piątek, 26 lutego 2016

Scytowie - ostatni oddział/ Scythians - Last unit

Dwie podstawki ostatniego oddziału scytyjskiej armii. Oczywiście jest to kolejna grupa lekkiej jazdy.
Two stands of the last unit of Scythian army. Of course these are also light horse.

Dzięki temu iż byli znakomitymi jeźdźcami Scytów było bardzo trudno skłonić do walki jeśli warunki były dla nich niekorzystne.
Scythians were excellend riders so it was very difficult to force them to fight on unfavourable terms.

Przekonał się o tym perski władca Dariusz I, który w roku 512 p.n.e. przekroczył Dunaj i usiłował pokonać Scytów. Otrzymał od nich odpowiedź, że skoro jest tak wielkim władcą niech zmusi ich do walki. Po długim pościgu, podczas którego perskie wojska były nękane przez Scytów musiał ogłosić odwrót, który omal nie zamienił się w katastrofę, ponieważ Scytowie zagrozili mostowi na Dunaju - jedynej drodze odwrotu armii króla królów.
Darius I, Persian king, found it out when in 512 BC he has crossed Danube and was trying to subddue Scythians. He got a response that if he is such a great leader he should force them to fight. After the long pursuit when Persian forces were harassed by Scythians he had to order withdrawal which nearly turned into catastrophe when Scythians threatened bridge on Danube, the only way of retreat for the army.

Z przyjemnością informuję, że już wkrótce zaprezentuję armię Scytów w komplecie.
I have a pleasure to announce that soon I will be able to present a complete Scythian army.

1 komentarz:

Phil pisze...

Great! The complete army will be outstanding!