poniedziałek, 4 czerwca 2012

Rycerstwo Hodona/ Odo's Knights

 Pierwsze trzy elementy armii margrabiego Hodona (w DBA East Frankish) do systemu DBA skończone.

First three elements of margrave Odo's army (in DBA East Frankish) for DBA finished.


W roku 972 margrabia Hodon podjął "prywatną" wyprawę przeciwko państwu Mieszka I. Tworząca się Polska była dla niego zbyt groźnym regionalnym rywalem. Nie czekając na zgodę cesarza (którego Mieszko I był sojusznikiem) wyruszył na wojnę. Prowadził ze sobą prawdopodobnie jedynie część regionalnego rycerstwa, znajdującą się pod jego bezpośrednimi rozkazami, a także grupę awanturników z innych rejonów Niemiec.
W okolicach grodu Cedynia armia ta przekroczyła Odrę i wkroczyła na tereny państwa Mieszka I, po czym została wciągnięta przez Polaków oraz ich sojuszników w zasadzkę na wąskiej drodze między wzgórzami a bagnami, gdzie rycerstwo nie mogło wykorzystać swojej przewagi w uzbrojeniu. Ludzie Hodona zostali zmasakrowani, a on sam z małą grupką przybocznych uciekł z pola walki.

In 972 Margrave Odo started a "private" war against Mieszko I. Poland was for him a newly created regional threat. No waiting for emperor's permission (Mieszko was an ally of Geraman Emperor) he started an invasion. He was leading an army composed of knights under his direct command and some adventurers from other parts of Germany.
Near the fortified town of Cedynia he has crossed Odra river and entered lands of Mieszko I. Odo's army entered a trap set between marshes and hills on a narrow road where knights couldn't use their supperiority in armour and weaponry. Odo's men were massacred and he managed to run away with a small group of bodyguards.

Brak komentarzy: