piątek, 30 czerwca 2017

GLADIUS bitwa pod Rawenną/ battle of Ravenna 3

Hiszpańskiej lekkiej jeździe udało się złamać jeden z oddziałów włoskich pikinierów.
Spanish light horse managed to break one of the Italian pikemen units.

Za to w centrum ostrzał włoskich kuszników wyeliminował hiszpańską artylerię/ But in the centre Italian crossbowmen eliminated Spanish artillery.

Elitarne włoskie rycerstwo straciło połowę sił, ale kontynuowało walkę poważnie dezorganizując przeciwnika.
Italian elite knights lost half of their number but continued fight fragmenting their enemies.

Hiszpańska lekka jazda zaczęła ostrzeliwać kolejnych pikinierów/ Spanish light horse started shooting at next unit of pikemen.

Włoscy rycerze wraz z głównym dowódcą po wielu turach walki w końcu pokonali francuskich żandarmów, zmuszając ich do ucieczki/ Italian knights with main commander finally managed to rout French gendarmes forcing them to flee.

W centrum papiescy pikinierzy i jedna z colunel uderzyły na kuszników/ In the centre papal pikemen and one of colunelas charged crossbowmen.
Do walki włączyli się elitarni landsknechci. Coluneli udało się wybić kuszników lecz została rozbita przez pikinierów/ Elite landsknechts joined the fight. Colunela managed to rout crossbowmen but was soon after wiped out by landsknechts.

Drugi oddział landsknechtó starł się z kolejną Colunelą dezorganizując ją i zmuszając do ucieczki/ Second landsknecht unit clashed with other colunela fragmenting it and forcing to flee.

Papiescy pikinierzy rozbili jednak kolejnych kuszników, a włoskie rycerstwo uporało się z drugim oddziałem żandarmów. Siły francuskie zostały więc, kosztem dużych strat, złamane i zmuszone do odwrotu.
Papal pikemen managed to rout anothewr crossbowmen unit and Italian knights wiped out second gendarmes unit. It meant that French forces reached breaking point and the attack repulsed at the cost of huge looses.

2 komentarze:

gervaz pisze...

Atakowanie umocnionego obozu, bronionego przez jednostki o dużym potencjale defensywnym, wydawało się pomysłem słabo rokującym na powodzenie....

Cisza pisze...

Gdyby Stradioci na lewym skrzydle nie wypadli tak żałośnie, a na prawym udało się zniszczyć najlepszy oddział włoskiego rycerstwa, to landsknechci powinni sobie w miarę łatwo poradzić z colunelami broniącymi obozu. Obie walki z nimi wygrali i to zdecydowanie.