piątek, 22 stycznia 2016

Kartagina kontra Rzym/ Carthage vs Rome (2)

 Pierwsza szarża iberyjskiej i galijskiej jazdy uderza w linię legionów/ First charge of Iberian and Galic cavalry hits line of legionaries.

 Obie strony zostają zdezorganizowane i ponoszą pierwsze straty/ Both sides become disorganised and suffer first loses.

 Tymczasem prawe skrzydło armii kartagińskiej wciąż jest daleko/ At the same time right wing of the Carthaginian army is still far away.

 Rzymianom udaje się rozbić najpierw jazdę galijską, a później iberyjską/ Romans rout Galic and Iberian cavalry.
Lewe skrzydło Rzymian wycofuje się aby wyrównać linię przed atakiem wroga. Podejmuje ryzyko, ponieważ ruch do tyłu skutkuje dezorganizacją/ Roman left wing retreats to reorganise the line. It was a gamble because movement to the back disorganises units.
 Kartagińskie prawe skrzydło wykonuje podwójny ruch, jednak nie przechodzi testu i dezorganizuje się/ Carthaginian right wing makes a double move to catch the enemy but fails tests and becomes disorganised.

 W kartagińskim centrum atakują słonie, jednak ich szarża nie robi na legionistach wielkiego wrażenia i zostaje zatrzymana/ In the centre Carthaginian elephants attack. However they fail to scare Romans and the charge is repulsed.

Po słoniach ataku próbuje galijska piechota rzucająca się do szalonej szarży z nadzieją na przełamanie lini wroga/ After the elephants Galic infantry starts a wild charge attempting to break the enemy line.
Galowie zostają rozbici, a rzymskie lewe skrzydło częściowo zreorganizowało się/ Gauls are routed and Roman left wing is partially reorganised.

Rzymskie prawe skrzyło uderza teraz na zdezorganizowane we wcześniejszej walce słonie/ Roman right wing charges disorganised elephants.

1 komentarz:

Phil pisze...

Nice report, impressive armies!