czwartek, 19 maja 2016

Hiszpańscy arkebuzerzy/ Spanish arquebusiers

 Dwie podstawki hiszpańskich arkebuzerów, kolejne elementy koluneli.
Hiszpanie byli prekursorami jeśli chodzi o łączenie arkebuzerów i pikinierów w jednej formacji.

 Two stands of Spanish arquebusiers - next elements of colunela.
Spaniards wereprecursors of combining arquebusiers and pikemen in one formation.


Brak komentarzy: