wtorek, 26 kwietnia 2011

Grecy sycylijscy w komplecie/ Sicilot Greeks completed


Kolejna armia do DBA ukończona! Oto sycylijscy Grecy w komplecie - od lewej: trzy elementy psiloi, kawaleria oraz osiem elementów włóczni (hoplitów) wraz z elementem dowodzenia.

Next DBA army finished! Sicilot Greeks completed. From the left: three psiloi elements, cavalry and eight spear elements (hoplites) including command.

Teraz kilka słów na temat tła historycznego tej armii. Reprezentuje ona siły miast greckich zakładanych na Sycylii (z wyjatkiem Syrakuz, posiadających swoją osobną armię).

Now few words about history. This Army represents forces of Greek cities on Sicily (except Syracuse (that has its own army list).

Grecka kolonizacja Sycylii rozpoczęła się w VIII wieku p.n.e. Osadnicy głównie z Chalkidyki, ale także np. Koryntu, założyli kilka miast. Poza najwiekszym, Syrakuzami, były to Gela, Zankle, Himera, Seliunt, Arkagas i inne. Funkcjonowały one na takich zasadach jak greckie Poleis. Peowadziły wojny zarówno miedzy sobą, jak i przeciwko Sykulom - rdzennym mieszkańcom Sycylii.
Grecka kolonizacja doprowadziła też do wojen z obecnymi, zwłaszcza na zachodzie Sycylii Kartagińczykami.

Moja armia przedstawia siły sycylijskich Greków z późniejszego okresu - wojny Peloponeskiej.
Sycylia z poczatku nie była areną jej głównych starć. Pokjawiały się na niej siły ateńskie, według Tukidydesa na wezwanie miast osadników chalkidyckich uwazających dalekie Ateny za wygodnego sojusznika pomagajacego w pokonywaniu lokalnych rywali.

Dopiero w roku 415 p.n.e. doszło do tzw. "Wyprawy sycylijskiej", która w roku 413 p.n.e. zakończyła się tragicznie dla sił ateńskich. O tym jednak dokładniej przy okazji armii Syrakuz, do której zamierzam się niedługo zabrać.

Greek colonisation of Sicily has started in 8th century b.c. Settlers came mostly from Chalcis but also from Corinth. The had established few cities. Apart from the biggest - Syracuse, these were Gela, Zankle, Himera, Seliunt, Arkagas and others. Thir system was similar to this of Greek Poleis'. They waged war both between themselves and indigenous Sicles.
Colonisation also led to wars with Carthaginians present especially in western part of Sicily.

My army represents Sicilot Greeks from later period of Peloponesian War. At its start Sicily was not an important battleground. Some Athenian forces were present, according to Thucidydes, called by the Chalcidian settlers that regarded Athens as a usefull ally in their local conflicts.

In 415 b.c. full scale athenian invasion - so called "Sicilian expedition" took place. It had a disastrous effect for the Athenians. More on this when I will start making a Syracusean army.niedziela, 24 kwietnia 2011

Grecy sycylijscy/ Sicilot Greeks

Oto ostatni element hoplitów do armii Greków sycylijskich do DBA. Zamierzam kontynuować pracę nad kolejnymi standami, tak żeby móc wystawić dwa oddziały hoplitów po 8 standów każdy, również do Field of Glory.

Here is the last hoplite element of my DBA Sicilot Greeks army. I'm going to do more stands of hoplites in order to be able to field to battle groups of 8 stands each for Field of Glory.

Ostatnim elementem armii jest kawaleria. Ci kawalerzyści należą do nielicznej w greckich armiach grupy opancerzonych jeźdźców. Mają kirysy z brązu.

Na uwagę zasługuje ich nakrycie głowy. Petasos to grecki kapelusz przeciwsłoneczny wykonany z różnych tkanin - najczęściej słomy lub skóry. Niektórzy kawalerzyści, zwłaszcza ateńscy posiadali hełmy z brązu, przypominające kształtem kapelusze.

Ten stand był też pierwszą próbą jak wypadnie dipowanie figurek w przypadku kawalerii. Uwazam że cieniowanie wyszło całkiem nieźle.

The last element of the army represents cavalry. These cavalrymen are armoured with bronze quirases.

Their headdress is also worth mentioning. Petasos is a Greek sun hat made of various materials - usually straw or leather. Some cavalrymen, especially Athenian, had also bronze helmets resembling these hats. I think that shading appears to be quite realistic.

This element was also a test how dipped cavalry will look.


Wkrótce zdjęcia całej armii. Photos of the entire army soon.

czwartek, 21 kwietnia 2011

Perska piechota/ Persian infantryKontynuuję prace nad armiami do wojen perskich, choć przyznam że w tempie podobnym do budowy drugiej linii metra w Warszawie :)

I continue my work on Persian Wars project but I have to admit that in a pace similar to the none of constructing second underground line in Warsaw :)

Po nieśmiertelnych czas na regularną perską piechotę. Perski piechur z okresu achemenidzkiego w przeciwieństwie np. do hoplity, był stosunkowo lekko uzbrojony. Persowie specjalizowali się w walce na odległość, więc spora część ich wojowników nosiła łuki. Do walki wręcz służyły im włócznie i wiklinowe tarcze. Występowali również w o wiele luźniejszym szyku niż Grecy. Oznaczało to, że często musieli polegać raczej na przewadze liczebnej i manewrowości niż brutalnej sile.

After immortals it's time for some persian regular infantry. Persian infantryman from the Achemenid period contrary to for ex. hoplite, was relatively lightly armed. Persians excelled in ranged combat so majority of their troops carried bows. For hand to hand combat they had spears and wicker shields. They also used loose formation. That meant they had to rely on their numbers and mobility instead of simple force.

Mitem jest jakoby taktyka hoplitów była nie do przełamania przez Persów. Samo stłumienie powstania jońskich Greków trwajacego w latach 499-493 p.n.e. pokazało, że z powodzeniem im się to udawało.

It's a myth that hoplite tactics were far supperior than Persian. Persians managed to suppress Ionian revolt of 499-493 b.c. so they were able to handle with hoplites.

Perscy dowódcy wykorzystując libczebność swoich wojsk umieli na przykład skutecznie obchodzić flanki przeciwnika. Pomimo, że kluczową rolę odgrywała jazda, piechota również miała do spełnienia ważne zadanie, na przykład zasypując wroga gradem strzał czy przepędzając harcowników.
Temat rozwine w kolejnych postach dotyczacych armii perskiej.

Persian commanders used numbers of their warriors for ex. to bypass enemy flanks. Despite the fact that the key role was the one of the cavalry, infantry also had important tasks of pining enemy troops with bow fire or chasing enemy skirmishers off the field.
I will expand this subject in next posts on Persian army.

poniedziałek, 18 kwietnia 2011

Su-22

Pozostaję przy tematyce współczesnej, a to za sprawą wyprzedaży w Wargamerze na której udało mi się zdobyć trochę modeli Oddziału Ósmego w skali 1/600. Wśród nich był blister Su-22, za które od razu po powrocie do domu się zabrałem.

Su-22 to samolot szturmowy używany od roku 1983 w Wojsku Polskim. Jest eksportową wersją radzieckiego Su-17. Oprócz Polski jest jeszcze używany przez państwa Syrię, Libię, Jemen, Wietnam i Angolę.

Polska posiada obecnie około 40 Su-22 będących na wyposażeniu dwóch eskadr. Model wykonałem w najnowszej wersji kamuflażu.

I continue with modern project because I happened to visit local wargames shop and encountered sale. I bought some models including those by Oddzial Osmy. Blister of Su-22 was among my purchase and right after coming back I started to work on it.

Su-22 is an export version of Su-17 made in the USSR. Since 1983 this attack aircraft is used by the Polish Airforce. Apart from Poland it is also still used by Syria, Libya, Yemen, Vietnam and Angola.

Nowadays Poland has about 40 Su-22 aircraft in two squadrons. Model is painted with the most modern camouflage.

środa, 13 kwietnia 2011

Budynki domowej roboty/ Scratchbuilt buildings

Czas oderwać się od starożytności. W ramach odmiany tematu tym razem budynki do Cold War Commandera w skali 1/600.

Któż z nas nie marzył czasem w dzieciństwie o możliwości ostrzelania lub zbombardowania swojej szkoły :) Oto budynek szkoły do współczesnego pola walki.

Time to have a break from antiquity. This time a break means scratchbuilt buildings for my Cold War Commander 1/600 project.

Who, when being a kid, didn't dream sometimes of bombing his/her school :) Here is a school building for modern battlefield.


Któż z nas załatwiając jakieś formalności nie marzy czasem o możliwości ostrzelania lub zbombardowania urzędu :) Drugi budynek to urząd gminy, ratusz małego miasteczka lub inny tego typu obiekt.

Which one of us when being during some bureaucratic formalities, didn't dream of bombing a government office building :) Second building is a local council office building, town hall or other object of this type.


W ramach projektu CWC na swoja kolej czekają wiejskie i małomiasteczkowe domy mieszkalne i drogi. Więcej informacji o tym projekcie wkrótce. Mam również pewne pomysły na scenariusze kampanii z udziałem współczesnego Wojska Polskiego i starcia do rozegrania.

Soon more information on CWC project. On my workbench I have village and town houses and roads.I also have some ideas on campaign scenarios involving modern Polish Armed Forces and battles to play

P.S. Bombardowanie swojej szkoły a nawet urzędu poza stołem do gry może mieć szkodliwe skutki :)

P.S. Bombing your school or even government biulding in real life can have harmful consquences :)

poniedziałek, 11 kwietnia 2011

Hoplici - ciag dalszy/ Hoplites - next part


Wiem, mój blog staje się ostatnio za sprawą hoplitów nieco monotematyczny. Na szczęście to już przedostatni element włóczni do armii greków sycylijskich do DBA. Na warsztacie czeka jeszcze grecka kawaleria i armia będzie gotowa.

I know, I know my blog because of hoplites becomes one themed. Luckily there's only one Sprear element to go for my Sicilot greek DBA army. Greek cavalry is waiting on a workbench for its turn and my army will be finished.


Ponieważ pisałem już zarówno o linothoraksie jak i taktyce walki hoplitów, tym razem parę słów o nieodłącznej części - tarczy. Nazywano ją "Aspis" lub "Hoplon". Była zbudowana z kilku warstw drewna czasami pokrytych cienka warstwą brązu w celu wzmocnienia. Niektóre tarcze miały wzmocnione tylko brzegi, a inne były pozbawione brązowych elementów.

Wbrew temu co widzimy na holywoodzkich filmach tarcze hoplitów rzadko były jednolite nawet u Spartan. Noszono na nich znaki rodowe lub miejskie.

I was writing about linothorax and hoplite tactics. This time few words on one of the main parts of their equipment - a shield. It was called "Aspis" or "Hoplon". It was made of few layers of wood sometimes cofered with thin layer of bronze to strengthen it. In some cases only outer face was strengthened and in other there were no bronze elements.

Despite what we see in holywood films hoplite shields were rarely uniformed even Spartan ones. They bore marks of families and cities.

W Walce hoplici wykorzystywali tarczę nie tylko do obrony. Stawała się w ich rękach bronią, ponieważ jej pchnięciem można było powalić przeciwnika, a nawet powaznie zranić. Tarcza słuzyła też do przepychania, co było o tyle wazne, że wypchnięcie z szeregu kilku hoplitów przeciwnika mogło pozwolić na przełamianie szyku wroga.

During fighting hoplites were using shields not only in defence but also as a weapon. With a push of the shield hoplite was to knock down his enemy and even wound him. Shield was also used to pus the enemy out of the line and break the enemy formation.

poniedziałek, 4 kwietnia 2011

Hoplici - tym razem mniejsi/ Hoplites - this time smaller

Praca nad tym samym tematem w różnych skalach daje możliwość porównania stosowanych technik. W weekend poza hoplitami w skali 15mm ukończyłem również to drugie już greckie dowództwo. Figurki 10mm Magister Militum.

Working on the same subject in different scales gives possibility of comparing modelling techniques. During the weekend I've managed to finish this 10mm Greek command. Fugures by Magister Militum.


Czym rózni się praca nad figurkami 10mm i 15mm? Przede wszystkim cieniowaniem. W 10mm uzywam jaśniejszego odcienia dipa Army Paintera. Figurki trzeba też pomalować w nieco jaśniejsze kolory. Z bliska mogą się one wydawać nierealistyczne, ale ustawione w szyku według mnie wygladają świetnie.

What differs work with 10 and 15mm figures. Mostly shading. In 10mm I use light tone of Army Painter dip. Also smaller figures should be painted in brighter colours. At close look they may seen too bright but in my oppinion they look much better when in formation on the table.

niedziela, 3 kwietnia 2011

Hoplici - ciąg dalszy/ Hoplites again

Przez weekend pracowałem nad kolejnym standem hoplitów do armii greków sycylijskich do systemu DBA. Oto efekt

During this weekend I've been working on next hoplite stand for my Sicilot Greek DBA army. Here's the result.

Podobnie jak poprzedni ci hoplici również noszą skórzane linothoraxy (pancerze). Ich hełmy przedstawiają ciekawą mozaikę. Stereotypowy hoplita występujący np. w holywoodzkich produkcjach posiada najpełniej osłaniający głowę hełm koryncki (na tej podstawce pierwszy od prawej). W rzeczywistości od hełmu tego stopniowo odchodzono, ponieważ zbytnio ograniczał polę widzenia. Dwaj wojownicy w środku posiadają hełmy attyckie, a hoplita po lewej chalkidycki.

Similarily as the previous ones these hoplites have leather linothoraxes. Their helmets are an interesting mix of types. Stereothypical hoplite for ex. from holywood productions has a Corinthian helmet (on this stand first from the right). In reality this type of helmet due to limiting sight was being replaced by newer types.Two warriors in the middle have Attic helmets and hoplite on the left a Chalcidian one.

Warto zwrócić bliżej uwagę na wojownika po lewej stronie podstawki. Ma on linothorax z naszytymi na niego łuskami z brązu. Tego typu pancerz był nieco cięższy, ale dawał lepszą ochronę, zwłaszcza podczas walki wręcz.

It's worth to have a look at the hoplite on the left side. He has linothorax with bronze scales sewn to it. This type of armour was heavier but also ofered more protectionespecially during han to hand combat.

Na tej podstawce tylko jeden hoplita ma nagolenniki według popularnego wyobrażenia posiadane przez każdego greckiego wojownika. W rzeczywistości liczba elementów pancerza zależała od zamożności hoplity i mogła się różnić nawet u członków tej samej jednostki.

Only one hoplite on this stand has bronze greaves popularily associated with hoplite's image. In reality number of pieces of armour depended on wealth of the warrior and could differ even among members of the same unit.