wtorek, 3 stycznia 2017

Plany na rok 2017/ Plans for 2017

Jak widać na warsztacie nieco chaosu. Postaram się go uporządkować prezentując plany na rok 2017
As you can see there's some chaos on my workbench. I'll try to make some order by presenting my plans for 2017

Przede wszystkim chcę w tym roku zakończyć rozpoczęte projekty. Oznacza to dokończenie armii francuskiej z Wielkich Wojen Włoskich, a także kontynuowanie malowania figurek 28mm do Wojny Domowej w Hiszpanii (na warsztacie Guardia Civil oraz Brygady Międzynarodowe).
First o all I would like to finish started projects. It means finishing French army or the Great Italian Wars. I will also continue work on 28mm figures or the SCW (I have Guardia Civil and International Brigades on my workbench).

Postaram się też odrobić zaległości w tworzeniu scenerii do Wojen Włoskich i Hiszpanii.
I will also try to liquidate backlog in creating scenery both or Italian Wars and Spain.

Cały czas myślę również o Persach do Field of Glory oraz którejś z armii z Wojny 30-letniej do FOG Renaissance oraz Baroque.
I'm still thinking also about Persians for the FOG and a 30 Years War army for FOG Renaissance and Baroque.

1 komentarz:

The Fantasy Hammer pisze...

Powodzenia i wszystkiego najlepszego w 2017 r. =)