wtorek, 26 lipca 2016

Armia Karola V/ Charles' V army

Oto ukończona armia hiszpańska z czasów Karola V, czyli Wielkich Wojen Włoskich.
Finished Spanish army of Charles V from the Great Italian Wars.

W pierwszej linii dowództwa (generał, dowódca jazdy i dowódca piechoty). W drugiej linii włoscy arkebuzerzy w zwartym szyku oraz niemieccy i hiszpańscy harsownicy z arkebuzami.
In the first line commands (general, cavalry and infantry command). In the second line Intalian Arquebusiers and two units of German and Spanish skirmishers with arquebuses.

W trzeciej linii od lewej stradioci, dwie colunele, artyleria oraz opancerzona jazda (celladas)
W czwartej linii niemieccy żandarmi oraz oddział najemnych landsknechtów z pikami i halabardami.
In the third line from the left stradiots, two colunelas, artillery, celladas cavalry.
Inbthe fourth line German knights and mercenary landsknechts with pikes and halberds.


poniedziałek, 25 lipca 2016

Hiszpańskie dowództwo po raz 3/ Spanish command 3rd time

 Do ukończenia armii hiszpańskiej pozostało bardzo niewiele.

Tym razem wykonałem trzecie już dowództwo hiszpańskie. Jest to dowództwo jazdy.
Figurki Old Glory 15mm.

I've nearly finished Sapanish army.

This time I've made third command. It's a cavalry command.
Figures Old Glory 15mm.

niedziela, 24 lipca 2016

Oddział hiszpańskiej jazdy/ Spanish cavalry unit

 Ukończyłem ostatni oddział do armii hiszpańskiej z Wojen Włoskich - opancerzoną jazdę (celladas).
I've finished last unit of the Spanish army of the Great Italian Wars - armoured cavalry (celladas)

Do ukończenia całej armii pozostało tylko jedno dowództwo.
Only one command stand left to finish the entire army.
 

wtorek, 19 lipca 2016

Hiszpańska kawaleria/ Spanish cavalry

Kolejna podstawka hiszpańskiej kawalerii z początków Wojen Włoskich. Kawalerzyści posiadają hełmy typu salada. Jest to rodzaj hełmu popularny w XV wieku szczególnie we Włoszech i Niemczech. W początkach wieku XVI stawał się już przestarzały.
Next stand of Spanish cavalry of the initial phase of the Italian Wars. Cavalrymen have sallet type helmets popular especially in 15th Century Italy and Germany. At the begining of the 16th Century sallet was becoming obsolete.

czwartek, 14 lipca 2016

No pasaran!

Zbliża się 80 rocznica wybuchu Hiszpańskiej Wojny Domowej. Z tej okazji pomalowałem figurkę 28mm Empress Miniatures - sztandarowego Brygad Międzynarodowych.
80th Anniversary of the outbrake of the Spanish Civil War is closing. On this occasion I've painted an Empress Miniatures 28mm - Internationl Brigades standard bearer.

Jak widać jest on w mundurze Khaki, takim jakie ochotnicy walczący po stronie Republiki Hiszpańskiej otrzymali w 1937 roku w miejsce używanych wcześniej ubrań cywilnych oraz brytyjskich skórzanych kamizelek okopowych z I Wojny Światowej.
Warto wrócić uwagę na jego hełm - to czechosłowacki M30 używany przez wojska Republiki.
Karabin to Mosin, wprowadzony do Brygad Międzynarodowych w ramach ujednolicania typów broni strzeleckiej.
As you can see he has a khaki uniform of a type issued to Republican volunteers in 1937 to replce mix of civilian clothing and British I World War trench vests.
His helmet is worth noticing. It's a Czechoslovak M30 type used by the Republican army. He also have Mosin rifle. Mosins were replacing different types of rifles used previously.

czwartek, 7 lipca 2016

Hiszpańskie dowództwo piechoty/ Spanish infantry command

Wiek XVI charakteryzował się wzrostem znaczenia piechoty. Dowodzenie nią przestało być odbierane jako dyshonor,m ponieważ to wielkie bloki pikinierów, colunele, a następnie tercio, były formacjami decydującymi o wyniku bitew. Nawet wodzowie i królowie czasami walczyli pieszo.

Podstawka przedstawia dowództwo piechoty z jednym z wariantów sztandaru Kastylii i Leon z początku XVI wieku.

Figurki Old Glory z niewielkimi modyfikacjami.
16th Century was characterised with rise of significanse of the infantry. Commanding it was no longer a dishonor because large blocks of pikemen, colunelas and later tercios were decisive during battles. Even main commanders and kings sometimes fought on foot.

This base represents Spanish infantry command from the early 16th Century with one of variants of the Castille and Leon banner.

Figures Old Glory with some minor conversions.

poniedziałek, 4 lipca 2016

Hiszpańska jazda/ Spanish cavalry

Kolejna podstawka hiszpańskiej opancerzonej kawalerii (cellads) tym razem e sztandarem.
Next stand of Spanish armoured cavalry (celladas) this time with a banner.


niedziela, 3 lipca 2016

Hiszpański głównodowodzący/ Spanish high commnder

Hiszpanie byli znani ze swoich utalentowanych dowódców. W czasach Wojen Włoskich wyróżnił się między innymi Gonzalo de Cordoba (El Gran Capitan), zwycięzca bitew pod Garigliano, Cerignolą czy Ruvo.

Spaniards were famous for their talented commanders. During Great Italian Wars among them was Gonzalo de Cordoba (El Gran Capitan), winner of battles of Garigliano, Cerignolą and Ruvo.

Figurki Old Glory/ Figures Old Glory.

sobota, 2 lipca 2016

Szesnastowieczny kościół/ 16th Century church

Rozpoczynam pracę nad scenerią do wojen XVI i XVII wieku. Podczas SALUTE zakupiłem  szesnastowieczny kościół, znakomity żywiczny model Total Battle Miniatures.

Odlew bardzo dokładny, wymagający tylko minimalnej obróbki, również malowanie (co nie jest normą jeśli chodzi o modele żywiczne) bardzo przyjemne.

Model nominalnie jest przeznaczony do figurek 10mm, jednak ponieważ mam zamiar rozgrywać duże bitwy zdecydowałem się skalować teren w dół, a końcu figurki na podstawkach to też umowna reprezentacja całego oddziału.

I start work on scenery for 16th and 17th Century wars. During Salute I bought Total Battle Miniatures 16th century church. This resin model is outstanding.

Mould is realy good, with details, and requires little processing, also painting was very pleasurable (it's not a norm among resin models).

Model comes from 10mm range but I'm going to ply large battles so decided to scale terrain down. Figures on their stands are also just a representation of the unit.