poniedziałek, 3 stycznia 2011

Etolscy psiloi/ Aitolian psiloi


Kolejne elementy psiloi armii etolskiej. Etolowie byli ludem górskim. Mieli tylko niewielkie miasta nie nadające się do obrony. W związku z tym opierali się na lekkiej piechocie. Atakowani wycofywali się w góry w związku z czym byli bardzo trudni do pokonania. Nie udało się ich podbić ani Epirczykom, ani Macedonii pomimo że przeciwko Etolom nie raz kierowano znaczne armie.

Next psiloi elements for the Aitolian army. Aitolians were mountaneous peoples. They had only few small towns not fit to be defended. Their armies were based on psiloi. When attacked they retreated into the mountains. That is why Epirotes and Macedonians were unable to conquer Aitolia

Przez wielu Greków Etolowie byli uważani wręcz za barbarzyński lud ze względu na dziwny język niezrozumiały dla innych mieszkańców Grecji. Niektórzy twierdzili również, że Etolowie żywili się na przykład surowym mięsem.
Jednocześnie ze wzgledu na swoją waleczność Etolowie byli bardzo cenieni jako najemnicy, zarówno w czasach walk wewnetrznych w Grecji jak i później w okresie hellenistycznym podczas wojen diadochów (następców Aleksandra Wielkiego)

Many Greeks regarded Aitolians as a barbarian people because of their strange language different from the Greek spoken in other regions. Some thought that Aitolians were eating raw meat.
At the same time warlike Aitolians were highly valued mercenaries both durink fighting among Greeks and later in hellenistic period in wars of the diadochi.

3 komentarze:

Paul´s Bods pisze...

Looking good. It still makes me wonder how anyone could have gone into battle with no trousers on! :-D
Greetings
Paul

Cisza pisze...

To me it seems logical. No clothes means lower risk of infection when wounded. However you're right it is strange to us now :)

GEM Team pisze...

nice figs