czwartek, 31 stycznia 2013

Kynoskefalaj 364 p.n.e./ Cynoscephalae 364 BC (4)

W starciu hoplitów jeden z oddziałów Pelopidasa ostał rozbity i zaczął uciekać/ One of Pelopidas' hoplite units was broken and started to flee.
W centrum hoplici obu stron zwarli się w walce/ In the centre hoplites clash

Jeden z oddziałów hoplitów Pelopidasa ucieka, ale elitarni hoplici Aleksandra też ponieśli straty i zostali zdezorganizowani, a później rozbici.
One of Pelopidas' hoplite iunits flees, however elite hoplites of Alexander also syuffer causalties and become distrupted and later broken.

Na lewym skrzydle Aleksandra trwa zażarta walka./ Fierce fighting on Alexander's left wing

Walki hoplitów były decydującą częścią bitwy. Armia Pelopidasa straciła w nich w sumie cztery oddziały, a Aleksandra dwa, a z wcześniejszą lekka jazdą oraz dwoma jednostkami lekkiej piechoty dawało to siedem rozbitych oddziałów i załamanie armii. Sukces procarzy Aleksandra, którzy rozbili lekką piechotę przeciwnika nie zmienił już wyniku bitwy. Mieszkańcy Feraj mogli świętować zwycięstwo. Historia została zmieniona.

Hoplite fights were decisive. Pelopidas' army lost four units of hoplites breaking two of Alexander's army. With earlier causalties - light horse and two light foot units Pelopidas' army has reached the breakpoint. Success of Pelopidas' slingers that defeated enemy light foot couldn,t change the result. Citizens of Pherae could celebrate victory. History was changed.

wtorek, 29 stycznia 2013

Kynoskefalaj 364 p.n.e./ Cynoscephalae 364 BC (3)

 Pierwsza wymiana oszczepów i pocisków z proc bardziej udana dla sił Aleksandra. Udaje się im zdezorganizować dwa oddziały przeciwnika, kosztem jednego zdezorganizowanego swojego.

First exchange of javelins and sling projectiles more successful for the Alexander's forces that dissorganised two enemy units on the cost of one of their.

 Lekka jazda Pelopidasa, która walczyła dzielnie w poprzednich turach uległa przewadze wroga i pomimo prób jednego ze strategów starającego się ją zreorganizować zaczęła uciekać z pola walki.

Pelopidas' light horse that vailantly held the enemy finally broke because of the enemy's supperiority and fled despite the fact that one of the strategists of the army tried to reorganise the unit.

 Po ucieczce lekkiej jazdy Pelopidasa na lewym skrzydle Aleksandra jego hoplici starli się z przeciwnikiem.
 After light horse has fled first Alexander's hoplites clash with the enemy.

 W centrum elitarne oddziały hoplitów Aleksandra zbliżają się do wroga.
In the centre Alexander's elite hoplites approach tyhe enemy line

 Sytuacja po pierwszych walkach i ostrzałach/ Situation against first barrages and clashes

W kolejnej turze lekka piechota obu stron starła się w walce wręcz. Starcie było szybkie i krwawe. Dwa oddziały Pelopidasa i jeden Aleksandra zostały rozbite. Na tym skrzydle armii Pelopidasa pozostali procarze oraz średnia piechota.
In the next turn light foot clash. The melee was short and bloody. Result - two Pelopidas' and one Alexander's unit broken. On this wing Pelopidas had only slingers and medium foot left.

poniedziałek, 28 stycznia 2013

Kynoskefalaj 364 p.n.e./ Cynoscephalae 364 BC (2)

 Pierwsze zwarły sie oddziały lekkiej jazdy obu stron/ Light horse units were first to clash

 Początkowo lekka jazda Pelopidasa brała górę i zdezorganizowała przeciwnika, zadając mu straty.
At the beginning Pelopidas' light horse was victorious disorganising the enemy which suffered first causalties.

 Na prawym skrzydle armii Aleksandra lekka piechota osiągnęła sukces jako pierwsza zajmując wzgórze.
On Alexander's right light foot gained success ossupying top of the hill.

 Na pomoc lekkiej jeździe Aleksandra ruszył oddział hoplitów / Alexander's light horse gained support from the nearby hoplite unit

.
Przybycie Aleksandra oraz klejnego oddziału hoplitów zmienia przebieg starcia lekkiej jazdy.
Appearance of Alexander and another hoplite unit changes course of the light horse clash

niedziela, 27 stycznia 2013

Kynoskefalaj 364 p.n.e./ Cynoscephalae 364 BC (1)

W roku 364 p.n.e. w Tessalii trwała wojna domowa. Działania Aleksandra - tyrana z Feraj spowodowały opór Tessalów z innych miast, którzy wezwali na pomoc Tebańczyków. Na czele idących im na pomoc przeciwnikom Aleksandra stanął Pelopidas. Pod Kynoskefalaj jego idące w kolumnie siły zostały niespodziewanien zaatakowanew przez armię Feraj.

In 364 bc civil war was raging in Thesssaly. Actions of Alexander - tyrant of Pherae caused resistance from Thessalians from other cities. They called for help from Thebes. Pelopiodas was commanding the army that was coming for help. At Cynoscephalae his forces marching in a collumn were attacked by Pherae's army.

Po lewej stronie wzgórza siły Pelopidasa - tessalowie i sprzymierzeni tebańscy hoplici maszerują w kolumnie. Na pierwszym planie tessalska jazda. Po prawej stronie wzgórza hoplici i inne oddziały Aleksandra z Feraj.
On the left side of the hill Pelopidas' forces - Thessalians and allied Theban hoplites march in collumn. In the foreground Thessalian cavalry. On the right side hoplites and other Alexander's forces.

 Hoplici Aleksandra z Feraj szykują się do ataku/ Alexander's hoplites prepare to attack

 Jazda Aleksandra z Feraj/ Alexander's cavalrymen

 i znajdująca się naprzeciwko niej elitarna kawaleria Pelopidasa/ and Pelopidas' elite cavalry facing them

 Siły Aleksandra ruszyły do przodu na całym froncie. Jazda usunęła się, aby zrobić miejsce hoplitom z lewego skrzydła
Zlexander's forces move forward on the entire front. Cavalry has made more space for the left wing hoplites to maneouver.

Hoplici oraz kawaleria Aleksandra z Feraj na lewym skrzydle zbliżają się do tessalskiej kawalerii jego przeciwników.
Hoplites and Alexander's cavalry on the left wing getting near Thessalian cavalry.

Hoplici oraz lekka piechota z procami i oszczepami na lewym skrzydle armii Pelopidasa.
Hoplites and light foot on the Pelopidas' left wing.

poniedziałek, 21 stycznia 2013

Greccy łucznicy cd./ More Greek archers

Dwa kolejne standy greckich łuczników wykonane, a to oznacza, że teraz przede mną jedynie masy falangitów oraz "macedońska" jazda.

Łucznicy byli stosowani jako harcownicy, w luźnej formacji. Strzelanie z łuku w epoce klasycznej uważano za niehonorowe, pasujące do "barbarzyńców" ze wschodu. Od czasów Wojny Peloponeskiej sytuacja ta zaczęła się zmieniać. łucznicy i inne rodzaje lekkiej piechoty okazali się bardzo przydatni.

W czasach hellenistycznych lekka piechota, w tym łucznicy, byli już niezbędnym elementem armii. Najlepsi łucznicy pochodzący z Krety za swoje usługi domagali się całkiem wysokiej zapłaty. W armiach sukcesorów łucznikami byli już nie tylko najbiedniejsi, których nie stać było na pancerze, ale również przeszkoleni specjaliści.


Two more stands of Greek archers finished and this means that all that is left for the Lysimachid army is a mass of phalangites and "macedonian" cavalry.

Archers were used as skirmishers in loose formation. Archery in a classical period was regarded as unhonorary way of fighting, typical for "barbarians" from the east. Since the Peloponesian War it has started to change because archers and other types of light foot proved to be very useful.

In hellenistic period light infantry, including archers, was already an important part of nearly every hellenistic army. Best archers from Crete were gaining very high pay. In successors armies archeres were vcoming not only from the poorest groups of the society that couldn't affors armour. Often they were skilled professionals.

czwartek, 17 stycznia 2013

Lizymach przybywa - Lysimachus arrives!


Z jakich oddziałów składały się armie diadochów (następców Aleksandra Wielkiego)? Przede wszystkim z falangitów, zwanych sarissophoroi - nosicielami saris. Oddziały te były wkładem Aleksandra Wielkiego w historię sztuki wojennej. Falangici byli uzbrojeni w długie, kilkumetrowe piki (sarissy), a chronili się przy pomocy niewielkiej, zawieszonej na ramieniu tarczy.

Zawód falangity był jednym z najbardziej opłacalnych w czwartym wieku p.n.e. Na brak zajęć jego wykonawcy z pewnościa nie narzekali, a gdy jeszcze umieli udowodnić swoje "macedońskie" pochodzenie cena usług rosła znacząco.

 

Pierwsze dwa standy falangitów, które wykonałem przedstawiają falangitów z pierwszego szeregu, chronionych przez płócienne pancerze. W armiach diadochów zaczęto ciąć koszty, w związku z czym pancerze w falandze stały się rzadsze. Często mieli je jedynie wojownicy z pierwszych i ostatnich rzędów (ci z ostatnich, aby skuteczniej zniechęcać tych ze środkowych szyków od ucieczki).

Falanga diadochów stawała się również o wiele liczniejsza niż w armii Aleksandra, ponieważ w większości przypadków falanga walczyła przeciw innej falandze. Oznacza to, że czeka mnie malowanie duuużej liczby podstawek falangitów.


What units constituted armies of the Diadochi (heirs of Alexander the Great)? Firstly phalangites called sarissophoroi - carriers of sarissas. These units were Alexander's contribution to history of warfare. They were armed with long pikes (sarissas) and protected by small shields carried on shoulder.

Phalangite's job was one of the best paid in 4th Century BC. Skilled phalangites didn't lack an employment opportunity and when they were able to proove their "Macedonian" origins their pay was even bigger.

First two stands of phalangites I've made represent the front rank warriors with linothoraxes (linien armour). Diadochi were cuting costs of their phalanxes were becoming less and less armoured. Often only the front rank warriors and those from the last ranks (to prevent those in the middle from running away) had any sort of armour.

Phalanx during wars of the Diadochi was becoming more numerous than in Alexander's times because usually battles were fought between phalanxes. Int means alot of phalanx stands to paint.

niedziela, 13 stycznia 2013

Brygady Międzynarodowe - projekt ukończony/ Interantional Brigades - project finished!Prezentowanie gotowych projektów zawsze sprawiało mi ogromną przyjemność. Oto ukończona kompania Brygad Międzynarodowych w całej okazałości.

Trzy sekcje piechoty, w tym dwie ze wsparciem LKMów, a jedna z KMem Maxim, sekcja dowodzenia, a ponadto dodatkowe wsparcie w postaci łowców czołgów, samochodu pancernego BA-6, czołgu BT-5, czołgu T-26 oraz artylerii - działa polowego 75mm, działka p-panc 37m.

 

Showing ready projects was also a great pleasure for me. Here You have a finished company of the International Brigades.

Three infantry sections with LMG support, one with Maxim HMG, command section and support - tank hunters, BA-6 armoured car, BT-5 and T-26 tanks and artillery - 37mm anti-tank gun and 75mm field gun.

Ostatnim wykonanym elementem był samochód pancerny BA-6. BA-6 armoured car was the last element to be finished.
NO PASARAN! (nie przejdą!/ they shall not pass!) - hasło obrońców Madrytu/ slogan of the defenders of Madrid.

sobota, 12 stycznia 2013

Łowcy czołgów/ Tank huntersW czasie wojny domowej w Hiszpanii główną bronią przeciwpancerną były butelki z benzyną. Wystarczały one aby zniszczyć lub uszkodzić większość typów czołgów uzywanych podczas konfliktu.

Czołgi z początku wydawały się nieprzyzwyczajonym do walki z nimi jednostkom milicji niezwyciężone. Wkrótce okazało się jednak, że ani nacjonaliści, ani republikanie nie umieją ich odpowiednio używać. W czasie walk na przedmieściach Madrytu żołnierze Brygad Międzynarodowych i milicjanci z powodzeniem zwalczali wrogie tankietki i samochody pancerne. Podczas jednego z pierwszych ataków nacjonalistów na Madryt broniącej go milicji udało się zniszczyć prowadzącą go tankietkę dowodzenia i zdobyć w ten sposób znalezione przy zabitym oficerze plany ataku.

Również republikańskie rajdy pancerne często okazywały się porażkami, ponieważ czołgi wprawdzie zdobywały teren, ale pozbawione wsparcia piechoty stawały się łatwym łupem dla nacjonalistycznych łowców czołgów i artylerii.

Projekt jest niemal skończony. Wkrótce zaprezentuję całą kompanię wraz z różnymi elementami wsparcia.


During Spanish Civil War the main anti-tank weapon was a bottle with petrol. This was enough to knock out or destroy most of the tank types used in this conflict.

At the beginning tanks were appearing as invicible to militia units that didn't know how to fight them. However during thge fighting both sides soon learned how to destroy them. During the battle on the outskirts of Madrid soldiers of the International Brigades and militiamen successfully stopped enemy tanks and armoured cars. During one of first skirmishes defending militia unit managed even to knock out the command tank and capture attack plans that were carried by the killed nationalist officer.

Also Republican tank raids often failed because tanks were capturing terrain but usually had no infantry support and fell pret to nationalist tank hunters and artillery.

Project is nearly finished. Soon I'll present the finished company with all support elements.


Łowca czołgów na plakacie propagandowym socjalistycznej PSOE/  Tank hunter on propaganda poster of the socialist PSOE.

poniedziałek, 7 stycznia 2013

Działko przeciwpancerne/ Anti-tank gun


Kolejnym elementem wsparcia dla kompanii Brygad Międzynarodowych jest działko przeciwpancerne 37mm PAK 36. Ta niemiecka konstrukcja trafiła do wojsk nacjonalistycznych w 1936 roku. Zdobyczne działka były używane również w armii republkikańskiej.

W czasach wojny domowej działko to było zdolne do przebicia pancerza każdego używanego w niej czołgu. Dopiero później na początku Drugiej Wojny Światowej okazało się zbyt słabe aby radzić sobie z cięższymi czołgami.

Do zakończenia projektu pozostała jeszcze sekcja łowców czołgów oraz samochód pancerny.


Next support element for the International Brigades company - 37mm PAK36 AT gun. This German gun was delivered to Nationalist forces in 1936. Captured guns were used also by Republicans.

During the civil war it was able to destroy every tank used in the conflict. Later, at the early stage of the II World War however it has appeared that PAK36 is unable to knock out heavier tanks.

I have only a tank hunters section and armoured car to finish the project.


Żołnierze Batalionu Abrahama Lincolna, złożonego głównie z Amerykanów i Kanadyjczyków, ze zdobycznym działkiem przeciwpancernym 37mm PAK 36.

Soldiers of the Abraham Lincoln batallion (composed mostly of Americans and Canadians) with captured PAK36.

niedziela, 6 stycznia 2013

Ba'tko Machno

Dawno nie malowałem figurek 28mm. Dlatego jako przerywnik postanowiłem wykonać dwie figurki Brigade Games w tej skali, przedstawiające jedne z moich ulubionych postaci historycznych - Nestora Machno i Fyodo Schuss'a.


Nestor Machno był ukraińskim rewolucjonistą i anarchistą. W Hulajpolu, z którego pochodził, zorganizował armię partyzancką walczącą z okupującymi Ukrainę Niemcami oraz wojskami Austro-Węgierskimi. Później stanął do walki z reżimami hetmana Skoropadskiego i Petlury, popieranymi przez kapitalistów i obszarników. W czasie wojny domowej armia Machno, nazywana "machnowcami", a czasem również Czarną Gwardią, pobiła w serii bitew wojska Denikina. Machno zasłynął wykorzystaniem taczanek - bryczek, z zamontowanymi karabinami maszynowymi.

Machno walczył zarówno z wojskami białych, jak również z bolszewikami, atakującymi anarchistyczne kolektywy i chcącymi podporządkować Ukrainę dyktaturze partii komunistycznej. Do 1921 roku powstrzymywał napór Armii Konnej i innych jednostek Armii Czerwonej, jednak później został zmuszony do ucieczki do Polski

Druga fuigurka przedstawia współpracownika Machno i dowódcę kawalerii w jego armii Fyodo Schuss'a. Ten były marynarz okazał się zdolnym dowódcą, zwyciężając w wielu bitwach. W roku 1921 poległ w starciu z popierającymi bolszewików kozakami.

It's been a long time since I've painted 28mm figure. That's why I decided to take a break and paint Brigae Games figures of historical personalities that are among my favourites - Nestor Makhno and Fyodo Schuss.

Nestor Makhno was a Ukrainian anarchist and revolutionist. He has organised in Gulaypole, he was coming from a guerilla army fighting against Geramns and Austro-Hungarians occupying Ukraine. Later he was fighting against regimes of Skoropadsky and Petlura, which were supported by capitalists and landlords. During the civil war machno's army calle Makhnovists or the Black Guard in several battles has defeated Denikin's forces. Makhno was famous for his use of tachankas - hores carts with mounted machine guns.

Machno was fighting both against the Whites and bolsheviks that tried to impose their power and dictatorship over Ukraine. Until 1921 his forces were stopping the advance of the Horse Army and other bolshevik units. However he was finally forced to flee to Poland.

Second figure represents Fyodo Schuss - Machno's cavalry commander. This ex-sailor was an able commander and managed to win several battles. In 1921 he was killed during fighting against red cossacks supporting bolsheviks.


Ba'tki Machny wspomnij czasy/ Gdy do walki brak ci sił/ Jak na stepach Ukrainy/ Białych i czerwonych bił

Remember ba'tko (father) Makhno's times/ When you lack the strenghth to fight/ When on Ukrainian steppes/ He was beating Reds and Whites

piątek, 4 stycznia 2013

Działo polowe 75mm/ 75mm field gun

Działo polowe 75mm model 1897 było jednym z typów broni, które wygrały I Wojnę Światową. Ta francuska konstrukcja dzięki szybkostrzelności, łatwej obsłudze i niezawodności zyskało dużą popularność. Było eksportowane do wielu krajów, między innymi Hiszpanii.

Działo i obsługa - Peter pig 15mm

Model 1897 75mm field gun was one of weapons that won the First World War. This French cannon due to its sustained rate of fire, easy handling and reliability was very popular. It was exported to many countries including Spain. 

 Cannon and figures - Peter pig 15mm

Barcelona 1936. Francisco Ascaso (w środku), jeden z przywódców CNT-FAI - w tle działo 75mm zdobyte przez milicję anarchistyczną
Barcelona 1936. Francisco Ascaso (in the middle) one of leaders of CNT-FAI with w 75mm gun captured by the anarchist militia.

czwartek, 3 stycznia 2013

Plany na rok 2013/ Plans for 2013

 
Na moim warsztacie mieszanka różnych epok historycznych/ Various historical periods mixed on my workshop.

Było już podsumowanie roku 2012, czas na plany na nowy rok

Pierwsze prace to końcówka projektu Brygad Międzynarodowych - działo polowe oraz działko przeciwpancerne.

Następnie mam zamiar przejść do głównego projekty przynajmniej na początek roku - armii Lizymacha. Wszystkie potrzebne figurki zakupione. Czeka mnie malowanie bardzo wielu elementów macedońskiej falangi.

Poza Lizymachem zamierzam pchnąć do przodu projekt Wojen Chłopskich, czyli armii chłopskich powstańców w XVI wieku. Projekt ambitny, ponieważ większość figurek będzie wymagała konwersji, często poważnych. Nie zamierzam się jednak spieszyć.

Chciałbym również zakończyć podjazd szwedzki do systemu Ogniem i Mieczem. Wszystkie figurki zakupione, czekają na swoją kolej do malowania.

Nie wykluczam w nowym roku również różnych prac pobocznych, mających na celu oderwania się od monotonii malowania falangitów Lizymacha czy chłopskich pikinierów.

Summary of 2012 published, now time for some plans

First works will be the ending touches of the International Brigades unit - field gun and anti-tank gun.


 Next I will start the main project for this year - army of Lysimachus. That means painting lots of phalangites. I've already bought all needed figures.

Apart from Lysimachus I also intend to move forward with Peasants War project - pewsant insugents from the 16th Century. It's an ambitious project because most of figures would require conversions. However I'm going to accomplish it slowly and methodically.

I would also like to finish 17th Century Swedes for by Fire and Sword system. I have all needed figures that now are awaiting their turn to be painted.

I do not exclude some minor projects as breaks from painting lots of ophalangites and peasant pikemen.