wtorek, 28 listopada 2017

Sztandar POUM/ Banner of POUM

POUM czyli Partia Robotnicza Zjednoczenia Marksistowskiego - ugrupowanie działające w Katalonii i mające spory udział w formowaniu milicji robotniczych. W oddziałach POUM walczył między innymi George Orwell.
Milicje partyjne walczyły na froncie aragońskim do maja 1937 roku, kiedy POUM zostało zniszczone przez stalinowską kontrrewolucję, ponieważ było niezależną od Kremla partią komunistyczną. Zostało to przedstawione w filmie Kena Loach'a "Ziemia i wolność".

Aby móc wystawić grupę milicjantów POUM przygotowałem sztandarowego. Figurka 28mm Empress Miniatures.

POUM - Workers' Party of Marxist Unification - political party of Catalonia greatly contributing to formation of workers' militias. I.a. George Orwell was fighting in POUM units.
Party's militia was fighting on the Aragon front until May 1937 when POUM was destroyed by the Stalinist counter revolution, because it was a communist party that was not under control of the Kremlin. It was shown in Ken Loach's film "Land and freedom".

To be able to field POUM militia I've prepared a standard bearer. 28mm figure by Empress Miniatures.


niedziela, 26 listopada 2017

Landsknechci we francuskiej służbie/ Landsknechts in French service

 Kolejna podstawka landsknechtów tak zwanej czarnej kompanii, pozostającej na francuskim żołdzie. Landsknechci w różnych armiach różnili się niemal wyłącznie sztandarami. Dlatego postanowiłem wykonać podstawkę ze sztandarem czarnej kompanii do formacji pikinierów z mojej kolekcji.

Figurki Roundway Miniatures i konwersja Old Glory

Another stand of landsknechts of the so called Black Company in French service. Landsknechts in vrious armies varied only with their banners. That is why I've decided to add a stand with a Black Company's standard to be used with existing pikemen formations.

Figures Roundway Miniatures and conversion of Old Glory.

 

 

sobota, 18 listopada 2017

Procarze 1936/ Slingers 1936


Dwie figurki procarzy z Wojny Domowej w Hiszpanii - milicjant i żołnierz Brygad Międzynarodowych.
Two slingers from the SCW - Militiaman and soldier of the International Brigades.

Hiszpania od starożytności była znana z procarzy. Słynni balearscy procarze to jedna z najbardziej znanych formacji najemnych. W czasach nowożytnych umiejętność korzystania z procy przetrwała. Hiszpańscy pasterze używali je na przykład aby odpędzać drapieżniki od stad.
W czasie wojny domowej proce zostały zastosowane bojowo do miotania ładunków wybuchowych.
Spain from the ancient times was known for its slingers. Balearic slingers were amongst the most well known mercenary formations. In modern times slinging survived and was used by the herdsmen against predators. During the civil wars lings were again used in combat to hurl explosives.
 

piątek, 17 listopada 2017

Dinamitero (2)Kolejny żołnierz Brygad Międzynarodowych z ładunkami wybuchowymi (granatami ręcznymi typu Lafitte). Ma na sobie charakterystyczne hiszpańskie ładownice do ich przenoszenia. Jest uzbrojony w krótką wersję karabinu Mosin.
Another soldier of the International Brigades with explosives (Lafitte type hand grenades). He has a characteristic belt to carry them. He is armed with short version of Mosin rifle.
niedziela, 12 listopada 2017

Dinamitero


Dinamitero, czyli żołnierz  ładunkami wybuchowymi, zajmujący się niszczeniem między innymi umocnień przeciwnika. W czasie Wojny Domowej w Hiszpanii okazało się jak przydatne są umiejętności procarzy. Do miotania ładunków wykorzystywano proste proce ze skórzanych pasków lub sznurków. Znacząco zwiększało to zasięg rzutu.

Ten żołnierz Brygad Międzynarodowych przygotowuje się właśnie do rzucenia bomby z wykorzystaniem skórzanego paska.

Dinamitero - soldier with a bomb, destroying for example enemy entrenchments. During the Spanish Civil War slinging proved to be very useful. Simple slings made of leather belts or ropes were used to hurl explosives what increased their range.

This soldier of the International Brigades is preparing to hurl an explosive usin leather belt.

piątek, 10 listopada 2017

Milicjanci z PMami/ Militiamen with SMGsKolejne dwie figurki do Wojny Domowej w Hiszpanii to milicjanci z pistoletami maszynowymi. Milicjant z prawej ma PM MP-28. Jest to niemiecka broń produkowana przed wojną w Hiszpanii na licencji. Wyposażone w nią były niektóre jednostki policji.
Milicjant po lewej dysponuje bardzo nietypową bronią. To PM RU-35 - hiszpańska konstrukcja produkowana specjalnie na potrzeby Guardia Civil.

Two next figures for the Spanish Civil War - militiamen with SMGs. One on the right is holding MP-28 - German weapon produced under license in Spain for some police units.
Militiamen on the left has more unique weapon - RU-35. It is a Spanish made SMG designed specially for the Guardia Civil units.

niedziela, 5 listopada 2017

Landsknechci w służbie króla Francji/ Landsknechts in French king's service

Cesarz wydał landsknnechtom zakaz zaciągania się do sił innych niż imperialne, jednak zakaz ów często trudno było wyegzekwować. Grupy zdemobilizowanych najemników, które pozostały we Włoszech szukały sobie prcodawcy chętnego płacić w złocie i łupach. Francuski król Franciszek I skorzystał z tej okazji. W jego wojskach służyła złożona z landsknechtów Czarna kompania. W czasie bitwy pod Pawią liczyła ona 4 do 5 tysięcy ludzi i została prze siły imperialne wybita niemal w całości.
Emperor issued an order banning landsknechts from enlisting foreign armies. However this law was hard to execute. Groups of demobilised mercenaries were wandering through Italy waiting for an employer willing to pay with gold and booty. French king Francis I enlisted a Black Band composed o Landsknechts. During battle of Pavia it numbered 4 to 5 thousand men and was nearly entirely wiped out by the imperial forces.
Sztandar jest wzorowany na przedstawionym na jednym z gobelinów przedstawiających właśnie bitwę pod Pawią. Banner is based on depiction of the battle of Pavia at one of the gobelins

Figurki Roundway Miniatures /ogromna rzadkość/ i Old Glory.
Figures by Roundway Miniatures /big rarity/ and Old Glory.

sobota, 4 listopada 2017

Jak grillować faszystów/ How to barbecue fascists


Miotacz ognia to broń rzadko wykorzystywana w czasie Wojny Domowej w Hiszpanii. Stosowano go w ograniczonych ilościach głównie przeciwko umocnionym pozycjom przeciwnika. Było to istotne zwłaszcza na odcinkach frontu, gdzie walki przyjmowały charakter pozycyjny - na przykład pod Madrytem.
Żołnierz Brygad Międzynarodowych ze zdobycznym włoskim miotaczem ognia model 1935, uzbrojony poza tym w pistolet Astra. Na głowie ma hiszpański hełm m26.
Flmethrowers were rarely used during the Spanish Civil War. They were used mainly against fortified positions of the enemy especially on fronts where there was trench warfare - for example near Madrid.
Soldier of the International Brigades with a capture Italian flamer Model 1935 and Astra pistol. He is wearing a Spanish m26 helmet.

czwartek, 2 listopada 2017

Karabinem i granatem/ With LMG and grenade


Kończę prace nad plutonem Brygad Międzynarodowych. Jedną z ostatnich figurek jest żołnierz z granatami. Rzuca granat model 1936. W lewej ręce trzyma wstążkę i zawleczkę. Dla ułatwienia odbezpieczania do zawleczek przywiązywano wówczas wstążki.
Poza standardowymi ładownicami posiada płócienne bandoliery. Uzbrojony jest z kolei w hiszpańską wersje karabinu Mauser.
I'm finishing work on the International Brigades platoon. One of the last figures is a soldier with grenades. He is throwing  a 1936 model grenade. In his left hand he has a safety pin with a ribbon. Ribbons were usually tied around safety pins for enabling quicker use of grenades. Apart from standard ammo pouches, he has also a material bandoleer. He is armed with Spanish Mauser.

Kolejny z interbrygadzistów to strzelec LKMu. Niesie czechosłowacki LKM wz.26, używany między innymi przez Brygady Międzynarodowe.
Another of the solidiers has a LMG. He is carrying wz.26 Czechoslovak LMG used ia. by the Brigades.