wtorek, 30 sierpnia 2016

Brygady Międzynarodowe (podoficerowie) - krok po kroku/ International Brigades (NCOs) - step by step (2)

 Kolejnym etapem jest malowanie kolorów bazowych detali czyli butów, ładownic i karabinów.
The net stage was painting bse colors of shoes, ammo pouches and guns.

Następnie malowanie koloru bazowego twarzy i dłoni - farba Vallejo Game Color - Tan.
Next painting base color of the face - Vallejo Gme Color Tan.
Po malowaniu twarzy i rąk sposobem trzystopniowym - tan, tan + Vallejo Game Color Dwarf Skin, Dwarf Skin, a następnie jeszcze rozjaśnieniu Vallejo Model Color Ivory. Twarze jeszcze przed malowaniem oczu i cieniowaniem.
After painting faces and hands in three stage way - Tan, Tan+Vallejo Game Color Dwarf Skin, Dwarf Skin and later some lightning ffects with Vallejo Model Color Ivory. Faces before painting eyes and shading.


niedziela, 28 sierpnia 2016

Brygady Międzynarodowe (podoficerowie) - krok po kroku/ International Brigades (NCOs) - step by step (1)

Kolejna praca na konkurs malarski strategie.net.pl - Podoficerowie Brygad Międzynarodowych. Figurki Empress Miniatures 28mm.
Next work for the strategie.net.pl contest - NCOs of the International Brigades. Figures 28mm Empress Miniatures.
 Na początek czarny podkład/ For the start black undercoat.

Najwięcej będzie różnych odcieni brązu, więc od tego koloru bazowego rozpocząłem.
Various shades of brown will be most important colors so I start from it as a base.

Części mundurów będą w kolorze zbliżonym do khaki. Zaczynam od pierwszej warstwy vallejo English Uniform.
Parts of the uniforms will be in color similar to khaki so I start from first layer of Vallejo English Uniform.

środa, 24 sierpnia 2016

Francuscy żandarmi - krok po kroku/ French gendarmes - step by step (1)

Kolejny konkurs malarski portalu startegie.net.pl to okazja do zaprezentowania pracy krok po kroku.
Wybrałem francuskich żandarmów z Wojen Włoskich (tak! zaczynam pracę nad kolejną armią z tego okresu). Figurki Essex 15mm.
Next painting contest of the strategie.net.pl portal is an occasion to present my work step by step.
I chose French Gendarmes of the Italian Wars (yes! I start work on next army of the period). Figures by Essex 15mm.


 Na początek czarny podkład/ For the start black undercoat

 Biała farba aby rozjaśnić kolory bazowe/ White paint to brighten base colors

Kolory bazowe nałożone/ After painting base colors

Specjalnie wybrałem żandarmów aby poeksperymentować z różnymi kolorami oraz malowaniem ozdób na bardingu/ I purposefuly chose gendarmes to eperiment with colors and ornamentation on their barding.

wtorek, 23 sierpnia 2016

Powracam z arkebuzerami/ I'm back with arquebusiers

Po dłuższej przerwie wracam do malowania. Pierwszymi figurkami są 16-wieczni arkebuzerzy do systemu Impetus. To pierwsza tego typu podstawka. Postanowiłem, że w ten sposób wykorzystam figurki, które pozostały po tworzeniu armii do FOGa.

Podstawka przedstawia arkebuzerów w luźnym szyku, wykorzystywanych przed frontem formacji pikinierskich.

After a longer brake I come back to painting. First figures are 16th Century arquebusiers based for Impetus. It's the first base for this system. I've decided to use all figures remaining from building FOG armies to create Impetus bases.

This base represents arquebusiers in skirmishing formation used in front of pikemen blocks.