czwartek, 12 lipca 2018

Bitwa pod Bicocca 1522/ Battle of Bicocca 1522 (1)

Dawno nie publikowałem już na blogu raportów bitewnych (w zasadzie dawno nniczego nie publikowałem, za co przepraszam).
Podczas konwentu Gladius rozegrałem bitwę pod Bicoccą 1522 w systemie Field of Glory Renaissance. Figurki 15mm. Starcie armii imperialnej z Francuzami i będącymi na ich żołdzie szwajcarskimi najemnikami.
It's been a long time since last battle report (in fact since any post on my blog for what I apologise readers).
During Gladius convent I've played a pattle of Bicocca (1522) in FOG Renaissance. Imperial forces clashed with the French and their Swiss mercenaries.


Siły imperialne w umocnionym obozie, szwajcarscy pikinierzy szykują się do ataku licząc na łupy/ Imperial forces in a fortified camp, Swiss pikemen prepare for the attack counting on spoils of war.
Trzy oddziały szwajcarskich pikinierów/ Three Swiss pikemen units

Oddziały imperialne za umocnieniami - trzy Colunele (oddziały hiszpańskie złożone z pikinierów, arkebuzerów i ciężko opancerzonych mieczników), dwa oddziały landsknechtów, w tym weterani Frundsberga i artyleria w pierwszej linii, w drugiej linii, obok romańskiej kaplicy kawaleria.
Imperial units behind field fortifications - three Colunelas (Spanish units composed of pikemen, arquebusiers and swordsmen), two landsknecht units, including Frundsberg's veterans and artillery in the first line. Cavalry in the second line near the romanesque chapel.

Szwajcarzy rozpoczęli natarcie. Środkowy oddział pikinierów znalazł się pod silnym ostrzałem artylerii, jednak dzięki temu, że była to elitarna formacja, przechodził wszystkie testy morale.
The Swiss attacked. Central pikemen unit was under heavy artiller fire but being an elite unit managed to pass all morale tests.
Stronie francuskiej szybciej niż historycznie udało się wezwać wsparcie w postaci jazdy/ The French were quicker than in history to call for reinforcements composed of cavalry.

Sytuacja po pierwszych dwóch turach/ Situation after first two turns.

Najsłabszy oddział armii imperialnej - mediolańscy pikinierzy - został skierowany do strzeżenia brodu na rzece, prowadzącego z boku do środka imperialnego obozu/ The weakest unit of the Imperial army - Milanese pikemen was ordered to guard a ford that led to the side of the Imperial camp.

W związku z pojawieniem się na polu walki francuskiej ciężkiej jazdy jazda imperialna wykonała zwrot i zaczęła przemieszczać się w kierunku wyjazdu z obozu/ Due to arrival of the French gendarmes Imperial cavalry made a turn and started to head towards exit of the camp.2 komentarze:

gervaz pisze...

To była bardzo ładna bitwa. Niestety zabrakło mi czasu, by pokibicować trochę bardziej.

aasadlabiznesu.pl pisze...

Uważam że ta bitwa była bardzo ciekawa.Szkoda że przegrana.