piątek, 18 grudnia 2015

Jestem Spartakus/ I'm Spartacus!

Spartakus zawsze był jedną z moich ulubionych postaci ze starożytności. Dlatego z przyjemnością pomalowałem jego figurkę, która znalazła się w zestawie sławnych dowódców przygotowanym przez Forged in Battle w ramach kickstartera. Niestety główna wadą figurek dowódców jest, że są one mniejsze od innych figurek FiB.
Spartacus was always one of my favourite personailities from the antiquity. That's why it was a pleasasure to paint this figure that was included in a set of famous commander prepared by Forged in Battle as a part of their kickstarter. Unfortunately the main drawback of commanders' figurse is their too small size compared with other FiB figures.

Spartakus to najsłynniejszy z Traków. Przywódca największego buntu niewolników w Republice Rzymskiej był według różnych źródeł jeńcem wziętym do niewoli podczas walk w Tracji, albo dezerterem z rzymskich jednostek pomocniczych (Auxilii).
Spartacus is the most famous Thracian. Leader of the biggest slave revolt in Roman Republic was according to some sources a prisoner taken during fighting in Thrace or a deserter from roman auxiliary units.
Figurka przedstawia Spartakusa na koniu z elementami ekwipunku gladiatora - meatlową ochroną na rekę zwaną manica. Oczywiście jest to niezbyt wierne historycznie (Spartakus w czasie powstania zapewne przypominał wyposażeniem i wyglądem raczej rzymskiego oficera) ale jakże efektowne.
Duży wpływ na kształtowanie wizerunku Spartakusa miał klasyczny Hollywoodzki film "Spartakus", mający oczywiście niewiele wspólnego z historią.
Figure represents Spartacus on horseback with some elements of gladiatorial equipment - metal arm protection called manica. Of course it is not a historical representation (During the uprising Spartacus was rather resembling Roman officer) but very eye-catching.
Classic Hollywood "Spartacus" movie had a great influence on image of Spartacus. Of course it didn't have much to do with history.

1 komentarz: