poniedziałek, 21 czerwca 2010

Na wojnę w trampkach/ Going to war in sneakers

Wczoraj był ważny dzień. Spełniłem swój modelarski obowiązek i zamiast wybierać spośród dziesieciu pustych opakowań zabrałem się do pracy nad kolejnym oddziałem milicji LFWP.

Yesterday was an important day. I have fulfilled my modeller's duty and instead of choosing between empty boxes (yesterday was a presidential elections day) I've started working on next PFLP militia squad.

Chciałem aby ta grupa wygladała jeszcze bardziej na siły terytorialne. Stąd o wiele mniej elementów umundurowania. Za wsparcie oddziału słuzy lekki moździerz. W czasie wojny domowej w Libanie niemal całkowity monopol na posiadanie artylerii miały wojska syryjskie oraz Siły Libańskie. Inne frakcje, w tym OWP, starały sie to równoważyć wykorzystując dużą liczbę granatników i moździerzy.

I wanted this group to look like territorial forces. Because of this I gave them less uniform look. This group has support of light mortar. During lebanese civil war Syrians and Lebanese Forces had virtually monopolly on posessing field artillery. Other factions, including PLO, were trying to balance this by using large numbers of grenade launchgers and mortars.


Dla tej grupy charakterystyczny jest chłopiec w tenisówkach (figurka z zestawu Czeczenów Oriona). Praktycznie wszystkie frakcje wykorzystywały w walkach dzieci w imie logiki, że na wojnę powinien iść każdy zdolny do noszenia broni.

Pójście na wojnę w tenisówkach wydaje się cokolwiek dziwne, jednak i to jest oparte na dokumentacji fotograficznej. W związku z brakami w zaopatrzeniu milicjanci wszystkich frakcji walczyli w takich butach jakie akurat były dostepne

The boy in sneakers is the main "character" of this group (Orion figure from Chechen rebels set). Practically all factions were using boy soldiers because of logics saying that everyone able to carry a gun should fight.

Going to war in sneakers seems a strange idea. However it is based on photo evidence. Because of shortages in supplies militiamen were fighting in such shoes that were available.


1 komentarz:

Yori pisze...

Ciekawy pomysł i doskonałe figurki!