niedziela, 29 maja 2011

Bitwa pod Drabescus 465 p.n.e./ Battle of Drabescus 465 b.c. (3)

3 Tura/ Turn 3

Manewry na prawym skrzydle Traków - oszczepnicy(7,8), procarze (9) i lekka jazda przeciwko ateńskim oszczepnikom (8,9) i nieopancerzonym hoplitom (7)
Thracian right wing - javelinmen (7,8), slingers (9) amd light horse against Athenian javelinmen (8,9) and unarmoured hoplites (7)

W trzeciej turze główna akcja rozgrywała się na skrzydłach na trackim lewym skrzydle traccy oszczepnicy (2) ostrzelali i zdezorganizowali ateńskich procarzy (1) na tyle skutecznie, że ci zostali poważnie zdezorganizowani. Dla odmiany ateńscy oszczepnicy (2) zaatakowali Traków (1) którzy się wycofali nie przyjmując walki. Ostrzał lekkiej jazdy nie wywarł efektu na elitarnych hoplitach (3). Jazda rozpoczęła odwrót przed ich szarżą.

W centrum falanga hoplitów (4,5,6) parła do przodu, a jeden z oddziałów nieopancerzonych hoplitów (7) ruszył zabezpieczać flankę.

Na trackim prawym skrzydle ostrzał obu stron okazał się nieskuteczny. Jeden oddział ateńskich oszczepników (8) zaszarżował na procarzy i zdezorganizował ich (9).

In 3rd turn main actions were taking place on both wings. On Thracian left wing javelinmen (2) disorganised Athenian slingers (1) and forced them to retreat. Athenian javelinmen (2) however charged against Thracian (1) that evaded charge. Light horse was unable to cause any causalties among elite hoplites (3) and evaded their charge.

In the Centre phalanx (4,5,6) marched forward and unarmoured hoplites secured the flank (7)

On Thracian right wing fire from both sides was ineffective. Athenian javelinmen (8) charged slingers (9) who decided to face the charge and disorganised them.

Tura 4/ Turn 4

W czwartej turze ponownie najważniejsze były skrzydła. Traccy oszczepnicy (2) dopadli zdezorganizowanych ateńskich procarzy (1) i ostatecznie ich zmasakrowali. Ateńczycy stracili pierwszy oddział.
Ateńscy oszczepnicy (2) kontynuowali nieskuteczny pościg za Trakami (1), a hoplici (3) przegonili lekką jazdę za linię trackiej średniej piechoty(3).
Falanga kontynuowała natarcie (4,5,6). Hoplici na flance (7) nie byli w stanie dopaść trackich oszczepników (7), za to atakowani procarze (9) trzymali się, ale byli w poważnych opałach.
W wyniku zmasowanego ostrzału oddział ateńskich oszczepników (9) poniósł pierwsze straty i został zdezorganizowany.

In 4th turn again most interesting actions on both wings. Thracian javelinmen (2) charged and destroyed athenian slingers (1). Athenian lost first battlegroup.
Athenian javelinmen (2) failed to catch Thracian ones (1), and hoplites (3) chased Thracian light horse behind lines of thracian medium inf. (3).
Phalanx continued to push forward (4,5,6) and unarmoured hoplites (7) failed to cath javelinmen (7). Thracian slingers (9) were fighting hand to hand and holding ground despite serious troubles. Athenian javelinmen (9) suffered first loses from the lihjt horse and Thracian javelinmen and became distrupted.

Traccy oszczepnicy wybijają ateńskich procarzy/ Thracian javelinmen slaying Athenian slingers


Tura 5/Turn 5

W piątej turze doszło wreszcie do głównych walk. Na lewym skrzydle uciekający traccy oszczepnicy zrównali się ze średnią piechotą (3). Grecka falanga (4,5,6) uderzyła pod górę na znajdujące się w centrum jednostki trackiej średniej piechoty (4,5,6). Hoplici atakowali pod górę i w pierwszej szarży każdy z ich oddziałów poniósł straty. Szyki zostały jednak zachowane i Trakowie odczuli siłę uderzenia. Na prawym skrzydle oszczepnicy (7) zadali straty hoplitom (7) a procarze naciskani rzucili się do ucieczki (9). Tracka lekka jazda zaszarżowała na oszczepników (9) poważnie ich dezorganizując.

In 5th turn main fight took place. On the left thracian javelinmen running from enemy charge ended their run near medium foot (3). In the centre hoplites charged uphill (4,5,6) suffering some causalties but keeping cohersion. Thracians also suffered from this blow. On the right wing Thracians managed to kill some hoplites with javelins (7). Slingers began to run away loosing cohersion after hand to hand combat (9). Thracian light horse charged Athenian javelinmen (9) distrupting their formation


piątek, 27 maja 2011

Bitwa pod Drabescus 465 p.n.e./ Battle of Drabescus 465 b.c. (2)

Tura 1/ Turn 1

W pierwszej turze obie strony ruszyły do przodu. Ateńczycy zdecydowali się zmienić formację elitarnego oddziału hoplitów, który w związku z tym pozostał w tyle.

In 1st turn both sides moved forward. Only Athenian elite hoplites remained backwards because they've reformed their formation.

Sytuacja po pierwszych ruchcach/ Situation after first moves

Trackie prawe skrzydło złożone z lekkiej jazdy, procarzy i oszczepników
Thracian right wing - light horse, slingers and javelinmen

Tura 2/ Turn 2


W drugiej turze obie strony poniosły pierwsze straty. Oddziały trackiego lewego i ateńskiego prawego skrzydła zaczęły się ostrzeliwać oszczepami i pociskami z proc. W efekcie ateńscy oszczepnicy (2) ponieśli pierwsze straty i zmieszali szyki. Nie przeszkodziło im to jednak odgryźć się i zadać straty trackim oszczepnikom.

Do akcji wkroczyli ateńscy elitarni hoplici (3) przeganiając tracką lekką jazdę.

W centrum Ateńczycy parli naprzód, a na prawym skrzydle Traków lekkie oddziały przygotowywały się do ostrzelania przeciwnika.

In Second turn both sides suffered first causalties. Thracian left wing and Athenian right exchanged javelin and slingshot fire. Athenian javelinmen (2) suffered first loss of stand and became dtstrupted. However they responded and destroyed one enemy stand.

Elite hoplites (3) chased off Thracian light horse.

Athenian centre moved forwards and on the right Thracians manouvered to get the most effective shooting position.

Pierwsza krew i dezorganizacja ateńskich oszczepników/ First blood and Athenian javelinmen become distruptedczwartek, 26 maja 2011

Bitwa pod Drabescus 465 p.n.e./ Battle of Drabescus 465 b.c. (1)

Ateński strateg Leagrus wystawił armię w typowym dla Greków szyku z hoplitami w centru i oddziałami lekkimi na flakach.

Athenian strategos Legarus arrayed his army in typical Greek manner with hoplites in the center and light troops on both wings.

1 - procarze - slingers

2,8,9 - peltasci - peltasts

3 - elitarni hoplici - elite hoplites

4,5 - hoplici w pancerzach - armoured hoplites

6,7 - hoplici bez pancerzy - unarmoured hoplites


Koalicja trackich plemion dysponowała liczniejszymi siłami, ale złożonymi głównie z jednostek lekkich. W centrum stanęli wojownicy z mieczami i włóczniami ze swoimi wodzami plemiennymi na czele. Na skrzydłach znaleźli się peltaści, procarze i lekka jazda.

Thracian tribal coalition had a more numerous army but composed mostly of light troops. Swordsmen with light sopears stood in the middle with their tribal leaders. Light troops with javelins slingers and light horse occupied both wings.

1,2,7 skirmisherzy z oszczepami - skirmishers with javelins

8,9 procarze - slingers

3, 4 ,5, 6 - srednia miechota - medium infantry

Trakowie, po lewej fragment armii atenskiej. Obie strony oceniają swoje szanse i przygotowują plan bitwy.

Thracians and on the left part of the Athenian army. Both sides judge their chances and prepare battle plans.

Traccy wojownicy w centrum prowadzeni przez dowódcę armii/ Thracian cenre with warriors led by the main commander

Ateńska lekka piechota na prawym skrzydle armii szykuje się do ruchu/ Athenina light infantry on the right wing prepares to move.

środa, 25 maja 2011

Grenadier 2011 (2)

Oto kolejna porcja fotek z tegorocznego Grenadiera
Next portion of photos from Grenadier

Niemcy z działkiem plot/ Germans with anti-aircraft gunLudowe Wojsko Polskie, wspierane przez halftracka oraz czołg lekki M5 Stuart (akurat w tym wypadku niezbyt historyczny dobór sprzętu).
Polish People's Army (Eastern Front) supported by Halftrack and M5 Stuart light tank (not a very fortunate selection of armor).

Rosyjscy zwiadowcy/ Russian scouts.

Niemcy sie bronią/ German defence.


Siły polsko radzieckie przeszukują teren potyczki po zwycięstwie.
Polish-Soviet forces examine site of the skirmish after victory.

Wkrótce dodam zdjęcia gier, a także raporty z rozgrywek FOGa.
Soon I'll publish photos of games and FOG battle reports.

wtorek, 24 maja 2011

Grenadier 2011 (1)

Oto pierwsze zdjęcia z tegorocznego Grenadiera. Na początek rekonstrukcje historyczne, ponieważ z gier w które grałem (Field of Glory: Ancient i FOG: Renaissance) będę chciał przygotować raporty bitewne.

Here you have first photos made during this years Grenadier. First historical reenactments because I'm preparing battle reports from the games I've played (FOG ancient, FOG Renaissance) and will publish them soon

Niemiecki samochód pancerny KfZ 13 - w pełni sprawna rekonstrukcja
German KfZ 13 armored car - fully operational reconstruction.

Transporter opancerzony SdKfz.251 - także sprawny
SdKfz. 251 APC - also operational


Kubuś - improwizowany samochód pancerny powstańców warszawskich. Nawiasem mówiąc jestem fanem improwizowanej broni pancernej. Kubuś takze w pełni sprawny

Kubuś - improvised armored car used by Polish resistance during Warsaw Uprising. I'm a big fan of improvised armor. This one was also operational.

Bojowcy ruchu oporu w natarciu - rekonstrukcja walk z Powstania Warszawskiego 1944
Resistance fighters in attack - reconstruction of fighting during Warsaw Uprising in 1944

Szkoła z Siemiatycz przygotowała inscenizacje przedstawiającą główne momenty z historii Polski. Dzień zwycięstwa, rok 1945.
School from Siemiatycze has prepared a staging showing most important moments in Polish history. Here you have a victory day in 1945.

Więcej zdjęć wkrótce/ More to follow

poniedziałek, 23 maja 2011

Procarze - szybkie malowanie/ Slingers - speed painting


Grenadier 2011 zakończony. Dysponuję całą masą zdjęć z rozgrywek i rekonstrukcji historycznych, które wymagają jednak obróbki i nieco potrwa zanim ukażą się na moim blogu.

Tymczasem prezentuję liczącą 6 podstawek grupę trackich procarzy. Musiałem pracować pod presją czasu i grupa ta została ukończona w dwa dni głównie dzięki użyciu quickshade'a łatwo cieniujacego figurki. Przyznam, że ostatecznie przekonało mnie to do jego stosowania. Nie widzę innej mozliwości sprawnego i szybkiego malowania armii do FOGa.

Grenadier 2011 is finished. I have loads of photos that need to be edited so it will take some time before I publish them.

In the meantime I present thracians slingers battlegroup composed of 6 stands. I had to speed paint them and it was painted in just two days mainly thanks to quickshade. I must admit that I'm more and more convinced that using quickshade is the only way to speed paint massed FOG armies.


Procarze, rzadko wspominani przez historyków i niepozorni, odgrywali jednak bardzo ważną rolę w starożytnych armiach. W sprzyjających warunkach wykorzystujac skórzane lub plecione ze sznurów proce miotali pociski nawet na 200 metrów, czyli o wiele dalej niż na przykład oszczepnicy.
Zmasowany ostrzał z proc mógł zmieszać nawet szyk hoplitów czy innej ciężkiej piechoty, która łatwo traciła pod jego wpływem spójność formacji i orientację.

Uchylę rąbka tajemnicy i napiszę, że procarze odegrali też niemałą rolę w rozegranym na Grenadierze starciu Traków z Ateńczykami.

Slingers rarely mentioned by historians and seemingly insignificant in fact were a very important part of ancient armies. In some cases with using leather or rope slings they hurled projectiles on 200m, much further than for ex. javelinmen.
Massed bombardment by such projectiles could disorganise even hoplite phanlanx because it was loosing cohersion and orientation.

I won't say to much if I'll write that slingers had played an important part in FOG battle we played on Grenadier.

poniedziałek, 16 maja 2011

Oddział hoplitów/ Hoplite battlegroup


Kontynuuję przygotowania do Grenadiera 2011. Prawdopodobnie większość figurek na pokazie FOG Ancient będzie pochodziła z mojej kolekcji.

Właśnie ukończyłem pracę nad grupą liczącą 6 standów hoplitów (w FOG tego rodzaju oddziały mogą mieć 6 lub 8 standów). Na warsztacie ostatnie dwa standy do drugiej grupy - nieopancerzonych hoplitów. Na Grenadiera powinienem zdążyć.


I continue preparations for Grenadier 2011. Probably most of figures used during FOG Ancient presentation will be from my collection.

I've recently finished hoplite battlegroup composed of 6 stands (in FOG such type of unit may have 6 or 8 stands). On the workbench there are still two stands of unarmoured hoplites for next battle group. It should be finished before Grenadier.

niedziela, 15 maja 2011

Field of Glory Renaissance na Grenadierze/ Field of Glory Renaissance during Grenadier

Kolega Pablo prosił mnie o dodanie informacji o pokazie FoG Renaissance, który organizuje.

My friend Pablo has asked me to publish this information of FoG Renaissance presentation he will be runing.

FoGR to system do gier bitewnych z XVI i XVII wieku wydany w roku 2010. Dodatkami do głównych przepisów są oddzielnie wydane armii listy.

System jest tylko częściowo oparty na systemie FoG AM, a jego główną zaletą oprócz dużej grywalności jest to, że twórcy położyli nacisk na odwzorowanie historycznych formacji piechoty z tego okresu takich jak colunela, czy tercio.

Pokaz systemu odbędzie się w niedzielę i będzie oparty na bitwie pod Cerignolą, która miała miesce w roku 1503 i była dosyć znaczącym wydarzeniem w okresie określanym często jako wojny włoskie.

FoGR is a battle system for recreating battles from XVI to XVII century published in 2010. Separate army lists were also published.

System is only partly based of FOG Ancients and its main quality is not only great playability but also stress put on recreating historical infantry formations from this period such as corunela or tercio.

Presentation will take place on Sunday and will be based on battle of Ceringola that was fought in 1503 and was a significant moment of the so called Italian Wars.

W bitwie pod Cerignolą dzięki błyskotliwemu dowódcy, jakim niewątpliwie był El Gran Capitán Hiszpanie pokonali armię francuską; a kolejna porażka Francuzów pod Garigliano doprowadziła do zawarcia rozejmu, na mocy którego Ludwik XII otrzymał Mediolan, a Neapol dostał się pod władanie Ferdynanda II Aragońskiego.

Ten okres historyczny może nieco przybliżyć emisja nowego serialu HBO „Bogiowie”.

In this battle thanks to brilliant commander El Gran Capitán Spanish army has beaten the French and next French defeat at Garigliano has led to a truce stating that Milano will be under french and Napoli under Spanish control.

This period is a subject of an HBO series "Borgias".

sobota, 14 maja 2011

Grenadier 2011 się zbliża/ Grenadier 2011 is coming

Przyznaję, przerwa w aktualizacjach mojego bloga była dłuższa niż zwykle. Miałem jednak ważny powód. Włączyłem się w przygotowania do Grenadiera 2011, a ściślej mówiąc pokazu Field of Glory Ancient, który będę prowadził razem z Pablo.

I admit that this time break in updating my blog was longer but I had a good reason. I was preparing for Grenadier 2011. I will take place in FoG Ancient game that I will set up with Pablo.

W tym roku impreza odbędzie się 21-22 maja na terenie Cytadeli warszawskiej.
Pokaz FoG Ancient odbędzie się 21 maja i rozpocznie około godz. 11.00

Grenadier 2011 will take place on 21st-22nd of May in Warsaw's Citadel. FoG Ancient game will start on 21st at 11.00

Tematem będzie bitwa pod Drabescus (Draviskos) z 465 roku p.n.e. podczas której ateńscy koloniści w Tracji, chcąc opanować tamtejsze kopalnie złota starli się z koalicją plemion trackich.

Zapraszam wszystkich chętnych do przejęcia dowodzenia nad częścią sił jednej lub drugiej strony.

The theme will be the battle of Drabescus (Draviskos) that took place in 465 b.c. between Athenian colonists in Thrace trying to gain control over gold mines and a coalition of Thracian tribes.

I invite everyone who woul like to command part of one of the armies.

niedziela, 1 maja 2011

1 maja - święto ludzi pracy/ 1st of may - Labour day


Pierwszy maja co by się nie działo pozostanie dniem ludzi pracy. Jako człowiek pracy przedstawiam pierwszomajowy akcent - figurkę bojowca CNT-FAI (Krajowej Konfederacji Pracy - Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej) z czasów rewolucji hiszpańskiej 1936 roku. Figurka 120mm jest konwersją żywicznej figurki chyba oficera Wehrmachtu z Drugiej Wojny Światowej (niestety nie pamiętam już producenta).

Whatever happens first of May is a Labour day. As a worker I present a revolutionary accent on my blog - figure of a CNT-FAI militiaman from Spanish Revolution of 1936. Figure is a conversion of a German 120mm officer figure (I dont remember a manufacturer).