niedziela, 25 września 2016

Dowództwo szwajcarskich pikinierów/ Swiss pikemen command


Kolejna podstawka szwajcarskich pikinierów ze sztandarem Kantonu i miasta Berno. Był to jeden z najbogatszych kantonów, dostarczających znacznych liczb najemników głównie do armii francuskich. Szwajcarskie oddziały były formowane wokół obieranych w kantonach dowódców, którzy kompletowali sobie kadrę oficerską oraz zaciągali najemników.
Next stand of the Swiss pikemen with banner of Berne city and canton. It was one of the wealthiest cantons, providing many mercenaries mostly for French armies. Swiaa units were formed around commanders chosen in cantons. They were employing their officers' cadres and enlisting mercenaries.

Dowódca jest w tym przypadku wyposażony w broń kojarzoną ze średniowiecznymi armiami szwajcarskimi - halabardę. Na polach bitew Wojen Włoskich pełniła ona już tylko funkcję pomocniczą. Często stanowiła też oznakę statusu oficera.
In this case commander is equiped with weapon associated with medieval Swiss armies - halberd. During the Italian Wars it had an auxiliary function and often a mark of officers' status.

czwartek, 22 września 2016

Szwajcarscy pikinierzy/ Swiss pikemen


W czasach Wojen Włoskich Szwajcarzy byli jednymi z najlepszych najemnych pikinierów na świecie. Ich usługi nie były tanie, ale w większości przypadków, okazywały się bardzo skuteczne. Zawdzięczali to głównie dobremu wyszkoleniu. Ich formacje pikinierskie mogły wykonywać manewry szybciej i sprawniej od większości przeciwników.
During the Italian Wars Swiss were one of the bet mercenary pikemen on the world. Their services weren't cheap but in most cases they were very efficient. It was mainly due to training. Their formation were able to make manouvers quicker and easier than most of their enemies.

Pierwsza podstawka nowej formacji pikinierów do armii francuskiej z Wojen Włoskich. Pikinierzy opancerzeni, więc pójdą do pierwszych szeregów.
First stand of the new pikemen formation for the French army of the Italian Wars. Pikemen are armoured so they will be in the front ranks.

Figurki Khurasan Miniatures/ Figures by Khurasan Miniatures.

niedziela, 4 września 2016

Brygady Międzynarodowe (podoficerowie) - krok po kroku/ International Brigades (NCOs) - step by step (3)

 Ukończeni sierżanci Brygad Międzynarodowych. Widać bardzo różnicowane wyposażenie i umundurowanie. Jeden z sierżantów ma hiszpański hełm M26, drugi beret, a trzeci regulaminową czapkę oficera armii republikańskiej. Ten ostatni ma najpełniejsze umundurowanie. Dwaj pozostali noszą na przykład cywilne spodnie.

Wszyscy są wyposażeni w karabiny Mosin, które zaczęły trafiać do Brygad w drugiej fazie bitwy o Madryt w 1936 roku.
Finished sergants of the International Brigades. As you can see uniforms and equipment are varrying. One has an M26 Spanish helmet, secon beret and the third standard officer's cap of the Republican army. The third one has the most regular uniform. Others wear for example civilian trousers.

All are equipped with Mosin rifles that started to be delivered to the International Brigades in second phase of the Bbattle of Madrid in 1936.