wtorek, 19 czerwca 2018

Gladius 2018

W ostatni weekend w Warszawie odbył się konwent gier bitewnych Gladius. Zanim zaprezentuję raport z bitwy, którą rozegrałem w jego trakcie, krótki fotoreportaż z imprezy.
Last weekend a Gladius wargames convent was held in Warsaw. Before I present a battle report from the game I played at it, a short proto report.
 What a Tanker - system od Too Fat Ladries - walka kilku pojazdów pancernych.
What a Tanker from Too Fat Ladries - skirmish among several armoured vehicles.


Tribal - potyczki różnych plemion, tym razem walczyli Słowianie i Celtowie
Tribal - skirmish between tribes, this time between Celts and Slavs.
Bolt Action, czyli II Wojna światowa i figurki 28mm. W mojej opinii za dużo pojazdów, ale był to stół demonstracyjny, więc nadmiar można zrozumieć./ Bolt Action - 28mm figures and the Second World War. In my opinion too many vehicles but it was a demonstration table and this abundance is easily understandable.
Blood Red Skies - walki powietrzne II Wojny światowej
Blood Red Skies - II World War air combat
Nowości pokazane przez Terrains for Games - Wojsko Polskie z lat 80 i SKOTy w skali 1/100/ 
New products of the Terrains For Games - Polish Army of the 80's and SKOT APCs in 1/100 scale
Kolejna nietypowa propozycja Terrains for Games - polski koncepcyjny pojazd opancerzony PL-01
Another exotic proposal of Terrains for Games - Polish concept armoured vehicle PL-01

Cold War Commander - jednostki Wojska Polskiego przeciwko Duńczykom, lata 80, skala 1/285
Cold War Commander - Polish Army against the Danes, 80's, scale 1/285


Moim zdaniem najlepsza prezentacja ze względu na teren - Mordheim
In my opinion the best presentation game due to terrain - Mordheim

Gaslands - mordercze wyścigi samochodowe, system wydany przez Osprey'a
Gaslands - deadly car race, system was published by Osprey.Przepięknie pomalowane figurki do Mordheim/ Beautifully painted Mordheim figures.

środa, 30 maja 2018

Dowództwo z Szafuzy/ Command from Shaffhausen


Dowództwo pikinierów ze sztandarem kantonu Szafuza, zlokalizowanej w północnej Szwajcarii przy granicy z Cesarstwem. W skład Konferderacji wszedł stosunkowo późno bo w roku 1501. Był jednym z kantonów protestanckich.
Pikemen command with banner of the Shaffhausen canton located in northern Switzerland near the Imperial border. It entered Swiss Confederacy relatively late in 1501 and later was one of the Protestant cantons.

Oficer trzyma włócznie będącą oznaką rangi. Oficerowie w najemnych wojskach szwajcarskich byli najczęściej najbardziej doświadczonymi żołnierzami. Prowadzili do walki ludzi z własnych kantonów czy miast.
Officer has a spear signifying his rank. Officer in mercenary Swiss forces were usually the most experienced soldiers and they led to battle people from their canton or city.


poniedziałek, 21 maja 2018

Nadchodzą Szwajcarzy/ The Swiss are coming

 Początek nowego oddziału szwajcarskich najemników z początku XVI wieku - Szwajcarzy ze swoją tradycyjną bronią - halabardą. Broń ta była jedną z najbardziej uniwersalnych na ówczesnych polach bitew, ponieważ mogła służyć do zadawania pchnięć, cięć, a niektóre miały również haki ułatwiające ściąganie kawalerzystów z koni.

Beginning of the new unit of Swiss mercenaries from the early 16th Century - Swiss with their iconic weapon - halberd. It was one of the most universal weapons of the contemporary battlefields allowing thrusts, cuts and some even had hooks enabling to easily unhorse a cavalryman.

Figurki Blue Moon Manufacturing i Old Glory/ Figures by Blue Moon Manufacturing and Old Glory


niedziela, 13 maja 2018

Sparabara

 Kolejne podstawki perskiej sparabary do projektu Kunaksa/ More stands of the Persian Sparabara for the Cunaxa project.

Figurki Forged in Battle/ Forged in Battle figures


 

sobota, 28 kwietnia 2018

Sparabara - projekt Kunaksa/ Sparabara - project Cunaxa

Sparabara, czyli nosiciele tarcz - perska formacja łącząca tarczowników i chronionych przez nich łuczników.
Armia perska, którą teraz maluję zostanie wykorzystana w projekcie Kunaksa. Razem z kolega planujemy rozegrać w przyszłym roku wielką bitwę z 401 roku pne, kiedy to wojska pretendenta do perskiego tronu Cyrusa, wspierane przez 10 tysięcy greckich najemników starły się z armią króla Artakserksesa II. Wydarzenia te zostały opisane przez Ksenofonta w "Anabazie".
Sparabara - shield bearers - Persian formation combining shield bearers and archers.
Persian army I'm currently working on will be used in Cunaxa project. With a friend we are planning to recreate next year battle of Cunaxa (401 bc) when Persian pretender Cyrus supported by the 10 thousand Greek mercenaries, clashed with army of Artaxerxes !!. This battle was described by Xenophon in his "Anabasis".
piątek, 27 kwietnia 2018

Romańska kaplica/ Romanesque chapel

Kolejnym pomalowanym przeze mnie elementem terenu jest romańska kaplica (Timecast). Model bardzo uniwersalny, ale w moim przypadku pasujący przede wszystkim do Wojen Włoskich.
The next painted element of scenery - romanesque chapel (Timecast). A very universal model but for me adequate especially for the Italian Wars.


poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Włoska farma/ Italian farm


Pierwszy spośród zakupów z SALUTE pomalowany. Włoska farma wyprodukowana przez Timecast - w sam raz do Wojen Włoskich i nie tylko.
Budynek w skali 10mm, ponieważ skaluję teren "w dół" aby lepiej wyglądał na polach dużych bitew.
First of the purchases at SALUTE finally painted. Italian farm by Timecast - for the Italian Wars but not only.
Building in 10mm  because I tend to scale terrain down so it would look better on the big battlefield.
 

niedziela, 22 kwietnia 2018

SALUTE 2018 (5)

Ostatnia część fotorelacji - gry/ Last part of the photo report - games

Open Combat czyli system wypromowany na kickstarterze. Niewielki skirmish do wszystkich epok sprzed czasów broni palnej.
Open Combat - system funded with kickstarter. Small skirmish for pre gunpowder era.

 Bitwa pod Warną 1444, figurki 10mm/ Battle of Varna 1444 - 10mm figures.


Fallout - Fantasy Flight Games przeniosło "na stół" popularna grę komputerową.
Fallout - populad computer game transformed into battlegame by Fantasy Flight Games.


 Wings of War - walki powietrzne nad frontem zachodnim Wielkiej Wojny/ Wings of War - air combat over the Western Front of the Great War

 Gangs of Rome - walka gangów w starożytnym Rzymie/ Gangs of Rome - gang combat in the ancient Rome.


Team Yankee, czyli III Wojna światowa w wydaniu Battlefrontu/ Team Yankee - III World War by Battlefront.

Gripping Beast zaprezentowało dużą bitwę w systemie Crescent and Cross - czasy pierwszych krucjat, figurki 28mm/
Gripping Beats presented Crescent and Cross - big battle in first crusades era, 28mm figures.

 Peter Pig i nowe zasady do rozgrywania dużych bitew (sic!) wojen indiańskich/ Peter Pig and its new rules for playing big battles of the Indian Wars.

 Kawanakajima 1561 czyli walka o władzę w feudalnej Japonii, figurki 28mm/ Kawanakajima 1561 - battle for control over the feudal Japan, 28mm figures.


Spitfyre, czyli Królewskie Siły Smocze Orków przeciwko krasnoludzkim sępom bombowym (Hysterical Games).
Spitfyre Orcs and their Royal Dragon Foce against Dwarven bomber vultures (Hysterical Games).

piątek, 20 kwietnia 2018

SALUTE 2018 (4)

 Hasselfree Miniatures

 Heresy Miniatures

 Donnington Miniatures - kuźnia polowa w 15mm, którą wkrótce sam będę malował/ field forge in 15mm - I will be painting one soon.

 4Ground i znakomite laserowo cięte budynki/ and stunning laser cut buildings.

 Bicorne - Angielska Wojna Domowa i nie tylko/ ECW and not only.

 Anvil Industry i ich figurki SF/ and SciFi figures

 Red Eagle Miniatures i samoloty 1/144 między innymi do Wings of War/ and their 1/144 planes for use in for ex. Wings of War.

 Perry Miniatures - jeden z czołowych producentów figurek 28mm z twardego plastiku/ one of leading manufacturers of the hard plastic 28mm.

  Shattered Void Miniatures - wojna w Afganistanie/ Afghan war

Offensive Miniatures, jedna z ciekawszych propozycji - policja i demonstranci
Offenisive Miniatures - one of the mst interesting ranges - police and demonstrators.


Victrix - nowe modele do wojen republikańskiego Rzymu/ New models for wars of the Republican Rome.