poniedziałek, 30 lipca 2012

Artyleria imperialna/ Imperial artilleryUkończyłem baterię artylerii imperialnej z okresu Wojen Włoskich. Działom towarzyszą umocnienia polowe. W XVI wieku artyleria była jeszcze zbyt mało szybkostrzelna i trudna w użyciu aby używać jej w mobilny sposób. Najczęściej wykorzystywano ją podczas oblężeń, a nawet wówczas trafienie w cel mogło być dużym wyzwaniem, ponieważ lufy nie były gwintowane, co powodowało duży rozrzut ostrzału.

Jeśli decydowano się na użycie dział w bitwie od początku wyznaczano im stałe pozycje, najlepiej na wzgórzach.

I've finished a battery of Imperial artillery from Italian Wars. Artillery is accompained by firld fortifications. In 16th Century artillery had a low rate of fire and was difficult in use so it was impossible to use it in mobile way. Usually it was used during sieges. Even then hiting the target was quite a challenge. Cannons were not rifled so scatter of their fire was very big.

If cannons were to be used during battle they were usually placed on fixed positions on the hills.

niedziela, 29 lipca 2012

Jesteśmy czarnym hufcem Geyera/ We are Florian Geyer's black company

Kolejne elementy landsknechtów. Tym razem zdecydowałem, że będą nieco odmienne od poprzedniego oddziału. Oto pierwsze standy czarnego hufca Floriana Geyera z wojny chłopskiej 1525 roku.

Florian Geyer niemiecki szlachcic z Giebelstadt w Dolnej Frankonii, który poparł powstanie chłopskie w 1525 roku i zorganizował czarny hufiec/ czarną kompanię landsknechtów, wyróżniający się właśnie czarnymi elementami mundurów.

Next stands of landsknechts. This time I made something different from previous unit. I present first stands of Florian Geyer's black company from the 1525 Peasant War.

Florian Geyer, who was a German nobleman from Giebelstadt in Lower Francony. He supported peasant uprising in 1525 and organised a black company of landsknechts having black elements of uniform.


 Jako dodatek pieśń o czarnym hufcu/ as an addition a song about the black company


Jesteśmy Czarną Kompanią Geyera

Żołnierze Geyera na czarno się ubieramy
Heia o-ho
I rozdepczemy tyranię
Heia o-ho

ref.:
Pikinierzy ho! Naprzód!
Na zamek, zasadźmy na dachu czerwonego kura
Pikinierzy ho! Naprzód!
Na zamek, zasadźmy na dachu czerwonego kura

Gdy Adam i Ewa pracowali
Heia o-ho
Żadni książęta na ich ziemi im nie przeszkadzali
Heia o-ho

Dzielni ludzie Geyera strzały posyłają
A rycerze przed nimi padają
Na jego sztandarze chłopski but
By rozdeptać wroga

Jedynym Bogiem szlachty pycha jest
Heia o-ho
Święta Księga naszym przewodnikiem
Heia o-ho

Nawet jeśli przegramy nasza sprawa słuszna jest
Heia o-ho
Nasi synowie dalej walczyć będą
Heia o-ho


We are Geyer's black company

Troops of Geyer clad in black are we
Heia o-ho
And we will stamp out tyranny
Heia o-ho

Chorus
Spearmen ho! Forward go!
On the castle roof let the Red Cock crow
Spearmen ho! Forward go!
On the castle roof let the Red Cock crow

When Adam dug and Eve did toil
Heia o-ho
No princes trespassed on their soil
Heia o-ho

Bold Geyer's men their arrows shoot
The knights are laid low
His banner bears a peasant's boot
To stamp out the foe

The noble's only God is pride
Heia o-ho
The Holy Scripture is our guide
Heia o-ho

We're beaten though our cause is right
Heia o-ho
Our sons will carry on the fight
Heia o-ho

piątek, 20 lipca 2012

Żandarmi w komplecie/ Gendarmes completedOddział elitarnych żandarmów ukończony.

W związku z tym kolka słów o okresleniu żandarm. Pochodzi ono od francuskiego gens d'armes, czyli "zbrojni", skróconego później do gendarmes. W XVI wieku francuski był językiem międzynardowoym, stąd okreslenie przyjęło się nie tylko w armii francuskiej.

Żandarmi zaczęli odchodzić w przeszlość wraz z systemem lennym. Byli o wiele bardziej nieobliczalni niż najemnicy walczący za żołd. Często szlachta z której wywodzili się żandarmi wszczynała wewnętrzne spory, a nawet prowadziła prywatne wojny, zwłaszcza na terenach Imperium.

W XVI wieku rozwój broni palnej ograniczył dominację żandarmów na polu walki. Bez wsparcia piechoty, gdy przeciwnik krył się w trudnym terenie, okazywali się bazradni. Przekonali się o tym między innymi Francuzi w bitwie pod Pawią w 1525 roku.

Wkładem Niemców w rozwój formacji żandarmów była zbroja maksymiliańska, charakteryzująca się dużą liczbą łączeń i elastycznością. Powstała ona około roku 1515. Przedstawione figurki mają właśnie taki typ pancerza.


Unit of elite gendarmes finished

So now few words about the term Gendarme. It comes from french gens d'armes - men at arms, shortened to gendarme. In 16th Century French was an international alnguage so the term was used not only in French froces.

Gendarmes were started to decline with fall of the levy system. They were not as reliable as paid mercenaries. Nobility also quarelled and even waged private wars, especially in what's nowadays Germany.

In 16th Century development of firearms limited domination of gendarmes. Without infantry support they were powerless against troops hiding in difficult terrain. Battle of Pavia in 1525 was an example of these troubles.

German contribution to development of Gendarmes was a so called Maximilian armour created around 1515 and characterised with many flexible joints. Shown figures have such armour. 

poniedziałek, 16 lipca 2012

Żandarmi z dowództwem/ Gendarmes with command


Kolejne dwie podstawki żandarmów gotowe, w tym podstawka z dowódcą oddziału.

Z tej okazji kilka słów o bardingu, czyli zbroi dla konia. Zaczęła się ona pojawiać w późnym średniowieczu, gdy coraz częstsze było używanie pik i innej broni drzewcowej. Miała również chronić konie przed ostrzałem z łuków i kusz.

Charakterystycznym elementem końskiej zbroi był champion chroniący łeb zwierzęcia. Barding stracił na znaczeniu w momencie udoskonalenia broni palnej, przed którą nie chronił, a zmniejszał ruchliwość jazdy. Był za to jeszcze długo stosowany na przykład podczas turniejów rycerskich traktowanych coraz bardziej jako sport, a coraz mniej jako pokaz umiejętności bojowych.Two more stands of gendarmes are ready including one with commander of the unit.
 

On this occasion few words about barding - armour for the horse. It has appeared as a response to increasing use of pikes and other polearms. It was also to protect horses from arrows.
 

The characteristic part of barding is champion, procting horse's head.

Barding lost its significance when firearms were improved. It was unable to protect horses from them and was seriousli limiting manouverability of the cavalry. however it was stil used during tournaments percieved more as a sport than show of actual military skils.


środa, 11 lipca 2012

Żandarmi/ Gendarmes

Żandarm kojarzy sie nam zapewne przede wszystkim z policjantem lub co gorsza strażnikiem miejskim.Tym razem nie będzie jednak o tym co sądzę o funkcjonariuszach, lecz o renesansowych żandarmach.

Gendarmes are usually associated with police or even worse - municipal guards. This post however is not about my opinion on police but about renaissance gendarmes.

W XVI wieku tradycyjny system opartej na feudalnych wzorcach załamał się ostatecznie. Żandarmi (w krajach niemieckojęzycznych nazywani "reiters") byli jego pozostałością - ciężką jazdą, złożoną ze szlachty i nawiązującą do rycerskich wzorców. Renesansowe zbroje były szczytowymi osiągnięciami płatnerzy. W przeciwieństwie do wcześniejszych dawały jeźdźcom dużą swobodę ruchów.

In 16th Century traditional feudal system has finally collapsed. gendarmes were remains of it. They were heavy noble cavalry continuing traditions of chivlary (in present Germany called reiters). Renaissance armour were a peak inventions of armourers giving users very high degree of mohbility.

 

Ciężka jazda (żandarmi) walczyła w typowo średniowieczny sposób, stosując przełamującą szarżę z wykorzystaniem kopii.

W armii imperialnej szybciej niż u francuskich przeciwników znaczenie żandarmów zaczęło podczas Wojen Włoskich szybko spadać. Według nowego etosu służba w piechocie, a zwłaszcza w szeregach landsknechtów nie była już ujmą. Przykład dał sam cesarz Maksymilian I, podczas jednej z bitew stając właśnie wśród piechoty.

Heavy cavalry was still using tactics from the middle ages - the decisive charge with use of lances.

Imperial army started transition prior to its French enemies. During Italian wars significance of gendarmes started to decrease. According to new ethos serving in infantry, especially in landsknecht formations, wasn't any disgrace for a nobleman. Even emperor Maxcimilian I gave an example during one of the battles fighting in infantry ranks. 

Figurki Venexia Miniatures 15mm. Jak widać konie z bardingiem, czyli opancerzeniem. Na taki ekwipunek stać było tylko najbogatszych jeźdźców.


Figures are from Venexia Miniatures. As you can see horses are barded. Such equipment was worn by the most wealthy noblemen.

wtorek, 10 lipca 2012

Imperialna artyleria/ Imperial artillery


XVI wiek to czas bardzo dynamicznego rozwoju broni palnej, a zwłaszcza artylerii. Wojny włoskie były pierwszym przykładem jej masowego zastosowania, w wyniku którego w przeszłość odeszły wczesniejsze jeszcze średniowieczne fortyfikacje, bardzo wrażliwe na ogień dział.

16th Century was an era of dynamic development of firearms and especially artillery. Italian wars were a first example of its mass use. Previous fortifications coming from the middle ages proved to be obsolete and vulnerable to artillery fire.

 Oczywiście w XVI wieku znano jedynie artylerię ładowana odprzodowo. Jej użycie w polu było bardzo trudne. Niska szybkostrzelność powodowała, że działa były wrażliwe na atak przeciwnika i należało je chronić przy pomocy własnej piechoty. Również celność ostrzału pozostawał wiele do życzenia, chociaż dobrze wyszkoleni artylerzyści potrafili w odpowiednich warunkach zmusić przeciwnika do odwrotu.

Of course only muzzle loaded artillery existed in the 16th Century. Its use in field was very difficult. Low rate of fire made it an easy target for the enemy so artillery had to be well protected. Also accuracy of fire was a problem. Despite this well trained artilerymen in good conditions were able to rout the enemy.

Swój wkład w rozwój artylerii miał między innymi cesarz Karol V, który starał się ujednolicić jej kaliber. Działa średnie miały więc posiadać wagomiar 12 funtów tzn. strzelać 12 funtowymi pociskami. artyleria imperialna zaczęła również używać żelaznych kul, które zastapiły wcześniejsze kamienne.

Charles V, German Emperror, had also his contribution to development of the artillery. He was trying to unify its calibre. Medium guns were to fire 12pdr projectiles and Imperial artillery started to use iron projectiles to replace previous stone ones. 

Moja kolejna praca to powrót do renesansu, a jednoczesnie pierwsze z dwóch dział baterii sredniej artylerii (12 funtowej). Wraz z działem wykonałem umocnienia złozone z używanych właśnie do o wzmacniania pozycji dział wiklinowych koszy wypełnionych ziemią oraz desek.

My next work is a return to renaissance period and also a first of two-cannon battery (12pdrs). Together with the cannon I've made some fortifications made of big wicker baskets filled with earth and some wood.

Figurki 15mm Venexia. Niestety firma zakończyła produkcję i póki co jestem zdany na zapasy które zgromadziłem..

Figures are 15mm from Venexia. Unfortunately they've stopped production so I have to cope with what I've already purchased.

czwartek, 5 lipca 2012

Pierwsze strzały w Aragonii/ First shots in Aragon (2)

 Jedna z druzyn guardia civil przekradła się obok kościoła i znalazła na jego tyłach. Zadanie zostało wykonane. Pozostali funkcjonariusze zalegli jednak pod ostrzałem. Włączenie się do walki drugiej drużyny anarchistów, którzy zaczęli ostrzeliwać gwardzistów z wieży kościelnej zmieniło przebieg wymiany ognia. poległ pierwszy z funkcjonariuszy.

One of guardia civil fireteams sneaked near the church and crossed the battlefield to reach its end - the task was completed. However second fireteam was pinned under fire.  Second team of the anarchist militia joined the firefight shooting at functionaries from the church tower. It has changed the outcome of the fight. First functionary was killed.

 Trwa wymiana ognia/ firefight continues

 Ostrzał z dzwonnicy okazuje się bardzo skuteczny. Ginie kolejny funkcjonariusz. Trzech kolejnych zostaje trafionych.  
Fire from the church tower starts to be efficient. Another functinary falls dad and three more are wounded.

Drużyna anarchistów widząc taki obrót wypadków odzyskuje inicjatywę. Milicjanci, którzy wcześniej zalegali pod ogniem podrywają się do ataku. Drużyna guardia civil próbuje odeprzeć atak ostrzałem, jrednak zszokowani funkcjonariusze strzelają bardzo niecelnie. Obie strony zwierają się w walce na kolby, bagnety i pięści. Tym razem anarchiści od poczatku sa górą i wybijają całą drużynę guardia civil. Na polu walki pozostaje tylko samotny dowódca patrolu, który całe starcie obserwował zza koscielnego muru.

walka kończy się. Zginęło dwóch milicjantów CNT, a jeden został poważnie rannych. Straty guardia civil to 7 zabitych. W czasie walki wręcz nie brano jeńców.

Starcie można więc uznać za remis.

Anarchist fireteam seeing such turn of the events regained initiative. Militiamen that were before pinned by enemy fire start an assault. Guardia civil tries to repulse the assault with firing at close range. However functionaries are shocked by loses they suffered recently and shots go wide. Both sides clash in hand to hand combat using bayonets, rifle butts and fists. This time anarchists are winning. They wipe out entire enemy fireteam. Only the guardia civil patrol commander who observed entire fight from behind the church wall.

Skirmish ends. Two CNT miliiamen were killed and one seriously wounded. Guardia Civil lost 7 killed (during the melee no prisoners were taken).

Skirmish can be called a draw.

środa, 4 lipca 2012

Pierwsze strzały w Aragonii/ First shots in Aragon (1)

Rozegrałem w ostatni weekend potyczkę z początków wojny domowej w Hiszpanii (1936) w systemie Force on Force. Graliśmy walkę patroli anarchistycznej milicji CNT (Krajowej Konfederacji Pracy) i guardia civil (paramilitarnej policji działajacej głównie na terenach wiejskich.

Last weekend we've played a skirmish from first days of the Spanish Civil War (1936) in FoF system, We've played clash between anarchist CNT militia and guardia civil patrols.

Aragonia 18 lipca 1936

Odprawa CNT: Towarzysze! Z Barcelony i Madrytu dochodzą niepokojace wieści. Zanim zostało przerwane połaczenie telefoniczne dowiedzieliśmy sie o próbie faszystowskiego puczu wspieranego przez wojsko. Waszym zadaniem jest przedostanie się drogą koło spalonego koscioła w okolice pobliskiego miasteczka i sprawdzenie co robi miejscowy posterunek guardia civil oraz falangisci. Wczoraj w okolicy złapaliśmy zmierzajacego do kościoła proboszcza oraz dowódcę guardia civil, którzy razem spiskowali. Niestety udało im się uciec.

Odprawa guardia civil: Czerwoni ogłosili strajk generalny. W okolicy pojawili się anarchiści, którzy spalili kościół i schwytali naszego komendanta oraz proboszcza. Świadkowie twierdzą, że na szczęście obu udało się uciec i przebywają gdzieś w okolicy. Dwie drużyny funkcjonariuszy mają natych miast wyruszyć i odnaleźć zaginionych. Funkcjonariuszom wydano karabiny oraz pistolety maszynowe. Oczekujcie oporu ze strony przeciwnika. Wszelkie wrogie grupy zbrojne należy próbować rozbić i rozbroić.

Aragon 18 July 1936

CNT briefing: Comrades! The alarming news are coming from Barcelona and Madrid. Before telegraph connection was broken we managed to find out that a fascist coup backed by the military is taking place. Your task is to pass near the ruined church to the nearby town and gather information about guardia civil post and falangists movements. yesterday our militia has captured a priest and commander of guardia civil that were going to the church probably to plan some plot. Unfortunately they managed to escape.

Guardia civil briefing: reds had proclaimed the general strike. Anarchists appeared in 6the vicinity and burned the church. They also captured our commander and a priest. Witnesses report that prisoners managed to escape. Two teams of functionaries were dispatched for a search mission. Functionaries were issued rifles and machine guns. Expect resistance. All encountered hostile armed groups are to be routed and disarmed.

 Dwie drużyny milicji CNT biegiem dotarły na teren spalonego kościoła. Wkrótce wykryto obecność przeciwnika. Jedna drużyna zaczaiła się za murem kościoła, druga z tyłu pozycje pozwalające na wsparcie towarzyszy ogniem.

Two CNT militia fireteams ran to the burned down church. It was where enemy presence was revealed. One team stalked behind the church wall and the other took positions to give covering fire.

 Patrol guardia civil dotarł do porzuconego samochodu komendanta. Okazało się, że samochód został zniszczony, ale w środku nikogo nie było. Dowódca patrolu zdecydował o dalszym posuwaniu się przez winnice w kierunku koscioła.

Guardia civil patrol found an abandoned car of the commander. It was destroyed by no trace of the owner was found. Commander of the patrol ordered further advance through the vineyard towards the church.

 Anarchiści na pozycjach przy murze/ anarchists on positions behind the wall.

Druga druzyna milicji ruszyła aby zająć budynek kościoła/ Seond team of the militia moved to occupy the church building.

Tymczasem patrol guardia civil dotarł do muru i również zauważył slady obecności przeciwnika.

At the same time guardia civil reached the wall and also encountered enemy presence

Wkrótce padły mpierwsze strzały. Druzyna milicji i drużyna guardia civil nagle znalazły się naprzeciw siebie. Funkcjonariusze zareagowali szybciej. Serie z pistoletów maszynowych i strzały z karabinów dosięgnęły czterech anarchistów. Jeden został zabity, a jeden ciężko ranny, pozostałych dwóch tylko draśniętych. Odpowiedź milicjantów okazała się nieskuteczna. zszokowani strzelali niecelnie.

Soon first shots were fired. Militia and guardia civil fireteams suddenly were in close quarter contact. Functionaries were swifter. they managed to hit four enemies killing one and seriously wounding the other. Other two hits barely scratched the militiamen. Their response was inaccurate. Shocked militiamen fired widely.

Dalsza wymiana ognia okazała się mało skuteczna. Anarchiści uzyskali kilka trafień, ale były one niegroźne. Tylko jeden funkcjonariusz guardia civil został lekko ranny. Dowódca patrolu guardia civil zastanawiał się czy rzucić do wsparcia drugą drużyne, czy też wysłać ją na poszukiwania. Ostatecznie zdecydował się na wykonanie głównego zadania. druga drużyna zachęła obchodzić teren kościoła z przeciwnej strony.

Further excheange of fire was ineffective. Anarchists scored few hits but only one guardia civil functionary was lightly wounded. commander of guardia civil patrol was hesitating whether to support his men with the other fireteam or to send it for a search mission. he decided to do the latter and secon fireteam started to bypass the terrain of the church.

poniedziałek, 2 lipca 2012

Trakowie w akcji/ Thracians in action (4)

 Sytuacja przed decydującymi starciami. Na lewym skrzydle lekka jazda Bessów przegrupowała się i zaczęła brać górę nad lekką jazdą Odrysów.

Situation before decisive clashes. On the left Bessi light horse regrouped and started to disorganise an Odrysian light horse.
 
 Walki jazdy na lewym skrzydle Odryskiej armii/ Cavalry clashes on Odrysian left.

 Prawe skrzydło armii Odrysów stara się powstrzymać napór średniej piechoty oraz harcoeników Bessów.

Odrysian right wing tries to stop Bessi skirmishers and medium foot.

 Starcie hoplitów obu stron oraz greckiej kawalerii okazało się krótsze niż oczekiwano. Odryscy najemni hoplici okazali się słabsi we wszystkich starciach i ostatecznie ich opór został złamany.

Hoplites clash was shorter than expected. odrysian hoplites lost all the clashes and finally were broken.
 
Sytuacja tuż przed końcem bitwy i zwycięstwem Bessów. Elitarna jazda odrysów zaczyna uciekać, a dogoniona przez przeciwnika zostaje rozbita. Ginie również jeden z Odryskich dowódców.

Bitwa była zacięta do momentu, gdy nie posypała się odryska elitarna jazda, a hoplici nie przegrali starć.

Just before end of the battle that was won by Bessi. Odrysian elite cavalry started to run away but was caught and routed by the enemy. One of odrysian commanders was killed.

Fate of the battle was turning until Odrysian elite cavalry got broken and mercenary hoplites lost their fight.