poniedziałek, 26 listopada 2012

Setny post/ 100th post


Setny post na moim blogu w tym roku. Postanowiłem, że powinien dotyczyć głównego tegorocznego projektu - armii imprialnej z wojen włoskich, a dokjładniej mówiąc landsknechtów.

Na konkurs modelarski ogłoszony przez portal www.strategie.net.pl  wykonałem trzy dodatkowe standy landsknechtów. Będą przydatnym wzmocnieniem do dwóch oddziałów landsknechtów, które dotąd wykonałem.

Pikinierzy mieli to do siebie, że atakowali w wielkich, zwykle bardzo głębokich formacjach. Liczba szeregów była ważna przy przepychaniu przeciwnika, a także uzupełnianiu strat. W odpwoedniej chwili dobrze wyszkoleni żołnierze bytli w stanie również rozszerzyć formację. Była ona bardziej manewrowa niż się to mogło wydawać.
Landsknechci byli zawodowymi najemnikami, szkolącymi się przez cały czas (może z wyjątkiem częstych momentów plądrowania i rabowania). Ich życie upływało od kampanii do kampanii. Pomimo że cesarz próbował ograniczyć im możliwości zaciągania się, trafiali do różnych armii, w tym również walczących z wojskami cesarskimi.

 

100th post on my blog in this year. I've decided that it had to be related with my main project this year - Imperial army from Italian Wars, or more precisely - landsknechts.

www.strategie.net.pl portal has announced a modelling competition. I've prepared three additional stands of landsknechts. They will be a valuable addition to my two already finished battlegroups.

Pikemen were attacking in big and deep formations. Number of ranks was very important while pushing away the enemy or filling gaps in front ranks. In certaim moment well trained unit of landknechts was also able to expand its front. They were more manouverable than it appeared. 
Landsknechts were professional mercenaries training all the time (except for when they were pillaging and looting). Their life was a cycle of campaigns. Emperror tried to limit their freedom of enlistment. Hwever they enlisted various armies including ones that were fighting against the Empire.

3 komentarze:

Phil pisze...

Very nice 100th post, great work on those figs!

ACME pisze...
Ten komentarz został usunięty przez autora.
ACME pisze...

Bardzo ładne i trzymam kciuki :)