środa, 26 lipca 2017

Wyzwalając Holandię/ Liberating Netherlands (2)

Sherman i polska piechota ostrzeliwują niemiecki CKM w okopie, zabijając trzech ludzi obsługi i zadając punkt szoku.
Sherman and Polish infantry strat shooting at the German entrenched HMG killing three members of the crew and giving one shock.

Niemiecka piechota w trakcie wymiany ognia ponosi kolejne straty/ German infantry suffers more causalties during the firefight.
Panzer IV przybywa z odsieczą i bierze na cel Shermana/ Panzer IV arrives and take aim at Sherman

Pierwszy ostrzał powoduje tylko szok/ First shot causes only one shock.

Niemcy ostrzeliwują i przygważdżają polskiego obserwatora artyleryjskiego ulokowanego w kaplicy/ Germans shoot and pin down Polish artillery observer situated in a chapel.

Na pole walki przybywa kolejny Sherman/ Second Sherman arrives at the battlefield

Jeden z Shermanów zostaje zniszczony przez Panzer IV/ One of Shermans is destroyed by Panzer IV

Część niemieckiej piechoty zostaje przygwożdżona ogniem, polski moździerz stawia też zasłonę dymną/ Part of German infantry becomes pined and Polish mortar lays smoke screen.

W trakcie wymiany ognia Polska piechota traci dwóch zabitych, a CKM otrzymuje dwa szoki/ During the firefight Polish infantry loses first two KIA and HMG gets two shock points.
Odpowiedzą jest jednak zdecydowana. Niemiecka piechota w wiosce otrzymuje kolejne szoki w wyniku ostrzału moździerzowego/ However response is devastating one section of German infantry suffers more shocks from mortar fire.

Brak komentarzy: