niedziela, 29 grudnia 2013

Pikinierzy - oddział ukończony!/ Pikemen - battle group ready! Stało się to, do czego dążyłem od tylu postów - oddział zbuntowanych chłopów ukończony! 12 podstawek pikinierów w formacji bojowej - to juz drugi taki oddział w mojej armii do Wojny Chłopskiej w Niemczech.

Finally it has happened. For so many posts I was progressing towards this moment - unit of rebel peasants finished! 12 stands of pikemen in battle formation - second such battle group in my German Peasant War army.


Postanowiłem, że ostatni stand będzie nieco odmienny. Znaleźli się na nim trzej szwajcarscy najemnicy. Byli oni obecni w armiach chłopskich, do których trafiali w pogoni za łupami.


I've decided that the last 12th stand of this battle group should be a bit different. It shows three Swiss mercenaries. they were present in peasant armies because they were searching for booty.

sobota, 28 grudnia 2013

Dwie podstawki pikinierów/ Two stands of pikemen


Wykonanie następnych dwóch podstawek chłopów z pikami oznacza, że została już tylko jedna do ukończenia całego oddziału.

Przy okazji kilka słów o organizacji chłopskich oddziałów. Podstawową jednostką w armiach były kompanie liczące około 500 ludzi. Na wzór kompanii landsknechtów wybierały one kapitana odpowiedzialnego za organizację, stosowanie kar, podział łupów i inne sprawy. Poza tym kapitan miał do pomocy czteroosobową radę wojenną. Powstańcy wybierali także swojego sztandarowego.

Na nizszym poziomie istniały grupy 15-20 ludzi, którzy wybierali dowódców grup, dbających o zachowanie szyku i dyscyplinę w grupie.

Dotyczyło to oczywiscie tych chłopskich jednostek, które miały w swoich szeregach ludzi z doświadczeniem wojskowym.


Preparing next two stands of peasant pikemen means that there is only one stand left to finish the battle group.

At this occasion few words about peasant units. The basic unit in rebel armies were companies numbering around 500 men. Based on landsknecht organisation, they were electing captain responsible for organisation, punishments and discipline, division of spoils of war and other issues. Captain had also 4 members of the war council. Rebels were also electing a standard bearer.

On lower level there were units of about 12-20 men. They were electing group leaders responsible for keeping formation and discipline in a group.

Of course it was the case of units that had some men with military experience.

czwartek, 26 grudnia 2013

Oddział niemieckiego rycerstwa/ German knights battlegroup

Ukończyłem pracę konkursową biorącą udział w konkursie modelarskim portalu strategie.net.pl - trzy podstawki niemieckich rycerzy Ligii Szwabskiej z poczatków XVI wieku.

I have finally finished work on models that will participate in modelling competition of the strategie.net.pl portal - three stands of Swabian league knights from the beginning of the 16th Century.

Rycerzom na trzeciej podstawce dałem sztandar elektora Saksonii. Elektor Jan z Saksonii, pomimo że nie brał bezpośrednio udziału w Lidze Szwabskiej wysłał pewne siły aby pomogły stłumić chłopskie powstanie. Najprawdopodowbniej był to niewielki kontyngent rycerzy.

Knights on the third stand got a banner of the Elector of Saxony. Elector John of Sacony despite the fact that he didn't participate in Swabian League has sent some forces to help in suppressing peasants' revolt. Probably it was a small contingent of knights.
niedziela, 22 grudnia 2013

Pikinierzy niemal ukończeni/ Pikemen nearly finishedTo już dziewiąty stand pikinierów. Zostały jeszcze trzy.

Wspomniana wcześniej bitwa pod Leipheim pokazała, że armiom chłopskim często brakowało nie piechoty zdolnej utrzymać pole, ale kawalerii, a co najważniejsze koordynacji.

Pod Leipheim powstańcy nie doczekali się obiecywanej pomocy regimentów z Bermatingen i Armii Jezior. Pomimo że rebelianci tworzyli czasem federacje rzadko działali na poziomie wyższym niż jedna armia licząca 4-10 tys ludzi. Czasami jedne armie zawierały nawet porozumienia z Ligą Szwabską i wycofywały się z walki gdy inne wciąż walczyły.
Gdyby udało sie zgromadzić na polu walki wszystkie najlepsze siły rebeliantów istniała nawet szansa pokonania Ligii Szwabskiej.


Ninth stand of pikemen ready. Three more to go.

Mentioned battle of Leipheim has shown that peasant armies do not lack determined infantry able to hold the enemy, they lacked cavalry and above all coordination.

At Leipheim rebels were waiting for help from Bermatingen regiment and Lake Army, that never came.
Despite the fact that rebels sometimes were forming federations they rarely fought in scale bigger than one army of 4-10 000 men. Sometimes some armies were making agreements with Swabian League while others were fighting.
It it would be possible to gather all best rebel forces on the battlefield Swabian League might have been defeated.

wtorek, 17 grudnia 2013

Niemieckie rycerstwo (rycerstwo Ligi Szwabskiej)/ German knights (Swabian League)System rekrutowania rycerstwa podczas wojen chłopskich początków XVI wieku był inny niż w czasie Wojen Włoskich. przede wszystkim rekrutacją zajmowała się Liga Szwabska, czyli związek książąt, wolnych miast i szlachty z terenów dawnego Księstwa Szwabii (więcej o Lidze Szwabskiej w kolejnych wpisach).

Recruitment system during Peasant Wars at the begining of the 16th Century was different than for Italian Wars. Firstly knights were hired by the Swabian league - the confederation of princess, free cities and nobility from the area of former Principality of Swabia (more about Swabian League in next posts).

W pełni opancerzonych jeźdźców było niewielu. Częściej rekrutowali się nie z wielkich rodów szlacheckich lecz spośród raubritterów, czyli rycerzy rabusi - najemników i zbójców o szlacheckim rodowodzie, którzy podczas pokoju często zajmowali się napadaniem kupców, czy nawet plądrowaniem zamków. Liczyli bardziej na żołd i okazjonalne łupy czy raczej rabunki niż na wojenne zdobycze, bo cóż można zdobyć na zbuntowanych chłopach.


Fully armoured knights were rare. They were more often not members of the rich nobility but raubritters - robber knights - mercenaries and robers of noble origin. During peacetime their main job was robbing traders or even plundering castles. They were striving more to gain payment and occasional booty or more acurately robberies than spoils of war. What spoils of war can be won from rebel peasants.

Druga podstawka niemieckiego rycerstwa złożona jest z figurek Venexii, niestety już niedostępnych.

Second stand of German knights composed of Venexia figures - unfortunately unavailable anymore

sobota, 14 grudnia 2013

Ósmy stand pikinierów/ Eighth stand of pikemenÓsma podstawka pikinierów gotowa./ Eighth stand of pikemen ready

Chłopscy pikinierzy nie byli wbrew pozorom postawieni na straconej pozycji. Pokazała to bitwa pod Leipheim w kwietniu 1525 roku. Około 5 tysięcy chłopów z armii Leipheim w okolicach miasta Ulm przez dłuższy czas broniło silnej pozycji przed siłami Ligii Szwabskiej. Dopiero brak zaopatrzenia i rozproszenie sił które było wynikiem poszukiwania żywności spowodowało klęskę.

Chłopi dali się też podejść podczas negocjacji specjalnie przedłużanych przez dowódców Ligii Szwabskiej którzy sprowadzali na pole walki posiłki.

Peasant pikemen were not always on the lost side. It was shown ia. during the battle of Leipheim in April 1525. About 5 thousand rebels from Leipheim band near the city of Ulm were defending their positions for quite a long time from the Swabian League forces. Lack of provisions and spreading troops searching for food were main reasons of their defeat.

Peasants were also lured into negotiations Swabian League was conducting to have time to bring more troops to the battlefield.
Armia chłopska w marszu/ Peasant army on the march

poniedziałek, 9 grudnia 2013

Dowódca niemieckich rycerzy/ Commander of German knights

 Przerwa w malowaniu pikinierów aby ukończyć część figurek na konkurs modelarski strategie.net.pl. Na początek podstawka z dowódcą oddziału niemieckiego rycerstwa.


Break in painting pikemen to finish some figures for www.strategie.net.pl modelling contest. First command of the German knights unit.


Ostatnim co malowałem były mniejsze detale. Nastepnie figurki otrzymały cieniowanie czarnym washem oraz pomalowane matowym lakierem, aby zlikwidować błyszczący efekt washa.

Last things painted were smaller details. Later figures were given wash with black wash and sprayed with matt varnish to liquidate shining effects of the wash.

Poniżej ktrótki opis wykonania podstawki. Below short description of how I make bases.

 Najpierw klej wikol oraz drobny piasek. Małe kamyki wykonałem z korka./ First some glue and sand. Small stones made from cork.

Po wyschnięciu kolory bazowe - ciemny brąz na ziemię oraz szary na kamienie./ After the base has dried I put the base colors - dark brown and grey for the stones.

Następnie cieniowanie, jasny brąz i dwa odcienie beżu, ciemniejszy, a na koniec jasny. Kamienie cieniowane na biało.
Later drybrush with lighter brown and two shades of beige - derker and lighter one. Stones are drybrushed white.

Pozostaje jedynie dodać posypkę i podstawka gotowa/ After adding modelling flock the base is ready

niedziela, 8 grudnia 2013

Przybywają pikinierzy/ Pikemen arrive


 Kolejne dwa elementy wielkiego bloku pikinierów gotowe. Cały oddział będzie liczył 12 podstawek. Następnych kilka czeka na swoją kolej na warsztacie.Next two elements of the great block of pikemen. Entire unit will have 12 stands. Few next stands wait on the workbench.środa, 4 grudnia 2013

Niemieckie rycerstwo - prace w toku/ German knights - work in progress (2)

Dalszy ciąg prac nad niemieckim rycerstwem.


 Tym razem praca nad kolejnymi mniejszymi już szczegółami - część koni została już pomalowana, podobnie jak detale na końskich zbrojach. Pomalowana została też główna broń rycerzy - kopie - na razie na kolor podstawowy - biały lub żółty.

Przy okazji prac - kilka słów o niemieckich, imperialnych rycerzach. Nigdy nie była to grupa liczna.Podczas Wojen Włoskich we Włoszech walczyło zwykle zaledwie kilkuset ciężkich opancerzonych imperialnych rycerzy. Większość z nich nie było nawet Niemcami.

Niemcy biorący udział w walkach wywodzili się z grupy tak zwanych wolnych imperialnych rycerzy - ludzi szlechetnych rodów, którzy podlegali bezpośrednio cesarzowi i utrzymywali w dużej mierze z udziału w wojnach. Tradycyjna szlachta niechętnie oddalała się od swoich włości i nie była zainteresowana udziałem w cesarskich wyprawach.

Work on German knights continues.

This time I took care for smaller details - some horses are painted, so are details of the horse armor. I've painted also heavy lances with base colors - white and yellow.

While painting is in progress few words on German imperial knights. They weren't numerous. During Italian Wars in most of campaigns Imperial forces had usually no more than several hundred heavy cavalrymen. Most of them weren't Germans.

Germans participating in wars were coming from the group of so called free German knights - people of noble origin and subordinated directly to the emperor. They lived to great extent from warfare. Traditional nobility wasn't eager to participate in wars far away from their posessions.