sobota, 21 maja 2016

Druga colunela/ Second colunela

 Druga hiszpańska colunela, czyli formacja łącząca pikinierów, arkebuzerów oraz ciężką piechotę z tarczami i mieczami (rodoleros).
Second colunela - formation combining pikemen, arquebusiers and heavy infantry - sword and bucklers (rodoleros).

Mam nadzieję, że już wkrótce zaprezentuję gotową armię hiszpańską z czasów Wojen Włoskich. Pozostał jeden oddział jazdy i dowództwa.
I hope that soon I'll be able to present finished Spanish army of the Great Italian Wars. Only one cavalry unit and commands left to finish.
Figurki Old Glory/
Figures Old Glory

Brak komentarzy: