niedziela, 30 października 2011

Armia Syrakuz/ Syracusan Army


Armia Syrakuz do DBA (II/9) w pełnej krasie.

Od lewej - lekka jazda, kawaleria, która jest jednocześnie elementem dowódczym, następnie 6 standów hoplitów zarówno w linothoraxach, jak i uboższych w chitonach. Za hoplitami balista, Galatowie, najemni Iberowie (auxilia) oraz lekka piechota (psiloi).

Armia ta przedstawia siły Syrakuz z IV wieku p.n.e. czyli czasów, gdy tyrani tego miasta toczyli ze zmiennym powodzeniem walki z Kartagińczykami o panowanie nad Sycylią.

Full Syracusan DBA army (II/9).

From the left - light horse, cavalry (commanding element) and 6 stands of hoplites - with and without linothoraxes. On the right from hoplites ballista, Galatian warband, Iberian mercenaries (auxilia) and psiloi.

This army represents Syracusans from the 4th century b.c. when Syracusan tyrants were waging war against Carthaginians, struggling with varied luck, for control over Sicily.

Wkrótce zdjęcia z pierszego turnieju DBA w tym sezonie, podczas którego moi Syrakuzańczycy zostali zmasakrowani (muszę jeszcze nauczyć się jak dowodzić tą armią).

Soon some photos from the first DBA tournament during which my Syracusans were massacred (I still have to learn how to command this army).

wtorek, 25 października 2011

Iberyjscy najemnicy/ Iberian mercenaries

Iberyjscy najemnicy (w terminologii DBA - auxilia) to już ostatni element armii Syrakuz. Figurki to oczywiście Xyston 15mm.

Iberian mercenaries (in DBA Auxilia) are the last element of my DBA Syracusan army. Figures are 15mm from Xyston.

Na Sycylię Iberyjscy najemnicy zostali sprowadzeni przez Kartagińczyków. Stało się to jeszcze na długo przed podbojem terenów obecnej Hiszpanii przez Kartaginę, który nastąpił w roku 237 p.n.e.
Najemnicy, jak to najemnicy - w wojnach Kartaginy z Syrakuzami służyli po obu stronach.

Iberian mercenaries were brought to Sicily by Carthaginians. It was even long before nowadays Spain was conquered by Carthage in 237 b.c..
As mercenaries they served both sides of the conflict - Carthage and Syracuse.

Iberyjscy wojownicy byli znani z elastyczności w sposobie wali. Potrafili wykonywać zadania harcowników, jak również walczyć klasycznie, w linii. Ci wojownicy posiadają włócznie, które mogły służyć również do rzucania, miecze oraz sztylety.

Iberians were known for their versatility in combat. They could serve as skirmishers or fight in line like these warriors. These warriors have spears that may also be thrown, swords and daggers.

Tylko drugi z prawej posiada mały brązowy pancerz. Trzech ma hełmy - w tym jeden całkowicie z brązu, a drugi skórzany, jedynie wzmacniany brązowymi elementami.

Only one - second from the right has a small bronze armour. Three have helmets - one of bronze and the other from leather with bronze elements.

Nie jestem do konca zadowolony z efektu malowania. Dip zrobił się po pewnym czasie uzywania zbyt gęsty i trzeba było się solidnie napracować, żeby zdjąć jego nadmiar. Białe powierzchnie wyszły przez to zbyt ciemne jak na mój gust.

I'm not entirely content from the paintjob. Dip after some time of using got too thick and I had to put a lot of work into removing excess. As a result white areas are too dark for my liking.

Wkrótce zaprezentuję armię Syrakuz w komplecie.

Soon I'll present complete Syracusan army


piątek, 21 października 2011

Balista/ Ballista

Kolejny model armii Syrakuz do DBA - balista (według terminologii systemu DBA artyleria).

Balista została wynaleziona właśnie w Syrakuzach, w czasie wojen tyrana tego miasta Dionizjusza I z Kartagińczykami. Stało się to między rokiem 400 a 370 p.n.e.

Balista działała na podobnej zasadzie jak kusza. Napinana za pomocą kołowrotów cięciwa pozwalała na wystrzeliwanie pocisków (kamieni) na odległość kilkuset metrów.

Model for my Syracusean DBA army - ballista (artillery in DBA terminology)

Ballista was invented in Syracuse during reign of Dionisius I, tyrant of this city who was fighting against Carthaginians. It was between 400 and 370 b.c.

Ballista had mechanism similar to cossbow. Bowstring was being strained with use of turnstils. Ballista was able to shoot projectiles (stones) on a distance of several hundred metres.

Balisty były używane głównie podczas oblężeń, jednak zdarzały się przypadki wykorzystywania ich również podczas bitew w polu. Tyrani Syrakuz byli słynni z posiadania wielu rodzajów machin wojennych i dużej pomysłowości na tym polu.

Ich wynalazek został później rozwinięty najpierw przez Filipa II Macedońskiego, a następnie przez Aleksandra Wielkiego. To już jednak zupełnie inna historia.

Ballistas were used mainly during sieges, however there were examples of using them in field battles. Tyrants of Syracuse were famous for their war machines and inventions.

Their invention was later developed by Philip II of Macedon and Alexander the Great, but it's another story.

niedziela, 16 października 2011

Kawaleria i włócznicy Mieszka I/ Cavalry and spearmen of Mieszko I


Kolejne elementy armii Mieszka I (Wczesnośredniowiecznej armii polskiej) ukończone.

Jeden z nich to kawaleria - trzech wojów prezentujących różne typy stosowanego wówczas pancerza. Jeden nosi zbroję łuskową mającą wschodni rodowód. Środkowy posiada gruby skórzany kaftan nabijany ćwiekami stosowany przez tych, których nie było stać na droższe pancerze. Kawalerzysta po lewej jest wyposażony na modłę zachodnioeuropejską, w kolczugę oraz migdałową tarczę.

Next elements of Mieszko I army (Early Polish) finished. This time these are cavalry and spearmen.

Three cavalrymen represent various types of armour used in early medieval Poland. One wears scale armour of eastern origin. Warrior in the middle has thick leather clothes with hobnails. Such improvised armour was worn by those that couldn't afford chainmail or scale armour. Warrior on the left has western chainmail and almond shaped shield.

Kolejny element to drugi już stand włóczników pospolitego ruszenia, posiadających słabsze wyposażenie niż tarczownicy, za których zabiorę się później.

Next element represent militia spearmen different from better armed shield bearers called "tarczownicy", that I'll make later.

środa, 12 października 2011

Numidowie/ Numidians


Zawsze staram się pracować równolegle nad kilkoma projektami, aby uniknąć monotonii. Odłożyłem więc na chwilę armię Mieszka I, aby wykonać kolejny oddział do wojsk kartagińskich do systemu Warmaster Ancients. Pomalowałem prezentowanych powyżej Numidów (skala 10mm, Magister Militum), bardzo uniwersalne figurki, mogace służyć za niemal każdą starożytną lekką jazdę.

I always try to make several projects at the same time to avoid monotony. I made a break in painting Early Polish army of Mieszko I to finish next unit of the Carthaginian army - Numidians (10mm Magister Militum). These figures are universal and may represent nearly every ancient light horse unit.
Numidyjska lekka jazda była bardzo ważnym elementem armii kartagińskich. Dostarczali jej władcy Numidii, znajdujacej sie na terytorium obecnej Tunezji.

Numidyjscy jeźdźcy walczyli bez pancerzy, czasem używając jedynie lekkich tarcz. Specjalizowali się w działaniach typu uderz i uciekaj. Słuzyli również w charakterze zwiadowców. Okazywali się również bardzo groźni dla zdezorganizowanego juz przeciwnika, lub gdy uderzali z flanki. Walczyli za pomocą rzucanych oszczepów, bardzo rzadko dążąc do walki wręcz.

Więcej o tych znakomitych jeźdźcach przy okazji malowania kolejnych oddziałów (w armii kartagińskiej musi być ich co najmniej 4).

Numidian light horse was a very important element of Carthaginian armies. It was formed by warriors from allied Numidia (nowadays on territory of Tunisia).

Numidian horsemen were unarmoured. Sometimes they used light shields. Their main ability was using hit and run tactics. They were also used as scouts. Numidian horsemen were very dangerous for the enemy if he became distrupted or Numidians were charging his flanks. These warriors were throwing javelins, very rarle fighting hand to hand combat.

More on these skilled horsemen when I'll paint next units (I need at least 4 of them to my WA Carthaginian army).

wtorek, 11 października 2011

W co się bawić?/ What to play?

Na moim blogu przerwa. Kolejne modele czekają na zamieszczenie zdjęć.

Tymczasem w ramach przerwy coś z zupełnie innej beczki.

Zapraszam do zapoznania się z moim artykułem "W co się bawić?" na Portalu strategie. Jest on zwięzłym omówieniem trzech systemów bitewnych - DBA, Field og Glory Ancient oraz Warmaster Ancients.

Short break on my blog. Some models wait to have their photos made and published.

Now something entirely different.

I invite You to read my article
"What to play?" that was published on Strategie Portal (it's only in Polish so you should use some translators, or learn Polish) that compares DBA, Warmaster Ancients, and Field of Glory Ancient.

niedziela, 9 października 2011

Polscy włócznicy/ Polish spearmen


Kolejny element armii Mieszka I ukończony. Tym razem są to włócznicy. Figurka wojownika z wilczą skórą jest moją ulubioną w tej armii. Skóry dzikich zwierząt, najlepiej własnoręcznie upolowanych, były oznaką siły. W czasach pogańskich wierzono, że wojownik przejmuje ich siłę, a po chrzcie Polski wierzono... dokładnie w to samo (zmiana religii nie oznacza zmiany przyzwyczajeń).

Wojowie są odziani w skóry i nie posiadają pancerzy. Te były we wczesnym średniowieczu zarezerwowane dla drużyny władcy. Ich uzbrojenie to włócznie które mogły służyć zarówno do walki w zwarciu jak i do rzucania. Poza tym wojowie tacy byli uzbrojeni w sztylety, topory, maczugi, a nawet miecze

Next element of the Early Polish army of Mieszko I. This time spearmen. Figure of a warrior in a wolf skin is my favourite in this army. Skins of wild animals were a sign of power. In pagan times it was believed that warrior gains power of the killed beast. After baptism of Poland it was believed... the same because change of the religion doesn't necessarily mean change of habits.

Warriors are clad in leather. They do not have armour that was limited to members of the chieftain's guard. They're armed with spears used both in hand to hand combat and to throw. Apart from the spear they had variety of close combat weapons - daggers, axes, maces and even swords.

wtorek, 4 października 2011

Armia Mieszka I/ Army of Mieszko I

Rozpocząłem pracę nad nowa armią do DBA, tym razem w klimatach wczesnego średniowiecza. Impulsem był zakup od kolegi robiącego i sprzedającego własne figurki wyrzeźbionych przez niego figurek do armii wczesnych Piastów.

I've started work on new DBA army, this time from early middle ages. Purchase of figures made by my friend producing his own lines of figures was an impulse for it. He has sculpted full Polish army of the early Piast dynasty period.

Armia to "Early Polish" III/62a - reprezentująca wojska polskie z IX-XII wieku.
Na pierwszy ogień poszedł element dowodzenia - kawaleria.

The army is "Early Polish" III/62a and represents Polsic forces from IX-XII Century period.
First was the command element - cavalry.W czasach Miseszka I i chrztu Polski (rok 966), czy Bolesława Chrobrego nie istniał jeszcze rozwinięty system feudalny. Podstawą armii i najlepszą jednostką była Drużyna, czyli konni wojowie utrzymywani z pieniędzy władcy. Oznaczało to, że mieli oni dostęp do najlepszych pancerzy i broni. W wielu wypadkach korzystali z wzorców zachodnioeuropejskich, normańskich.

In a time of baptism of Poland (966 a.d.) and rule of Mieszko I or later period of Bolesław Chrobry Poland was in a pre feudal period. The core of the army was composed of elite Druzhina cavalry. These warriors were paid by the ruler himself. It meant that they had acces to best armour and equipment of the time. In many cases this meant Norman and other western European influence.

Drugi element to lekka piechota, harcownicy (psiloi). W tego typu oddziałach słuzyli wolni jeszcze wówczas chłopi oraz mysliwi. Główną bronia był łuk, a na przykład Niemcy podczas swoich wypraw na Polske przekonali się, że Polacy potrafią prowadzić skuteczną wojnę podjazdową, unikając bitwy, ale zmuszając wroga do odwrotu przez atakowanie jego zaopatrzenia i zastawianie pułapek na mniejsze oddziały.

Harcownicy mają też charakterystyczne sztylety w kształcie liścia.

Second element is a light infantry (psiloi). Such units were composed of free peasants and hunters. Bow was their main weapon. Germans and other invaders during their raids on Poland were confronted with successful guerilla war when skirmishers were attacking their supplies and smaller units forcing enemy to retreat.

These skirmishers also have characteristic leaf shaped daggers.