sobota, 15 lutego 2014

Działo Putilov 76mm/ Putilov 76mm gun


 Armata Putilov 76mm to jedno z najbardziej popularnych dział Pierwszej Wojny Światowej. Pierwsze prototypy powstały w roku 1902 w zakładach Putilova. Rosjanie użyli tych dział po raz pierwszy podczas wojny rosyjsko-japońskiej.

Podczas I Wojny Światowej była to podstawowa armata polowa wojsk rosyjskich. Była również często stosowana podczas Wojny Domowej w Rosji.
W czasie Wojny Domowej w Hiszpanii Związek Radziecki dostarczył pewna liczbe armat 76 mm siłom republikańskim. Były one wykorzystywane jako działa polowe, zazwyczaj  w 3 lub 4 działowych bateriach. ich użycie bylo jednak problematyczne ze względu na dostęp do amunicji. Podstawową amunicją do dział polowych w armii hiszpańskiej były pociski 75mm. Działa Putilova trzeba było więc dostarczać łącznie z zapasami pasującej do nich amunicji.

Figurki oraz działo - peter Pig 15mm.

Putilov 76mm gun was one of the most popular guns of the First World War. first prototypes were created in 1902 in Putilov works. Russians used these guns during the Russo-Japanese guns.

During the First World War it was the main field gun of the Russian army. It was also widely used during Russian Civil War.

during Spanish Civil war soviet Union supplied republican forces with 76mm guns. They were used in 3-4 gun batteries. However their use was problematic because of availability of ammunition. Main ammunition of the Spanish army was 75 mm shell, so Putilov guns had to be supplied with additional ammunition.

Figures and gun - Peter pig 15mm.


Brak komentarzy: