niedziela, 5 lipca 2015

Guardia Civil - krok po kroku/ Guardia Civil - step by step (3)

 Kolejne etapy malowania, głównie twarzy. Wszystkie podane farby Vallejo Model Colors lub Game Color.
Next stages of painting - mainly faces. All given paints ar Vallejo Model Colors or Game Color.

Najpierw na brązowy podkład Sunny Skintone/ First on brown undercoat Sunny Skintone.
Poza tym gunmetal i zmieszany z czarnym na PMy/ Also gunmetal mixed with black on SMGs.

Na bardziej eksponowane części twarzy i dłoni Game Color Dwarf Skin zmieszany z Basic Skintone.
Now for more exposed parts of faces and hands Game Color Dwarf Skin mixed with Basic Skintone.

 Na tym etapie rozpocząłem też rozjaśnianie mundurów. German Fieldgrey WWII zmieszany z odrobiną Khaki.
On this stage I added some highlights to the uniforms. German Field Grey WWII mixed with a little bit of Khaki.

Na twarze położyłem ostatnie rozjaśnienie. Tym razem Light Flesh na najbardziej eksponowane części twarzy i rąk.
Final highlight of flesh. This time most exposed parts of faces and hands drybrushed with Light Flesh.


Brak komentarzy: