wtorek, 29 listopada 2016

Szwajcarzy ukończeni!/ Swiss battlegroup finished!


Oddział Szwajcarów ukończony. Na początek najbardziej typowe dla nich ustawienie w wąską, długą kolumnę. W ten sposób przygotowani, z osłoniętymi przez arkebuzerów czy halabardników skrzydłami mogli agresywnie atakować i dzięki głebokości formacji zdobywać przewagę nad przeciwnikiem.
Swiss battlegroup ready. For the beginning typical Swiss formation of narrow, but long column. This type o formation when it had flanks coverd by halberdiers and arquebusiers, allowed them to act agressively and gain superiority due to depth of pikemen block.

Formacja w szerszym rozstawieniu, typowym przy walce między pikinierami/ Formation in wider variant ypical when fighting was between pikemen.

Najszersza formacja z halabardnikami na flankach/ Widest formation with halberdiers on both flanks

niedziela, 27 listopada 2016

Szwajcarski dowódca/ Swiss commander

 Jednym z atutów Szwajcarów byli ich dowódcy. W czasie Wojen Włoskich dowodzili nimi najemni kapitanowie, zwykle profesjonaliści zajmujący się jedynie prowadzeniem wojny. Często profesja przechodziła z ojca na syna. Zawód dowódcy najemników dawał spore zyski, a specjaliści w tej dziedzinie byli bardzo cenieni w szwajcarskim społeczeństwie.

One of the main qualities of the Swiss ofrces were their commanders. During the Italian Wars mercenary captains were professionals that were occupied only in waging war. Often this profession was passed from father to son. It was giving huge profits and specialist mercenary commanders had a high social status in the Swiss society.

Figurki Khurassan Miniatures 15mm/ 15mm Figures by Khurassan Miniatures

piątek, 25 listopada 2016

Pikinierzy - kolejna odsłona/ Pikemen - next element

 Prace nad oddziałem Szwajcarów zmierzają kyu końcowi. Przedostatnia podstawka pikinierów gotowa.
Work on Swiss battlegroup nearly finished. Only one stand of pikemen remained.niedziela, 20 listopada 2016

Pikinierzy z Bazylei/ Pikemen from Basel


Bazylea to jedno z ważniejszych miast konfederacji szwajcarskiej. W czasach Wojen Włoskich dostarczała najemników walczącym armiom. Ponieważ formacje Szwajcarów składały się z ludzi z kilku kantonów, zdecydowałem, że po Bernie i Uri, trzecią grupę będą stanowić pikinierzy z Bazylei.

Basel is one of the most important citis of the Swiss confederacy. During the Italian Wars it was supplying fighting armies with mercenaries. Because Swiss formations were composed of men from various cantons, after Berne and Uri, third group will be composed of pikemen from Basel.

wtorek, 8 listopada 2016

Pikinierzy nadchodzą./ Pikemen are coming!


Kolejna podstawka pikinierów, tym razem z pierwszych szeregów formacji. Next stand of the Swiss pikemen from the front ranks.Piknierskie formacje Szwajcarów dominowały na polach bitew Wojen Włoskich od bitwy pod Fornovo w 1495 roku. W tym starciu uratowały armię francuską przed klęską z rąk koalicji państw włoskich. O piki Szwajcarów rozbiły się szarże włoskiej jazdy. Pikinierzy zasłynęli również brutalnością. Włosi liczyli, że szlachetnie urodzeni kawalerzyści, nawet w przypadku klęski, w większości trafią do niewoli. Jednak ci, którzy spadli z koni nacierając na Szwajcarów byli przez nich zabijani. Najemników nie interesował okup za jeńców, ale szybki łup.
Swiss pikemen formations were dominating the Italian Wars battlefields sice the battle of Fornovo in 1495. In this battle they seved the French army from defeat by the Italian states' coalition. Italian cavalry was defeated by the Swiss pikemen. Pikemen were known for their ruthlessness. Italians counted that the noble cavalrymen even when defeated in majority will be captured by the enemy. However those that were unhorsed by the Swiss were butchered by them. Mercenaries were not interested in ransom for the prosoners but in booty.

wtorek, 1 listopada 2016

Najemnicy z Uri/ Mercenaries from Uri

 Szwajcarskie formacje pikinierów składały się z najemników z kilku kantonów. Dlatego w moim oddziale obok sztandaru Berna znalazł się sztandar kantonu Uri.
Swiss pikemen formations were composed of men from several cantons. That's why in my battlegroup next to banner of Berne there will be  standard of Uri.

Ten położony w środkowej Szwajcarii region był źródłem jednych z najtwardszych najemników. Odegrali oni sporą rolę w najważniejszych bitwach Wojen Włoskich, nie zawsze chlubną.
This mountaneous canton in central Switzerland was a source of toughest mercenaries. They played an important role in main battles of the Italian Wars (not always heroic one).

W roku 1500 mieli bronić Mediolanu służąc Lodovico Sforzy w wojnie przeciwko Francuzom. Okazało się jednak, że król Francji najął 10 tysięcy szwajcarów. Szwajcarzy, między innymi z Uri, służący Sforzy odmówili stoczenia bitwy ze swoimi rodakami. Dodatkowo, gdy opuszczali Novarę, w zemście za brak odpowiedniej zapłaty, wydali Sforzę Francuzom.
In 1500 they were to defend Milano serving Ludovico Sforza in his war against the French. However French king hired about 10 thousand Swiss. Swiss mercenaries in Milanese, including ones from Uri service refused to fight them. Enraged by the lack of payment they also handed Sforza to the French.