czwartek, 15 marca 2012

Landsknechci na L4/ Landknechts on a sick leave

Siedzę sobie na zwolnieniu chorobowym, co zaowocowało... kolejnym standem landsknechtów.

Grupa bojowa zaczyna wreszcie nabierać kształtu. Do ukończenia pozostały jeszcze trzy standy, które właśnie stoją na moim warsztacie.


I,m currently on a sick leave, what resulted in... another stand of landsknechts.

Battle group is neraly finished. It needs only three stands more and they are now on my workshop.


Kilka słów o skuteczności landsknechtów. Już w średniowieczu piechota uzbrojona w broń drzewcową stawała przeciwko jeździe i często kończyło się to dla niej tragicznie. Landsknechci i podobne renesansowe formacje pikinierów odróżniały się od wcześniejszej piechoty dyscypliną. Byli oni szkoleni aby wytrzymać nawet szarżę ciężkiej jazdy i utrzymać formację. Blok pikinierów, najeżony ostrzami był z kolei bardzo trudny do rozbicia przez jeźdźców. Dobrzy pikinierzy mogli bardzo sprawnie zmieniać nawet front, co pozwalało im chronić flanki formacji.

Now few words about efficiency of landsknechts. In middle ages infantry with polearms was already facing cavalry, sometimes with disastrous effects. Landsknechts and other renaissance pikemen were different. They were more disciplined, trained to face enemy charge and hold the formation. Block of pikemen was not so easy to break with cavalry charge. Well trained pikemen were also able to quickly change their front to protect flanks of the formation.

2 komentarze:

Phil pisze...

Well done, as usual! Great figs.

Unknown pisze...

I'm really looking forwar your complete battlegroup