sobota, 18 czerwca 2011

Kolejne znaczniki/ Next markers

Zgodnie z obietnicą przedstawiam kolejne znaczniki dezorganizacji/strat dla greckich hoplitów.

As I have promised I present next casualty/disorganisation markers for hoplite battlegroups.

W czasie bitew hoplitów najwięcej zabitych padało gdy jedna ze stron złamała szyk i zaczynała uciekać. Bez ochronnej ściany tarcz, które uciekający zwykle odrzucali hoplici byli łatwym łupem dla przeciwnika. Uratować mogła ich tylko ochrona odwrotu przez jazdę. W ten sposób życie ocalił między innymi Sokrates. Słynny filozof został ocalony przez jeźdźców po bitwie pod Delium w roku 424 p.n.e. w czasie Wojny Peloponeskiej, kiedy to siły ateńskie zostały pokonane przez Beotów.

During the battle most warriors fell when retreating after breaking formation. Without the protective wall of shields that were usually abandoned, runing hoplite was an easy prey for the enemy. Their only hope was a screen of cavalry. It was how Socrates was saved after Beotians defeated athenian army at the battle of Delium in 424 b.c. during the Peloponesian War.

Brak komentarzy: