sobota, 10 listopada 2012

Lekka jazda w komplecie/ Light horse completed


Oddział lekkiej jazdy w komplecie.

W związku z tym kilka słów o działaniu tej formacji w czasach renesansu. Najczęściej była ona wyposażona w jakąś broń strzelecką (np. tak jak w tym przypadku w broń palną).

Użycie broni palnej w XVI wieku przez jeźdźców było bardzo trudne. Mogli on praktycznie oddać tylko jeden strzał, ponieważ ponowne załadowanie broni lontowej w trakcie walki raczej nie było możliwe. Zamki kołowe, które powstały w początkach XVI wieku, działające bez potrzeby używania lontu były bardzo rzadkie i skomplikowane w użyciu. Lekką jazdę wyposażano więc również w broń do walki wręcz. Jak widać ci jeźdźcy mają miecze i pancerze, z powodzeniem mogą więc nawet szarżować na lekką piechotę czy jazdę przeciwnika.

 


Light horse unit completed

Now few words about this formation in renaissance warfare. Usually it had some sort of ranged wapons (in this case firearms).

Use of firearms by 16th Century cavalry was very difficult. In practice they were usually able to fire just once, because loading matchlock rifle during the fight on horseback was rather impossible. Wheellocks invented at the beginning of the 16th Century allowing use of firearms without fuse were few in numbers and comlicated in use. That's why light horse was also equipped for melee combat. As you can see these horsemen have swords and armour co they can charge enemy light foot of light horse.

Brak komentarzy: