sobota, 31 października 2015

Scytyjscy możni/ Scythian nobles


Scytyjscy możni z IV wieku p.n.e. Ponownie jak w przypadku wodza figurki Forged in Battle oparte na ilustracjach do książki "Scytowie" wyd. Osprey.
Scythian nobles from the 4th Century B.C. Like in case of Scythian chieftain these Forged in Battle figures are influenced by colour plates in Osprey Publishing "Scythians"

Jeździec w środku ma przerobiony hełm typu Chalkidckiego pochodzący prawdopodobnie z Grecji. Podobny hełm ma jeździec z lewej strony. Scytowie bardzo mocno inspirowali się grecką kulturą, a także prowadzili zarówno handel jak i wojny z greckimi koloniami na brzegach Morza Czarnego.
Wszyscy jeźdźcy posiadają zbroje łuskowe. Częściowo chronią one także ich konie. Co ciekawe scytyjska ciężka jada też potrafiła używać łuków refleksyjnych. Każdy z jeźdźców posiada bogato zdobiony gorytos, czyli pokrowiec na łuk oraz strzały.

Główne uzbrojenie stanowią lance używane przy szarży, jednak każdy z możnych posiada również miecz. Scytyjska ciężka jazda nie była liczna, jednak wystarczała do wykonania decydujących uderzeń na przeciwnika osłabionego przez ostrzał konnych łuczników.

Cavalryman in the middle has a Chalcidian helmet probably from Greece. Rider on the left is wearing similar helmet. Scythians were deeply inspired by the Greek cyulture. They bth traded and waged wars against the Greek colonies on the coast of the Black Sea.
All riders have scale armour. Their steeds are also partially armoured. What's interesting Scythian heavy cavalry was also using reflective bows. Each nobleman has a richly decorated gorytos holding bow and arrows.


The main weapon is a lance used during charge. However each rider has also a sword. Scythian heavy cavalry wasn't numerous but was enough to perform the task of attacking the enemy distrupted by barrage delivered by horse archers.

poniedziałek, 26 października 2015

Scytyjski wódz/ Scythian chieftain

Kolejny z zestawu starożytnych dowódców Forged in Battle - wódz Scytów.
Next figure from the ancient commanders' set from Forged in Battle - Scythian chieftain.

Figurka oparta na rycinach z książki Osprey'a o Scytach. Bardzo ładnie wykonana, z dużą liczbą detali. Figure is based on plates from Osprey book on Scythians. It's very well made with lots of details.

Jak widać wódz ma na sobie zbroję lamelkową, złożoną z metalowych płytek, a także charakterystyczne dla Scytów fartuchy chroniące nogi jeźdźca. Jego uzbrojenie to topór - przeznaczony do walki z końskiego grzbietu, lżejszy od używanych przez piechotę. Główna broń to jednak łuk refleksyjny, najpotężniejszy oręż Scytów, z którego można było strzelać również podczas jazdy konnej.

As you can see he has a lamellar armour made of small metal parts and characteristic Scythian armoured aporn protecting rider's legs. His arms are a light axe used in cavalry melee, much lighte than axes used by the foot warriors. The main weapon however is a reflective bow, the most powerful Scythian weapon that could be fired also from the horseback.

sobota, 24 października 2015

Król Porus/ King Porus

Niedawno otrzymałem zamówione figurki Forged in Battle. Ponieważ wsparłem ich kickstartera, jako dodatek dostałem figurki dowódców różnych starożytnych armii.
Recently I have received ordered Forged in Battle figures. Because I backed their kickstarter I got additional figures of various ancient commanders.

Pierwszym, którego wykonałem jest Król Porus - przeciwnik Aleksandra Wielkiego władający terenami mniej więcej obecnego Pendżabu. Aleksander stoczył z nim bitwę nad rzeką Hydaspes. Pomimo że wygrał pozostawił Porusa na tronie jako władcę wasalnego.
The first one I painted was king Porus - adversary of the Alexander the Great ruling in what's now roughly Punjab. Alexander defeated him in battle of Hydaspes river, but Porus remained on the throne as a vassal ruler.
Na tę figurkę, a w zasadzie zestaw, zdecydowałem się, ponieważ dawno nie malowałem słoni.
I decided to start from Porus because it's been a long time since I painted elephants.

 Figurki Forged in Battle bardzo mi się podobają. Niestety są mniejsze od używanego przeze mnie wcześniej Xystona i nie wszystkie będą pasować do posiadanych już przeze mnie armii. Dlatego planowanych właśnie Scytów do Field of Glory planuję oprzeć niemal wyłącznie na figurkach FiB (cała armia jest już zakupiona i czeka na warsztacie).
I like Forged in Battle figures. Unfortunately they're smaller than Xyston figures I previously used and will not fit my previous armies. That's why I will base my Field of Glory Scythian army chiefly on FIB figures.

poniedziałek, 19 października 2015

Jinetes - ukończony oddział/ Genitors - finished unit

Wreszcie ukończyłem cały oddział jinetes. Przy okazji kilka słów o koniach, których używała hiszpańska lekka jazda. Były zdecydowanie mniejsze od wykorzystywanych przez cięższą kawalerię, ale za to bardzo wytrzymałe. Dawało to jinetes bardzo dużą manewrowość.
Finally finished work on genitors unit. At this occasion few words about horses of the Spanish light horse. They used small but very resilent and strong horses. This aloowed them to ride long distances and increased their mobility.
 

sobota, 17 października 2015

Jinetes - kolejne podstawki/ Genitors - more stands

Ukończyłem dwie kolejne podstawki hiszpańskiej lekkiej jazdy. Figurki niestety nieco monotonne, to główna wada figurek Essex'a, ale całkiem dobrze wykonane, bez dużych nadlewek i przesunięć formy.
I finished two more stands of Spanish light horse. Figures are quite reetitous, that's the main drawback of Essex figues, but quite well made, without shifts of the forms and big mould lines.

Jinetes byli bardzo skuteczni podczas Wojen Włoskich. Wynikało to z faktu, że walczący z siłami imperialnymi Francuzi i Włosi w większości przypadków nie mogli przeciwstawić im równie dobrej lekkiej jazdy. Wyjątkiem byli rekrutowani przez Wenecję Stradioci, którzy nie byli jednak zbyt liczni.

W związku z tym siły Imperialne miały zwykle lepsze rozpoznanie terenu i potrafiły zaskakiwać przeciwnika.
 
Jinetes were very efficient during the Irtalian Wars. It was a result of the fact that French and Italian forces fighting against the Imperial forces had no equally good light horse. The exception were Venetian stradiots, but they weren't very numerous.

As a result Imperial forces usually had better reconaissance of the terrain and were able to surprise the enemy.

poniedziałek, 5 października 2015

Jinetes/ Genitors

Jinetes, czyli jeźdźcy. Rodzaj lekkiej konnicy wywodzącej się z piętnastowiecznej Hiszpanii z czasów Rekonkwisty. Był odpowiedzią na muzułmańską lekką jazdę.

Jinetes/ Genitors - riders. Type of a light horsemen originating from 15th Century Spain from times of Recoquest. It was an answet to Muslim light horse.

Jinetes wykonywali misje zwiadowcze, a w czasie bitew służyli jako harcownicy, często walcząc na flankach, lub mając za zadanie przeganiać z pola wrogich harcowników. W przeciwieństwie do innych oddziałów lekkiej jady wykorzystywano ich także do nękania głównych formacji wroga ostrzałem oszczepów. Celem było rozerwanie formacji na przykład poprzez skłonienie przeciwnika do pościgu za rzekomo uciekającymi jinetes.
Za sprawą cesarza Karola V ta hiszpańska formacja trafiła również na pola bitew Wojen Włoskich.

Jinetes byli wyposażeni w charakterystyczne tarcze o kształcie serca. Za główną broń służył oszczep, który mógł być używany również jako lekka lanca, a także prosty miecz.

Jinetes performed scouting tasks and during pitched battle served as skirmishers often on flanks and fighting against enemy skirmishers. Contrary to other light horse units they were also used against enemy main forces harrasing them with javelins and trying to break their formation for example by using feigned flight and provoking enemy to pusue.
Due to Emperor Charles 5th Jinetes were also presents on battlefields of the Italian Wars.

Jinetes were equipped with characteristic heart shaped shields. Their main weapon was a javelin that could be used also as a light lance and a straight sword.

Figurki Essex Miniatures/ Figures Essex Miniatues
 Zakupione w Hiszpanii/ Purchased in Spain :)