wtorek, 8 grudnia 2015

Drugi oddział scytyjskiej lekkiej jazdy/ Second unit of Scythian light horse

Drugi oddział lekkiej jazdy ukończony! Second unit of Scythian light horse finished!

Było już o tatuażach i używaniu łuków, teraz co nieco o społeczeństwie Scytów. Istniały w nim podziały na bogatych i biednych, jednak w porównaniu z innymi społeczeństwami antycznymi nomadzi byli o wiele bardziej egalitarni. Istnieją dowody na to, że wspólnie dbali o starców, dzieci czy chorych. Ich sukces polegał w dużej mierze od współdziałania.

I was writing about tattoos and using bows, now some facts about Scythian society. There were divisions between rich and poor but they were much smaller in settled antique societies. Nomads were much more egalitarian. There are proofs that they held together caring for the elderly, children and sick. Their success was dependent from cooperation.


Większość Scytów stawała do walki jako lekka jazda, ponieważ nie mogła sobie pozwolić na pancerze. Jednostki prawdopodobnie składały się z wojowników z danego klanu i służyły pod własnymi dowódcami. Wyszkolenie w jeździe konnej, zdobywane od najmłodszych lat powodowało jednak, że większość czynności w czasie walki wojownicy wykonywali automatycznie.

Most of Scythians fought as light horse becuse they couldn't affort any armour, Units were probably made of warriors from one clan fighting under their clan chieftains. However training from the young age made most fighting actions very authomatic.1 komentarz:

Phil pisze...

Excellent job!