niedziela, 29 grudnia 2013

Pikinierzy - oddział ukończony!/ Pikemen - battle group ready! Stało się to, do czego dążyłem od tylu postów - oddział zbuntowanych chłopów ukończony! 12 podstawek pikinierów w formacji bojowej - to juz drugi taki oddział w mojej armii do Wojny Chłopskiej w Niemczech.

Finally it has happened. For so many posts I was progressing towards this moment - unit of rebel peasants finished! 12 stands of pikemen in battle formation - second such battle group in my German Peasant War army.


Postanowiłem, że ostatni stand będzie nieco odmienny. Znaleźli się na nim trzej szwajcarscy najemnicy. Byli oni obecni w armiach chłopskich, do których trafiali w pogoni za łupami.


I've decided that the last 12th stand of this battle group should be a bit different. It shows three Swiss mercenaries. they were present in peasant armies because they were searching for booty.

sobota, 28 grudnia 2013

Dwie podstawki pikinierów/ Two stands of pikemen


Wykonanie następnych dwóch podstawek chłopów z pikami oznacza, że została już tylko jedna do ukończenia całego oddziału.

Przy okazji kilka słów o organizacji chłopskich oddziałów. Podstawową jednostką w armiach były kompanie liczące około 500 ludzi. Na wzór kompanii landsknechtów wybierały one kapitana odpowiedzialnego za organizację, stosowanie kar, podział łupów i inne sprawy. Poza tym kapitan miał do pomocy czteroosobową radę wojenną. Powstańcy wybierali także swojego sztandarowego.

Na nizszym poziomie istniały grupy 15-20 ludzi, którzy wybierali dowódców grup, dbających o zachowanie szyku i dyscyplinę w grupie.

Dotyczyło to oczywiscie tych chłopskich jednostek, które miały w swoich szeregach ludzi z doświadczeniem wojskowym.


Preparing next two stands of peasant pikemen means that there is only one stand left to finish the battle group.

At this occasion few words about peasant units. The basic unit in rebel armies were companies numbering around 500 men. Based on landsknecht organisation, they were electing captain responsible for organisation, punishments and discipline, division of spoils of war and other issues. Captain had also 4 members of the war council. Rebels were also electing a standard bearer.

On lower level there were units of about 12-20 men. They were electing group leaders responsible for keeping formation and discipline in a group.

Of course it was the case of units that had some men with military experience.

czwartek, 26 grudnia 2013

Oddział niemieckiego rycerstwa/ German knights battlegroup

Ukończyłem pracę konkursową biorącą udział w konkursie modelarskim portalu strategie.net.pl - trzy podstawki niemieckich rycerzy Ligii Szwabskiej z poczatków XVI wieku.

I have finally finished work on models that will participate in modelling competition of the strategie.net.pl portal - three stands of Swabian league knights from the beginning of the 16th Century.

Rycerzom na trzeciej podstawce dałem sztandar elektora Saksonii. Elektor Jan z Saksonii, pomimo że nie brał bezpośrednio udziału w Lidze Szwabskiej wysłał pewne siły aby pomogły stłumić chłopskie powstanie. Najprawdopodowbniej był to niewielki kontyngent rycerzy.

Knights on the third stand got a banner of the Elector of Saxony. Elector John of Sacony despite the fact that he didn't participate in Swabian League has sent some forces to help in suppressing peasants' revolt. Probably it was a small contingent of knights.
niedziela, 22 grudnia 2013

Pikinierzy niemal ukończeni/ Pikemen nearly finishedTo już dziewiąty stand pikinierów. Zostały jeszcze trzy.

Wspomniana wcześniej bitwa pod Leipheim pokazała, że armiom chłopskim często brakowało nie piechoty zdolnej utrzymać pole, ale kawalerii, a co najważniejsze koordynacji.

Pod Leipheim powstańcy nie doczekali się obiecywanej pomocy regimentów z Bermatingen i Armii Jezior. Pomimo że rebelianci tworzyli czasem federacje rzadko działali na poziomie wyższym niż jedna armia licząca 4-10 tys ludzi. Czasami jedne armie zawierały nawet porozumienia z Ligą Szwabską i wycofywały się z walki gdy inne wciąż walczyły.
Gdyby udało sie zgromadzić na polu walki wszystkie najlepsze siły rebeliantów istniała nawet szansa pokonania Ligii Szwabskiej.


Ninth stand of pikemen ready. Three more to go.

Mentioned battle of Leipheim has shown that peasant armies do not lack determined infantry able to hold the enemy, they lacked cavalry and above all coordination.

At Leipheim rebels were waiting for help from Bermatingen regiment and Lake Army, that never came.
Despite the fact that rebels sometimes were forming federations they rarely fought in scale bigger than one army of 4-10 000 men. Sometimes some armies were making agreements with Swabian League while others were fighting.
It it would be possible to gather all best rebel forces on the battlefield Swabian League might have been defeated.

wtorek, 17 grudnia 2013

Niemieckie rycerstwo (rycerstwo Ligi Szwabskiej)/ German knights (Swabian League)System rekrutowania rycerstwa podczas wojen chłopskich początków XVI wieku był inny niż w czasie Wojen Włoskich. przede wszystkim rekrutacją zajmowała się Liga Szwabska, czyli związek książąt, wolnych miast i szlachty z terenów dawnego Księstwa Szwabii (więcej o Lidze Szwabskiej w kolejnych wpisach).

Recruitment system during Peasant Wars at the begining of the 16th Century was different than for Italian Wars. Firstly knights were hired by the Swabian league - the confederation of princess, free cities and nobility from the area of former Principality of Swabia (more about Swabian League in next posts).

W pełni opancerzonych jeźdźców było niewielu. Częściej rekrutowali się nie z wielkich rodów szlacheckich lecz spośród raubritterów, czyli rycerzy rabusi - najemników i zbójców o szlacheckim rodowodzie, którzy podczas pokoju często zajmowali się napadaniem kupców, czy nawet plądrowaniem zamków. Liczyli bardziej na żołd i okazjonalne łupy czy raczej rabunki niż na wojenne zdobycze, bo cóż można zdobyć na zbuntowanych chłopach.


Fully armoured knights were rare. They were more often not members of the rich nobility but raubritters - robber knights - mercenaries and robers of noble origin. During peacetime their main job was robbing traders or even plundering castles. They were striving more to gain payment and occasional booty or more acurately robberies than spoils of war. What spoils of war can be won from rebel peasants.

Druga podstawka niemieckiego rycerstwa złożona jest z figurek Venexii, niestety już niedostępnych.

Second stand of German knights composed of Venexia figures - unfortunately unavailable anymore

sobota, 14 grudnia 2013

Ósmy stand pikinierów/ Eighth stand of pikemenÓsma podstawka pikinierów gotowa./ Eighth stand of pikemen ready

Chłopscy pikinierzy nie byli wbrew pozorom postawieni na straconej pozycji. Pokazała to bitwa pod Leipheim w kwietniu 1525 roku. Około 5 tysięcy chłopów z armii Leipheim w okolicach miasta Ulm przez dłuższy czas broniło silnej pozycji przed siłami Ligii Szwabskiej. Dopiero brak zaopatrzenia i rozproszenie sił które było wynikiem poszukiwania żywności spowodowało klęskę.

Chłopi dali się też podejść podczas negocjacji specjalnie przedłużanych przez dowódców Ligii Szwabskiej którzy sprowadzali na pole walki posiłki.

Peasant pikemen were not always on the lost side. It was shown ia. during the battle of Leipheim in April 1525. About 5 thousand rebels from Leipheim band near the city of Ulm were defending their positions for quite a long time from the Swabian League forces. Lack of provisions and spreading troops searching for food were main reasons of their defeat.

Peasants were also lured into negotiations Swabian League was conducting to have time to bring more troops to the battlefield.
Armia chłopska w marszu/ Peasant army on the march

poniedziałek, 9 grudnia 2013

Dowódca niemieckich rycerzy/ Commander of German knights

 Przerwa w malowaniu pikinierów aby ukończyć część figurek na konkurs modelarski strategie.net.pl. Na początek podstawka z dowódcą oddziału niemieckiego rycerstwa.


Break in painting pikemen to finish some figures for www.strategie.net.pl modelling contest. First command of the German knights unit.


Ostatnim co malowałem były mniejsze detale. Nastepnie figurki otrzymały cieniowanie czarnym washem oraz pomalowane matowym lakierem, aby zlikwidować błyszczący efekt washa.

Last things painted were smaller details. Later figures were given wash with black wash and sprayed with matt varnish to liquidate shining effects of the wash.

Poniżej ktrótki opis wykonania podstawki. Below short description of how I make bases.

 Najpierw klej wikol oraz drobny piasek. Małe kamyki wykonałem z korka./ First some glue and sand. Small stones made from cork.

Po wyschnięciu kolory bazowe - ciemny brąz na ziemię oraz szary na kamienie./ After the base has dried I put the base colors - dark brown and grey for the stones.

Następnie cieniowanie, jasny brąz i dwa odcienie beżu, ciemniejszy, a na koniec jasny. Kamienie cieniowane na biało.
Later drybrush with lighter brown and two shades of beige - derker and lighter one. Stones are drybrushed white.

Pozostaje jedynie dodać posypkę i podstawka gotowa/ After adding modelling flock the base is ready

niedziela, 8 grudnia 2013

Przybywają pikinierzy/ Pikemen arrive


 Kolejne dwa elementy wielkiego bloku pikinierów gotowe. Cały oddział będzie liczył 12 podstawek. Następnych kilka czeka na swoją kolej na warsztacie.Next two elements of the great block of pikemen. Entire unit will have 12 stands. Few next stands wait on the workbench.środa, 4 grudnia 2013

Niemieckie rycerstwo - prace w toku/ German knights - work in progress (2)

Dalszy ciąg prac nad niemieckim rycerstwem.


 Tym razem praca nad kolejnymi mniejszymi już szczegółami - część koni została już pomalowana, podobnie jak detale na końskich zbrojach. Pomalowana została też główna broń rycerzy - kopie - na razie na kolor podstawowy - biały lub żółty.

Przy okazji prac - kilka słów o niemieckich, imperialnych rycerzach. Nigdy nie była to grupa liczna.Podczas Wojen Włoskich we Włoszech walczyło zwykle zaledwie kilkuset ciężkich opancerzonych imperialnych rycerzy. Większość z nich nie było nawet Niemcami.

Niemcy biorący udział w walkach wywodzili się z grupy tak zwanych wolnych imperialnych rycerzy - ludzi szlechetnych rodów, którzy podlegali bezpośrednio cesarzowi i utrzymywali w dużej mierze z udziału w wojnach. Tradycyjna szlachta niechętnie oddalała się od swoich włości i nie była zainteresowana udziałem w cesarskich wyprawach.

Work on German knights continues.

This time I took care for smaller details - some horses are painted, so are details of the horse armor. I've painted also heavy lances with base colors - white and yellow.

While painting is in progress few words on German imperial knights. They weren't numerous. During Italian Wars in most of campaigns Imperial forces had usually no more than several hundred heavy cavalrymen. Most of them weren't Germans.

Germans participating in wars were coming from the group of so called free German knights - people of noble origin and subordinated directly to the emperor. They lived to great extent from warfare. Traditional nobility wasn't eager to participate in wars far away from their posessions.

piątek, 29 listopada 2013

Niemieckie rycerstwo - prace w toku/ German knights - work in progress


 Kontynuuję malowanie pracy konkkursowej na konkurs modelarski portalu Strategie.net.pl - niemieckich szesnastowiecznych rycerzy. Po położeniu podkładu i naniesieniu rozjaśnień czas na główne kolory. W tym przypadku będą to głównie kolory metaliczne. Pomalowałem zarówno zbroje dla koni, jak również samych jeźdźców. 

Nie chciałem aby kolor zbroi końskich był jednolity, więc zdecydowałem, że dwie będą pozłacane, a dwie kolejne kolorowe, czyli po prostu przykryte tkaniną. W XVI wieku takie nakładanie tkanin na zbroje było oznaką dodatkowego statusu. Już koszt samej zbroi dla konia był ogromny, a droga tkanina oznaczała, że jeździec należał do absolutnej elity.

Była to również forma ubezpieczenia. Tak bogato przystrojony jeździec oznaczał bogaty okup, więc jeśli nie wpadł w ręce najemnych piechurów, którzy zabijali zwykle każdego przeciwnika, miał wielkie szanse na przeżycie nawet przegranej bitwy.I continue work on my knights for Strategie.net.pl portal modelling competition. After black undercoat and white highlights it's time for the base colors. In this case they are mostly metalics. I've painted both barded horses and knights. 

I didn't want the horse armour to have unified colors so I painted two as inlaid with gold and two in other colors - that means that they were coated with some colorful material. In 16th Century it was an additional mark of status. Barding was extremely expensive and ones who could also afford precious fabrics were an elite of the elite.

It was also a form of insurance. Such richly decorated knight meant a high ransom. So if he didn't fell into mercenary infantrymen's hands (they were usually killing all captured enemies) he had high chances of surviving even the lost battle.

wtorek, 26 listopada 2013

Piki, piki, więcej pik/ Pikes, pikes and more pikes

Kolejne dwie podstawki pikinierów. Taka już dola malującego szesnastowieczne armie, że musi się przyzwyczaić do malowania mas pikinierów.

Wielkie formacje piechoty z pikami stanowiły powszechny widok na szesnastwiecznych europejskich polach bitew. Nie inaczej było w przypadku armii chłopskich powstańców. Ponieważ wzorowali się oni na landsknechtach - jedynych zawodowych żołnierzach z którymi mieli częsty kontakt, zapewne wyszkolona część powstańców umiała tworzyć podobne formacje.

Next two stands of pikemen. It's a fate of painter painting 16th Century army - he has to paint loads of pikemen.

Huge pikemen formations were dominating early 16th Century European battlefields. Probably the same was with peasant armies. Peasants were modeling themselves on landsknechts - the only professional soldiers they had regular contact with. Probably trained part of rebel forces were able to form formations similar to used by landsknechts - including blocks of pikemen.

To już niemal połowa drugiego dużego oddziału pikinierów. Po jego ukończeniu wracam do niewyszkolonych buntowników z różnorodną bronią.

It's nearly half of the second large unit of pikemen. After finishing it I'll come back to painting untrained mob with various weapons.

piątek, 22 listopada 2013

Chłopscy pikinierzy/ Peasant pikemen


Po dowództwie oddziału czas na masy chłopów z pikami, które zaczynają się zbierać pod sztandarem rebeliantów.

Znowu figurki Old Glory z zestawu nieopancerzonych pikinierów. Zaletą malowania szesnastowiecznych dużych oddziałów jest to, że ówczesne armie jeszcze nie stosowały mundurów. Pomalowanie 48 figurek na 12 podstawkach w te same kolory groziłoby zdrowiu psychicznego malującego, albo spowodowało szybkie zniechęcenie.

Od początku chciałem aby moi rebelianci odróżniali się od landsknechtów dostyć ubogim wyglądem. Bez jaskrawych kolorów - brązy, biel, czasem beż, kolory ubrań zwykłych chłopów, czasem uzupełnione o kapelusze landsknechtów czy hełmy.


After command of the unit time for masses of peasants with pikes gathering under rebel banners.

Again Old Glory figures from the unarmoured pikemen set. The main quality of painting 16th Century units is their lack of uniformity. Painting 48 uniformed figures on 12 stands may be dangerous to sanity of the painter or just simply discouraging.

From the start I wanted hese figures to look less colourful than for example landsknechts. Without bright colours - browns, white, beiges - colors of peasant outfit with added landsknecht hats and an ocasional helmet.

czwartek, 21 listopada 2013

Polegli chłopi/ Fallen peasants


Słabo zorganizowane oddziały chłopskich powstańców często ponosiły klęski, zwłaszcza w obliczu jazdy przeciwnika. Straty były największe gdy formacja załamywała się i brakowało doświadczonych weteranów aby ją utrzymać.

Dwa markery strat do moich oddziałów z Wojny Chłopskiej w Niemczech, chociaż będą pasowały do wszelkich jednostek milicji.

Figurki to mocno skonwertowani piętnastowieczni artylerzyści z QR Miniatures


Disorganised rebel peasants' units often suffered defeats, especially when facing enemy cavalry. Loses were the biggest when formation was braking apart and there was no experienced soldiers to keep it in place.

Two causalty markers for my peasant rebels army, but in fact fit for any militia unit.

Figures are heavily converted 15th Century artillerymen from QR Miniatures set.wtorek, 19 listopada 2013

Chłopskie dowództwo/ Peasant command


Początek kolejnego oddziału chłopskich pikinierów. Tym razem zaczynam od dowództwa z chorążym i bębniarzem.

Chłopi ci mają sztandar rebeliantów z Untergrombach, na granicy Niemiec i Francji. Z jednej strony widnieje powszechny w powstańczych armiach motyw chłopskiego buta oraz biały krzyż na niebieskim tle będący regionalnym symbolem używanym także we Frankonii. Na drugiej stronie motyw ukrzyżowania i wizerunki Marii Magdaleny oraz Jana Chrzciciela, a także tekst modlitwy "Boże daj nam swą sprawiedliwość".

Na odwrocie sztandaru również habsburski dwugłowy orzeł, ponieważ część chłopów domagała się aby podlegać nie szlachcie, ale bezpośrednio cesarzowi.

Figurki Old Glory, bębniarz Wargamer (przerobiony ze szwedzkiego dobosza).


 Start of the new peasant pikemen block. This time I start with command with drummer and standard bearer.

These peasants have a banner of Untergrombach rebels used on German French border. On one side it has a common rebel symbol of a peasant shoe and a regional white cross on a blue field (used also in Franconia). On the other side crucifixion motive with Mary Magdalene and John Baptist and a prayer "God give us thy divine justice".

There is also a two headed Habsburg eagle because some peasants demanded that they want to be directly subjects of the emperor not the noblemen.

Figures Old Glory - drummer converted from Wargamer swedish drummer

niedziela, 17 listopada 2013

Starcie wodzów (2)/ Clash of warlords (2)

 Berserkerzy wroga starli się z moimi wojownikami i polegli, zabijając trzech wojowników. Pole walki stawało się coraz bardziej puste, ponieważ przeciwnik użył specjalnej zdolnosci eliminowania małych oddziałów i trzech wojowników pozostałych na prawej flance uciekło.
Enemy berserkers charged my warriors and were all killed at the cost of three warriors. Battlefield was more and more empty because enemy has used special ability of eliminating small units and three remaining warriors on the right fled.

 Dzielni wojownicy po pokonaniu berserkerów./ Brave warroirs after defeating enemy berserkers.

Wódz wraz z berserkerami zmierza ku ostatniemu oddziałowi przeciwnika, chroniącemu wrogiego wodza.
Warlord with berserkers heading towards the last enemy unit protecting the warlord.

Bitwa zmierza do rozstrzygnięcia. Starcie niemal wszystkich wojowników, którzy pozostali na polu walki. Padło trzech berserkerów i jeden z moich wojowników, przeciwnik stracił siedmiu wojowników.
Clash is nearing the end. Melee between nearly all warriors on the table. My remaining berserkers and one warrior fell. Enemy has lost seven warriors.Starcie trwa. Wrogi wódz zabija jeszcze jednego wojownika, a następnie używa zdolności specjalnej aby zmusić pozostałych trzech do ucieczki. Z pola walki ucieka też ostatni pozostały przy życiu jego wojownik.

Clash continues. Enemy warlord kills one of my warriors and uses special ability to remove three remaining. Also his last warrior runs away.Decydujące starcie. Na miejsce dociera ostatni gwardzista i pomaga mojemu wodzowi zabić przeciwnika. Zwycięstwo! Wielu wojowników zasiądzie po tej walce w salach Walhalli.

Decisive clash. Last of my hearthguard joins the fight and helps my warlord to kill the enemy. Victory! Many warriors will dine in the halls of Valhalla after this clash.


czwartek, 14 listopada 2013

Starcie wodzów (1)/ Clash of warlords (1)

Dziś miałem okazję po raz pierwszy zagrać w SAGĘ.

Na polu bitwy moi Wikingowie spotkali się z wrogą grupą Wikingów. Po tradycyjnej wymianie obelg wodzowie postanowili zbrojnie rozstrzygnąć spór.

Today I've played SAGA for the first time

On the battlefield my Vikings met rival Vikings. After traditional exchange of insults two warlords decided to settle their conflict in combat.Mój warlord zza linii swoich wojowników obserwuje przeciwnika. Na skrzydłach wystawił dwie grupy po 8 wojowników, a w centrum, obok siebie berserkerów i 4 gwardzistów.

My warlord behind the line of his warriors. On both wings he placed two groups of 8 warriors, in the centre next to him 4 berserkers and 4 hearthguard.


 Nie tracac czasu obie strony rzuciły się do przodu. Both sides quickly ran forward


Moi wojownicy i gwardziści / My warriors and hearthguardZderzenie dwóch linii. Na prawej flance starły sie dwie grupy wojowników. W centrum berserkerzy zderzyli się z gwardzistami wrogiego wodza. Na lewej flance berserkerzy wroga uderzyli z kolei na moich gwardzistów.
First clash of two lines. On the right two units of 8 warriors each are fighting, in the centre my berserkers attack enemy hearthguard and enemy berserkers chgarge my hearthguard.


 Moi wojownicy wykorzystali część kości (w SADZE rzuca się kościami i przeznacza je na aktywacje oraz dodatkowe umiejętnosci) na to aby poświęcić trzech wojowników w samobójczym ataku, ale zyskać dzięki temu aż 9 kości ataku. W efekcie udało im sie wybić wszystkich przeciwników, tracąc jeszcze dwóch ludzi.
One unit of my warriors used special ability (in SAGA you throw a dice and allocate it to special abilities and activations) and by sacrificing 3 warriors in suicidal charge gained 9 more attack dice. This allowed them to wipe out the enemy, loosing 2 more warriors.


W centrum berserkerzy poradzili sobie z wrogimi gwardzistami. Natomiast berserkerzy wroga zabili trzech moich gwardzistów tracąc jednego wojownika.
In the centre my Berserkers wiped out enemy hearthguard loosing one of their number, and enemy berserkers killed 3 of my hearthguard.