piątek, 30 czerwca 2017

GLADIUS bitwa pod Rawenną/ battle of Ravenna 3

Hiszpańskiej lekkiej jeździe udało się złamać jeden z oddziałów włoskich pikinierów.
Spanish light horse managed to break one of the Italian pikemen units.

Za to w centrum ostrzał włoskich kuszników wyeliminował hiszpańską artylerię/ But in the centre Italian crossbowmen eliminated Spanish artillery.

Elitarne włoskie rycerstwo straciło połowę sił, ale kontynuowało walkę poważnie dezorganizując przeciwnika.
Italian elite knights lost half of their number but continued fight fragmenting their enemies.

Hiszpańska lekka jazda zaczęła ostrzeliwać kolejnych pikinierów/ Spanish light horse started shooting at next unit of pikemen.

Włoscy rycerze wraz z głównym dowódcą po wielu turach walki w końcu pokonali francuskich żandarmów, zmuszając ich do ucieczki/ Italian knights with main commander finally managed to rout French gendarmes forcing them to flee.

W centrum papiescy pikinierzy i jedna z colunel uderzyły na kuszników/ In the centre papal pikemen and one of colunelas charged crossbowmen.
Do walki włączyli się elitarni landsknechci. Coluneli udało się wybić kuszników lecz została rozbita przez pikinierów/ Elite landsknechts joined the fight. Colunela managed to rout crossbowmen but was soon after wiped out by landsknechts.

Drugi oddział landsknechtó starł się z kolejną Colunelą dezorganizując ją i zmuszając do ucieczki/ Second landsknecht unit clashed with other colunela fragmenting it and forcing to flee.

Papiescy pikinierzy rozbili jednak kolejnych kuszników, a włoskie rycerstwo uporało się z drugim oddziałem żandarmów. Siły francuskie zostały więc, kosztem dużych strat, złamane i zmuszone do odwrotu.
Papal pikemen managed to rout anothewr crossbowmen unit and Italian knights wiped out second gendarmes unit. It meant that French forces reached breaking point and the attack repulsed at the cost of huge looses.

niedziela, 25 czerwca 2017

GLADIUS bitwa pod Rawenną/ battle of Ravenna 2

W centrum dwa oddziały pikinierów zbliżyły się już do obozu, a kusznicy zaczęli ostrzeliwać papieską artylerię.
in the centre two units of pikemen approached the camp and crossbowmen started shooting at the Papal artillery.
Na francuskim prawym skrzydle trwała walka rycerstwa. Wychodzący z obozu hiszpańscy arkebuzerzy stali się z kolei celem dla artylerii i zostali zdezorgaizowani.
On the french right clash of knights continued. Spanish arquebusiers that left the camp to give support were targeted by the rtillery and distrupted.Walka rycerstwa. Pomimo utraty jednej podstawki włoscy rycerze utrzymali spójność, w czym pomagało zaangażowanie głównodowodzącego. Do walki włączył się też francuski dowódca Gaston de Foix.
Clash of knights. Despite loosing one stand Italian knights kept cohersion due to efforts of the main commander. French commander Gaston de Foix also joined the fight.
Na francuskim lewym skrzydle hiszpańska lekka jazda po rozbiciu stradiotów zniszczyła baterię artylerii i zaczęła ogniem arkebuzów dezorganizować najsłabszy oddział włoskich pikinierów pod dowództwem Alfonso d'Este.
On the French left wing after routing stradiots and destroying an artillery battery Spanish light horse distrupted weakest Italian pikemen formation led by Alfonso d'Este.


Włoscy pikinierzy zostali poważnie zdezorganizowani/ Italian pikemen formation was fragmented.piątek, 23 czerwca 2017

GLADIUS bitwa pod Rawenną/ battle of Ravenna 1

Wojska hiszpańsko-papieskie bronią obozu nad rzeką, otoczonego przez siły francuskie.
Spanish-Papal army defends the fortified camp near the river surrounded by the French forces.

Większość sił francuskich stanowili najemni landsknechci/ Mercenary landsknechts composed the key element of the French forces.

Na prawym skrzydle Francuzów stanęli kusznicy i rycerstwo wsparci przez artylerię.
On the French right wing crossbowmen and gendarmes were deployed with support of the artillery.
Gaston de Foix, dowódca sił francuskich obserwuje szarżę włoskiego rycerstwa/ Gaston de Foix, French main commander, observes charge of the Italian knights.

Na lewym skrzydle wojsk hiszpańsko-papieskich włoskie rycerstwo, w centrum colunele, a na prawym skrzydle arkebuzerzy i lekka jazda.
On Spanish-Papal left Italian knights, in the centre colunelas and on the right light guns arquebusiers and light horse.
Landsknechci, kusznicy i francuski pikinierzy ruszyli do natarcia/ Landsknechts, crossbowmen and French pikemen move forward.

Włoskie rycerstwo ruszyło i trafiło pod ostrzał artylerr/ Italian knights advanced under artillery fire.

Na lewym skrzydle ze strony francuskiej stradioci, z hiszpańskiej lekka jazda, w centrum pikinierzy nacierają na obóz.
On the left French stradiots advance towards Spanish light horse, in the centre pikemen advance towards the camp.

Lekka jazda i stradioci walczą na flance/ Light horse and stradiots clash on the flank.

W centrum landsknechci i kusznicy trafili pod ostrzał artylerii tracąc pierwsze podstawki.
In the centre landsknechts and crossbowmen lost first stands from the Spanish artillery fire.

Na skrzydle stradioci zostali rozbici przez hiszpańską lekką jazdę/ On the left wing stradiots were routed by the Spanish light horse.

Włoskie rycerstwo wpadło w kłopoty. Jeden z oddziałów został rozbity przez ostrzał artylerii i kusników.
Italian knights are in trouble. One of the battlegroups was routed due to artillery and crossbow fire.

wtorek, 20 czerwca 2017

GLADIUS (1)

 W dniach 16-18 czerwca w Warszawie odbyła się pierwsza edycja konwentu GLADIUS. jak na pierwsze tego typu wydarzenie był on całkiem udany. wkrótce zamieszczę raporty bitewne z rozegranej przeze mnie bitwy pod Rawenną 1512 oraz potyczki w Chain of Command.
From 16 to 18th of june GLADIUS was held in Warsaw. It was the first edition of the event for the first time it was quite successful. Soon I'll publish battle reports from battle of Ravenna and Chain of Command skirmish I've played.
 
Afterglow - postapokaliptyczny skirmish z elfami, krasnoludami, mutantami i religijnymi fanatykami.
Afterglow - postapocalyptic skirmish with dwarves, elves, mutants and religious fanatics. Chain of Command - bardzo ładna gra prezentacyjna/ Chain of Command - very nice presentation game.
 Na uwagę zasługiwały prezentacje przygotowane przez Warlord Games czyli Beyond the gates of Atares...
Presentations prepared by Warlord Games were worth noticing - Beyond the gates of Antares and...
 
 Bolt Action
 Hail Caesar i figurki 28mm kuszą/ Hail Caesar and 28mm figures are tempting.


 bitwę stoczyli Syrakuzanie i Kartagińczycy/ Battle was between Syracusans and Carthaginians.

 Syrakuzański dowódca/ Syracusan commander.

 Black Powder czyli Wojny Napoleońskie/ Black Powder and Napoleonic Wars.

Wojnacja - skirmish fantasy

niedziela, 18 czerwca 2017

Francuscy pikinierzy/ French pikemen

Wkrótce na moim blogu obszerna relacja z Gladiusa oraz raport z bitwy pod Rawenną. Dopóki nie uporam się z obróbką dziesiątek zdjęć przedstawiam kolejne dwie podstawki francuskich pikinierów.
Soon on my blog photoreport from Gladius and battle report from the battle of Ravenna. Until I'm finished with processing photos I present two more stands of the French pikemen.

 

czwartek, 15 czerwca 2017

W drodze pod Rawennę/ On the road to RavennaFrancuscy pikinierzy odegrali znaczącą rolę w bitwie pod Rawenną. Dlatego intensywnie zabrałem się do pracy nad oddziałem do sobotniej rozgrywki.
Dwie kolejne podstawki przedstawiają pikinierów z przednich szeregów, ponieważ tylko oni posiadali opancerzenie.
French pikemen played an important role in the battle of Ravenna so I'm working on the new battlegroup for Saturday's game.
Two next stands represent front rank pikemen because only they had armour.