niedziela, 28 listopada 2010

Faraon/ Pharaoh

Kolejnym dodatkiem o armii egipskiej jest faraon na rydwanie. Figurki Magister Militum 10mm. Rydwan był w Egipcie uważany za symbol statusu. Faraon zawsze na nim wyruszał do bitwy.
Ten rydwan to oczywiście wersja bojowa, mniej ozdobna od reprezentacyjnej. Egipskie rydwany charakteryzowały się lekkością, a co za tym idzie również dużą prędkością. Obsługiwało je dwóch ludzi. W tym przypadku obok faraona stoi woźnica, którego zadaniem jest również ochranianie go trzymaną tarczą przed wrogimi pociskami.

Another addition to my Egyptian army - Pharaoh in chariot. 10mm figures by Magister Militum.
In Egypt chariots were regarded as a symbol of status. Pharaoh was always riding into battle on one.
Thic chariot is of course a battle version less decorative than ones used during celebrations. Egyptian chariots were known for their light construction and as a result speed. They had two crew members. In this case next to pharaoh is a driver who also protects him ith a shield.

Armia którą wybrałem odzwierciedla wojska egipskie z czasów 25 dynastii, tak zwanej nubijskiej, ponieważ jej faraonowie pochodzili właśnie z Nubii.

Army I chose represent egyptian forces of the 25th co called Nubian dynasty.


Poza faraonem ukończyłem również kolejne dowództwo piechoty. Tym razem jest ono złożone z rodowitych Egipcjan. Pomimo że kraj był rządzony przez Nubijczyków mieszkańcy samego Egiptu również sprawowali wiele wysokich funkcji.

I also made second infantry command. This one is composed of ntive Egyptians. Dspite the fact that Egypt was ruled by the Nubian dynasty many important functions were still held by native Egyptians.

Teraz dla równowagi mam zamiar przygotować asyryjskie dowództwa.

Now I plan to prepare also Assyrian commands.

poniedziałek, 22 listopada 2010

Egipskie dowództwo/ Egyptian command

Stało się. Jak to się mówi "otworzyłem puszkę z Pandorą" :) . Rozpoczęcie pracy nad armią Asyrii musiało spowodować pracę nad jej przeciwnikami.

Wybór padł na Egipcjan, z okresu po upadku nowego królestwa. W tym właśnie czasie, czyli IX-VII wieku p.n.e. Egipt prowadził wojny z Asyrią o kontrole nad Bliskim Wschodem, stopniowo ja tracąc.

It has happened. As it is said "I,ve opened a box with Pandora" :)Start of the Assyrian army had to cause also work on its enemies.

I chose Egypt from the period after the fall of the New Kingdom. In this period (9th to 7th century B.C.) Egypt was fighting Assyria over control of the Middle East and was gradually loosing it.

Pierwszym elementem nowej armii który pomalowałem jest dowództwo piechoty. Pierwszym zwracającym uwagę szczegółem jest kolor skóry wojowników. Okres po upadku Nowego Królestwa to czas rządów tak zwanej Dynastii Nubijskiej. Oznacza to, że elita państwa była raczej ciemnoskóra. Nubijczycy pochodzili z terenów obecnego północnego Sudanu. Już wcześniej mieli szerokie kontakty z Egiptem. Przyjeli również w dużej mierze egipską kulturę i zwyczaje, w tym stroje.

Infantry command ist the first painted element of the army
First distinctive feature of these warriors is their skin colour. Period after fall of the New Kingdom is a period of Nubian Dynasty. It means that new elite of Egypt had rather darker skin. Nubians came from territory of what is now northern Sudan. Even earlier they had wide contacts with Egypt. They accepted Egyptian culture and customs. They also wore Egyptian clothes.

Oznacza to, że armia z tego okresu będzie podobna do armii Nowego Królestwa, z tą różnicą, że w związku z upadkiem znaczenia i finansów państwa nie będzie uzywała tak wielu rydwanów jak wcześniejsze.

Zdecydowałem, że kolor skóry żołnierzy bedzie różnorodny.

It means that this army will be similar to earlier of the New Kingdom. The main difference is it will have less chariots. Egypt in this period was facing financial problems so probably couldn't affor to keep as many chariots as earlier.

I've decided that warriors of this army will have various skin colours.

Sztandarowy trzyma sztandar z głową kozła. Kozioł w mitologii egipskiej symbolizował Amona, jednego z głównych bogów. Egipcjanie mieli zwyczaj nazywania jednostek wojskowych własnie od imion bogów.
Oficer jest nieopancerzony i uzbrojony w topór z brązu. Oznacza to, że jest raczej dowódcą niższego szczebla, choć w armii egipskiej pancerze były niezwykle rzadkie, więc prawdopodobnie mogli sobie na nie pozwolić tylko gwardziści faraona i ludzie z jego bezposredniego otoczenia.

Poza sztandarowym i oficerem na podstawce jest również "oficer łącznosciowy" czyli bebniarz. Bębny były jednym z dostepnych wówczas środków przekazywania rozkazów oddziałom.

Standard bearer has a standard with Ram's head. Ram in Egyptian mythology was associated with Amun, one of the most important gods. Egyptians had a habit of calling army units from names of their gods.
Officer is unarmoured and armed with a bronze axe. It means he is of rather lower status. In egyptian army armour was rare and probably only Pharoh's guards and people from his entourage could afford one.
Apart from standard bearer and an officer on a stand there is a "communication officer" - a drummer. Drums were one of the means to communicate commands to the troops.
środa, 17 listopada 2010

Asyryjska gwardia królewska/ Assyrian royal guard


Ukończyłem pierwszy oddział Asyryjczyków. Jest to elitarna gwardia królewska. W swoich czasach (VIII - VII w. p.n.e.) była to jedna z najlepszych jednostek piechoty na świecie. Przeważała nad większością przeciwników między innymi dzięki temu, że składała się z zawodowych wojowników. Posiadała również najlepsze z ówczesnych pancerzy łuskowych z brązu.

I've finished first unit of Assyrians. It's an elite royal guard- the best infantry on the world in its time (8th-7th Century BC). It had supperiority over most of enemies because it was part of the standing army composed of professional warriors. It also had best available bronze armours and spears.

Zdecydowałem, że moi Asyryjczycy będą reprezentować armię z okresu młodoasyryjskiego czyli panowania królów Tiglatpilesara III i Sargona II. Był to okres najwiekszych podbojów Asyrii. Opanowała ona wówczas Palestynę, Mezopotamię, Lewant, Cypr, a na pewien czas nawet Egipt.

Był to również okres końca ery rydwanów i poczatków rozwoju kawalerii. Armie Asyrii rozwinęły wówczas nowe techniki oblężnicze.

Tiglatpilesar III w toku podbojów przeprowadził reformę armii. Miedzy innymi zwiększył liczbe zawodowych żołnierzy, a także wyposażył ich w większa liczbę pancerzy i tarcz. Na znaczeniu zyskała wówczas ciężka piechota oraz pojawiająca się dopiero kawaleria.

I've decided that my Assyrians will represent army of the so called young assyrian period - more acurately, reign of Tiglatpilesar III and Sargon II. It was a time of greatest achievements of Assyria. It has conquered Palestine, Mesopotamia, Levant, Cyprus and for some time even Egypt.

It was also an end of the chariot era and start of cavalry. Assyrian armies developed also new siege techniques.

Tiglatpilesar III introduced during his wars an army reform, making it more professional. His army also had acces to beter armour and weapons. Heavy infantry and appearing cavalry gained more importance.niedziela, 14 listopada 2010

Potęga Asyrii/ Assyrian Might
Po przeczytaniu jednego z ostatnich numerów Wargames Illustrated zdecydowałem się na kolejną armię - Asyryjczyków. Pierwszy pomalowany przeze mnie element to elitarni włócznicy - gwardia królewska. Głównym uzbrojeniem tych wojowników jest włócznia. Są opancerzeni, mają na sobie łuskowy pancerz oraz charakterystyczne długie tarcze.

After reading one of recent issues of Wargames Illustrated I've decided to start another army - Assyrian. First painted stand represents a unit of elite spearmen, royal guards.
The main weapon of these warriors is a spear. They also have armour and characteristic long shields.


Figurki to Old Glory 10mm. Według mnie nieco niższej jakości niż Magister Militum, ale po pomalowaniu dają radę.

Figures are Old Glory 10mm. In my oppinion they are not as good as Magister Militum figures but after being painted are OK.

piątek, 12 listopada 2010

Więcej "Hiszpanów"/ More "Spaniards"Dalszy ciąg przerwy w coldwar'owym projekcie. Ukończyłem przedostatni oddział lekkiej piechoty hiszpańskiej, czyli już piąty. Sprawienie aby odróżniał się od pozostałych nie było takie proste, ale myślę, że się udało. Starałem się aby każdy z wojowników był nieco inny, żeby uniknąć zbytniej uniformizacji. Ówczesne armie z półwyspu iberyjskiego to wojska klanowe i poza gwardią wodza w większości pospolite ruszenie na czas wojny.

Break in coldwar project continues. I've painted fifth unit of Spanish light troops. It was difficult to make them differ from other units but I think that I managed to do it. I was trying to make every warrior look a bit different and avoid uniformity. Ancient armies of the Iberian penisula were clan based and with the exceptions of leaders guards, a mass levy armies.


P.S. Dziś dotarła do mnie przesyłka z Oddziału Ósmego, co oznacza, że wkrótce armie do CWC wzbogacą się o nowe elementy.

P.S. Today I've received a package from Oddzial Osmy so soon my CWC armies will have new units.

wtorek, 9 listopada 2010

Kolumna transportowa/ Transport column


Kolejnym elementem do Cold War Commander'a w skali 3mm, który pomalowałem jest kompania transportowa, wyposażona w ciężarówki Star 266 oraz jej dowództwo.

Docelowo ciężarówkami tymi będzie podróżowała kompania piechoty obrony terytorialnej. W planach mam pomalowanie dwóch lub nawet trzech takich zmotoryzowanych grup.

Modele jak zwykle w przypadku produkcji Oddziału Ósmego, bardzo wysokiej jakości, zadziwiającej przy tak małej skali. Zgodnie z radami szyby przejechałem na koniec szarym washem. Na zdjęciu może tego nie widać tak dokładnie, ale rzeczywiście wygladają po tym lepiej.


Transport company equiped with Star 266 trucks and with command element is another battlegroup I have painted for 3mm scale Cold War Commander.

Later I will add also a company of territorial defence infantry to form a motorised group. I plan to make two or even three such groups.

Models as always in case of Oddzial Osmy of excellent quality unusual at such a small scale. In accordance with readers advice I've finished windshields with a light grey wash. Maybe it is not clear on these photos but in reality they look much batter after receiving this wash.


poniedziałek, 8 listopada 2010

Scytowie raz jeszcze/ Scythians once again


Zgodnie z obietnicą wracam do aktualizowania bloga. Ponieważ zaczął się on robić ostatnio monotematyczny - tylko o współczesnej armii polskiej, tym razem dla odmiany powracają Scytowie.

Oto kolejny element konnych łuczników, pasujacy zarówno do Field of Glory jak i DBA (figurki - Xyston 15mm).

Ponieważ o Scytach pisałem już trochę we wcześniejszych wpisach, tym razem o ich uzbrojeniu. Łuk scytyjski miał znaczna przewagę nad klasycznym, w związku z tym, że tworzono go z warstw złożonych ze zwierzęcego rogu oraz drewna. Zapewniało to o wiele większą sprężystość niż w drewnianych łukach używanych na przykład przez Greków. Scytowie mogli strzelać na dalsze odległości i z większą siłą. Oznaczało to, że mieli szansę atakować nawet opancerzoną piechotę przeciwnika, tym bardziej że walczyli z końskiego grzbietu i uderzali aby następnie wycofać się i ponowić ostrzał.

As I have promised I'm back with new projects. My bloge was recently concentrated on one subject - modern Polish army. Here is something entirely different - Scythians are back.

It's a next element of Scythian horse archers that fits both FOG and DBA systems (Xyston 15mm figures).

Because I was already describing Scythians in earlier posts now I'll focus on their main armament - a bow. Scythian bow was supperior to classical one. It was made of layers of horn and wood, giving it much more energy than in for example Greek, wooden bows. Scythians could shoot longer range and with greater power. They also fought from horseback by attacking and retreating to unleash another volley of arrows. That meant they could fight even with armoured infantry.

piątek, 5 listopada 2010

Krótka przerwa/ Short break

Ponieważ od dłuższego czasu nie dodawałem żadnego posta informuję, że było to spowodowane brakiem dostępu do sprzętu fotograficznego nadającego się do robienia zdjęć figurek.

Mam dobra wiadomość - od niedzieli z powrotem będę dysponował odpowiednim aparatem, a ponieważ w tak zwanym międzyczasie ukończyłem kilka figurek i modeli, czytelnicy mogą się spodziewać wielu nowych aktualizacji.

Because for quite a long time I'haven't added any new post I inform that it was caused by lack of access to suitable photo camera.

I also have good news. From Sunday I will have a photo camera at my disposal. In the meantime I've finished several figures and models so You can expect many new posts.