piątek, 2 listopada 2012

Bitwa pod Novarą/ Battle of Novara (4)

 W centrum szwajcarscy pikinierzy i strzelcy dotarli do miasteczka. Strzelcy ostrzelali z tyłu francuskich żandarmów, niszcząc jeden stand.
In the centre swiss pikemen reached the town. Fusillers shot at French gendarmes destroying one stand.
 
Jak widać starcie podzieliło się na dwie części. Na francuskim prawym skrzydle szwajcarscy pikinierzy prą do przodu. W centrum rycerstwo obu stron szykuje się do walki, a na lewym skrzydle landsknechci zmagają się ze szwajcarskimi piknierami.
 As you can see battle hgas split into two. On French right unit of Swiss pike was advancing. In the centre knights of both sides prepare to charge. On the left landsknecht still clash with the Swiss.

Szarża francuskich żandarmów. Po obu stronach do walki stanęli także dowódcy. Lepsi okazali się rycerze z Mediolanu Francuzi zostali zdezorganizowani i stracili jeden stand.
French gendarmes charge. Both commanders join the fight and Milanese manage to destroy a stand of French knights and distrupt them.

Na francuskim prawym skrzydle strzelcom udało się ostrzałem zdezorganizować szwajcarskich kooszników, jednak był to ich jedyny sukces. Podobnie lekka jazda przez całą rozgrywkę strzelała nie osiągając nic.
On French right fusillers managed to disorganise Swiss cossbowmen. However it was their only success. Also light horse was shooting but without any effect.

Tuż przed końcem bitwy jeden oddział francuskich arkebuzerów dotarł do drogi w centrum I rozpoczął walkę ogniową ze Szwajcarami. Ostrzał z obu stron okazał się nieskuteczny.
Just before the end of the battle unite of French arquebusiers reached the road in the centre and exchanged inefficient fire with the Swiss.

W kolejnej rundzie walki francuscy żandarmi zostali ostatecznie złamani. Widząc ucieczkę oddziału druga grupa żandarmów też zmieszała szyki, podobnie jak łucznicy.
In next turn of the combat french gendarmes were finally broken. Seeing them fleeing another unit of gendarmes and archers were distrupted.

Walka landsknechtów na lewym skrzydle nie miała już wpływu na wynik. Francuzi utracili główny oddział i przegrali na punkty. Ostatecznie zdecydowane zwycięstwo Szwajcarów. Wynik zbliżony do historycznego.
Landsknechts on the left clashed with the Swiss but had no influence on fate of the battle. After loosing their key unit French lost. Finally the Swiss won the day. result close to historical one.


1 komentarz:

Phil pisze...

Very nice AAR...next time for a french victory!