem są karabinyG36. Dodatkową broń wsparcia stanowią granatnik przeciwpancerny Panzerfaust 3 oraz granatnik HK69A1 (ten mniejszy)

First unit is a HQ section with platoon commander and five soldiers. Their main weapon is a G36 gun and support weapons - Panzerfaust3 anti tank grenade launcher and light HK69A1 grenade launcher.

Wszystkie figurki poza żołnierzem z HK69A1 pochodzą z zestawu Caesara "Modern German Army Bundeswehr". Żołnierz z granatnikiem z zestawu współczesnej niemieckiej
piechoty zmechanizowanej Revell'a

All figures except for a soldier with HK69A1 are from
Caesar's "Modern German Army Bundeswehr" set. Soldier with HK69A1 is from German Armored Infantry by Revell.


Czytelników zainteresowanych epokami innymi niż współczesność uspokajam - wkrótcę wrócę do starożytności i zacznę projekt XVII wieczny.

To readers interested in more historical period I have an information that I'll soon come back to antiquity and start a 17th Century project.

piątek, 6 stycznia 2012

Royal Marines - ukończeni!/ finished!

Oddział Royal Marines ukończony. Od lewej - dwie grupy wsparcia po 3 ludzi w każdej. Jedna wyposażona w KM, granatnik LAW oraz granatnik M79, druga złożona ze snajpera oraz żołnierzy z M79 i LAW. Pomiędzy nimi dowódca sekcji wsparcia. Pośrodku dowództwo z radiostacją. Z prawej oddział ośmiu żołnierzy i jego dowódca. Bronią wsparcia jest KM Bren.

Royal Marines unit. From the left: Two 3 men support teams one with M79, LAW and L7A2 MG, second composed of sniper and two soldiers with M79 and LAW. In front of them support team leader. In the middle HQ with radio. On the right fire team of 8 men with leader. Their support weapon is a Bren MG.

Grupa wsparcia numer dwa i dowódca sekcji wsparcia.

Support group no 2 and support section leader.