piątek, 29 października 2010

BWP-1 (BMP-1)


Kompania BWP-1 (polskich BMP-1) stanowi kolejny element armii do Cold War Commandera w skali 3mm.

BWP-1, czyli Bojowy Wóz Piechoty to konstrukcja z końca lat 60, która pomimo że już przestarzała wciąż stanowi podstawę polskich jednostek zmechanizowanych. Pojazd ten w momencie swojego pojawienia się był nowatorski, ponieważ zapewniał zarówno dostarczenie na pole walki drużyny piechoty jak i możliwość walki z bronią pancerną przeciwnika dzięki wyrzutni pocisków p.panc. Bardzo szybko stał się jednak przestarzały, a konflikty lokalne w których go uzywano pokazały jego słabosci - wrażliwość na ostrzał z boku i z tyłu czy zbyt mały kat podniesienia lufy.

Company of BWP-1 (Polish BMP-1) is a next addition to my Cold War Commander army in 3mm scale.

BWP-1 (Infantry Fighting Vehicle) is a construction from late 60's of the 20th century. Despite being outdated it still forms the backbone of Polish mechanized units. The vehicle was a novelty when it was created, because it combined possibility of transporting infantry with ability to fight enemy armour because it had AT missile launcher. However it became outdated very quickly. Local conflicts had shown that its side and back armour is vulnerable to AT fire. Also the main gun has too small vertical operating angle.

środa, 27 października 2010

Dowództwo batalionu/ Battalion command

Kolejnym elementem mojej współczesnej armii
polskiej do Cold War Commander'a jest dowództwo batalionu zmechanizowanego, złożone z kołowego transportera opancerzonego Rosomak oraz ciężarówki Star 266 w wersji wojskowej.

Modele to oczywiście Oddział Ósmy, skala 1/600

Next element for my modern Polish army for Cold War Commander is a mechanized battalion command composed of Rosomak wheeled armoured carrier and military version of Star 266 truck.

Models are of course Oddzial Osmy 1/600.


Star 266

poniedziałek, 25 października 2010

PT-91 "Twardy"

Kolejny ukończony oddział Wojska Polskiego w skali 1/600 (3mm). Dwa plutony PT-91, czyli zmodernizowanych T-72 oraz czołg dowodzenia.

Pozostaję pełen podziwu dla dokładności modeli Oddziału Ósmego. Na zdjęciach nie widać nawet wyraźnie detali takich jak kostki pancerza reaktywnego.

Next unit of Polish Army in 1/600 scale (3mm) finished. These are two platoons of PT-91, Polish modernised t-72 and a command tank.

I'm still full of admiration for Oddzial Osmy's models. On the photos you cannot even clearly see some details present such as bricks of the reactive armour.


PT-91 to najprościej mówiąc modernizacja T-72, która weszła do służby w roku 1995. Główne różnice z bazową konstrukcją to dodany pancerz reaktywny (złożony z bloczków wypełnionych materiałem wybuchowym majacym rozpraszać siłę uderzenia pocisku przeciwpancernego). Pancerz został również wzmocniony materiałami kompozytowymi. Zmieniona została również elektronika. PT-91 posiada nowocześniejsze przyrządy noktowizyjne. PT-91 ma również mocniejszy silnik niż wariant T-72 na którym bazował.

Speaking shortly PT-91 is a modernised T-72 that entered service in 1995. Main improvement is an added reactive armour (blocks of explosive material that react against anti tank charges). Armour was also strengthened with composites.
Also electronics of the tank were improved. PT-91 has more modern night vision devices. It has also a more powerful engine.

PT-91 pozostaje głównym czołgiem Wojska Polskiego. 48 czołgów zostało również sprzedanych do Malezji.

PT-91 is still a main tank of the Polish Army. 48 tanks were also sold to Malaysia.

czwartek, 21 października 2010

Kompania zmechanizowana/ Mechanized company

Odpoczywam od starożytności i kontynuuje robienie współczesnej armii polskiej do Cold War Commander'a w 3mm.

I'm taking a break from ancient projects and continue to paint modern Polish army for Cold War Commander in 3mm scale.


Po Danach i Mi-24 czas na pierwszą kompanię zmechanizowaną. Trzy plutony Rosomaków przewożące dwa plutony piechoty oraz pluton wsparcia z ciężkimi karabinami maszynowymi.

After Danas and Mi-24 it's time for first mechanized company. Three platoons of Rosomak (Wolverine) wheeled armoured vehicles transporting two platoons of infantry and a heavy support platoon with HMGs.

Figurki piechoty w tej skali muszą być oczywiście bardzo uproszczone i dalekie od anatomicznej poprawności, ale i tak jestem pełen podziwu dla Oddziału Ósmego za dokładność ich wyrobów.

Infantry figures in this scale have to be very simplified and far from anathomical correctness, but I'm still full of admiration for details that Oddzial Osmy manages to give their products.

wtorek, 19 października 2010

Mi 24 w dwóch odsłonach/ Mi 24 - two kinds


Siedzę sobie na L4 i zajmuję się między innymi odrabianiem zaległości w malowaniu.

Jednym z efektów tych działań malarskich są dwa Mi-24D z Oddziału Ósmego.

Pierwszy pomalowałem w standardowy współczesny szaro-zielony kamuflaż polskiej armii.

I'm a bit sick and spend time out of work. It is an opportunity to make up backlogs in painting.

One of the effects of this work are two Mi-24 attack helicopters - Oddzial Osmy figures.

First was painted in standard modern camouflage of the Polish Army with green patchec on grey background.

Drugi pomalowałem w nowszy, zielony kamuflaż. Kilka polskich Mi-24 zostało przemalowanych na jednolity zielony kolor parę lat temu. Dotyczy to również niektórych biorących udział w "stabilizowaniu" Afganistanu, gdzie jeden z nich uległ "wypadkowi" i musiał awaryjnie lądować dzięki czemu poszedł na złom.

Second was painted in more modern camouflage. Several years ago few Polish Mi-24s were painted green. Such was also the case with several machines that serve in "stabilising" Afghanistan, where one of them "accidentally" crashed and was later scrapped.

Mi 24 należy do moich ulubionych konstrukcji lotniczych. Ten śmigłowiec szturmowy często był nazywany "latającym czołgiem" ze względu na silne opancerzenie i odporność na ogień przeciwlotniczy. W roku 1972 wszedł do użytku w jednostkach radzieckich, a następnie w krajach Układu Warszawskiego (w tym Polsce) i wielu państwach trzeciego świata.

Do jego zadań należy zwalczanie celów opancerzonych, zapewnianie wsparcia jednostkom naziemnym, a także przewożenie desantu - pomimo że jest maszyną szturmową może zabierać na pokład ośmioosobowy desant.

Mi-24 is among my favourite helicopters. This gunship is often called a "flying tank" because it's heavily armoured and resistant to anti aircraft fire. In 1972 it entered service in USSR's army and later also in Warsaw Pact countries (Poland among them). It was also sold to many third world countries.

Mi-24 was used as a gunship against armoured targets, to support ground troops and deliver troops (it can carry 8 soldiers).

Był wielokrotnie używany bojowo. Przede wszystkim podczas pierwszej wojny afgańskiej przez siły rosyjskie i afgańskie wojska rządowe. Etiopczycy wykorzystywali go w czasie wojny o Ogaden (1977-1978) przeciwko Somalii. Ta wojna była jednym z nielicznych przypadków wykorzytsania Mi-24 w charakterze śmigłowca zwalczającego broń pancerną.
Irackie Mi-24 walczyły podczas wojny z Iranem. Śmigłowce te były również stosowane w Nikaragui do zwalczania terrorystów z Contras.

To tylko niektóre z konfliktów w których ich użyto.

Thses gunships were often used during armed conflicts. Especially during the frist war in Afghanistan they were intensively used by Soviet forces and Afghan National Army. Ethiopians used Mi-24s during the Ogaden War (1977-178) against Somali armour (one of rare moments when it was used primarily agains enemy armour). Iraqi Mi-24s saw combat during the war against Iran. They were also used in Nicaraguan civil war agains Contra terrorists.

These are only examples of conflicts in which Mi-24s were used.


niedziela, 17 października 2010

Gwardia i lekka piechota/ Guards and light infantry
Ukończyłem oddział gwardii wodza do armii starożytnych "Hiszpanów". Jak wspomniałem wcześniej wyróżnia się bardziej jednolitym strojem wojowników.

I've finished chieftain's guards. As I wrote before they are distinct because of more uniform tunics and look of warriors.

Kolejnym oddziałem jest następna, już czwarta grupa lekkiej piechoty. Ci wojownicy mogą wyglądać niepozornie, jednak zwykle będą mieli przewagę liczebną nad wrogiem, a fakt, że są harcownikami robi z nich przeciwnika trudnego do złapania przez zwykłą piechotę.

Another unit is a next group of light foot skirmishers. These warriors may look unimpressive but usually they will have numerical supperiority over the enemy. Also skirmishing abilities make them hard to catch by most of enemy foot units.

Moja "hiszpańska" armia zaczyna nabierać kształtu. Mam już cztery oddziały lekkiej piechoty, jeden warband złożony ze średniej piechoty, gwardię wodza, cztery oddziały procarzy, dowództwa oraz lekką jazdę.

Do wykonania jeszcze dwa oddziały lekkiej piechoty i jeden jazdy.

My "Spanish" army is almost finished. With these units I have four groups of light foot, one warband, chieftain's guard, four groups of slingers, leaders and light horse.

To finish I need two more groups of light foot and one of cavalry.

poniedziałek, 11 października 2010

Gwardia wodza/ Chieftain's Guard

Ukończyłem kolejny stand "hiszpańskiej" średniej piechoty. W wersji do armii zjednoczonych przeciwko Rzymowi plemion z czasów "Wojny ognia" będzie to gwardia wodza. Wojownicy takiej osobistej gwardii byli elitą elity. Mieli z pewnością najlepszy ekwipunek, zapewne dostarczany przez samego wodza. Byli także groźnymi w walce weteranami wielu starć międzyplemiennych.

I finished a stand of "Spanish" medium foot. In version for rebels from the "War of fire" it will be a Chieftain's Guard.Such warriors of the leader's personal guard were elite of the elite. Surely they had best equipement probably provided by the leader himself. They were also veterans of many clashes between tribes.

Dodatkowa motywacją była często także składana przez nich przysięga, że nie opuszczą żywi pola bitwy jesli wódz, którego strzegą zginie w walce.

They had also another motivation - an oath that they will not leave the battlefield alive if their chieftain dies in combat.


Aby odróżniali się od innych oddziałów średniej piechoty postanowiłem pomalować gwardzistów w bardziej jednolitej białej tonacji. Niemal wszyscy mają reprezentacyjne białe tuniki i wygląd ujednolicony na tyle na ile pozwalał na to charakter plemiennej armii.

To make them differ from other medium foot units I painted them in white tones giving them more uniform look. Nearly all of them have representative white tunics and as uniform appearance as possible in tribal army.

Wkrótce zamieszczę zdjęcia całego oddziału / I will soon publish photos of the entire unit.

czwartek, 7 października 2010

Zdjęcia z Niepołomic/ Photos from Niepołomice


Obiecałem że wkrótce zamieszczę więcej zdjęć z Pól Chwały w Niepołomicach
Pod tym adresem znajdziecie zdjęcia, głównie z parady grup rekonstrukcyjnych.


I've promised to publish more photographs from Fields of Glory in Niepolomice.
Here you can see photos mainly from parade of the reenactment groups.