niedziela, 13 grudnia 2015

Scytyjscy łucznicy ukończeni/ Scythian archers finished

 Oddział pieszych łuczników w luźnej formacji gotowy./ Unit of foot archers in skirmishing order is ready.

Ludy osiadłe miały dla Scytów bardzo duże znaczenie. Prawdopodobnie ich poddaństwo nie było całkowite, a raczej przypominało układ. Rolnicy siali i uprawiali zboża na potrzeby pojawiających się okresowo Scytów. Dostarczali również piechoty do ich armii. W zamian mogli liczyć na ochronę koczowników, a także dostęp do niektórych zdobytych lub zakupionych przez nich dóbr.

Settled peoples had a great significance for Scythians. Probably their subordination wasn't total but rather resembled an agreement. Farmers cultivated lands and produced crops for periodically appearing Scythians. They also provided infantry for their armies. In return they got protection from nomads and access to some goods gathered or bought by Scythians.

Brak komentarzy: