czwartek, 10 grudnia 2015

Scytyjscy piesi łucznicy/ Scythian foot archers


Za najbiedniejszych członków scytyjskiego społeczeństwa uważano tych, którzy nie mogli sobie pozwolić na konie. Z nich rekrutowała się nieliczna w scytyjskich armiach piechota. Piesze oddziały zapewniały też podporządkowane Scytom ludy osiadłe, zajmujące się rolnictwem i łowiectwem.

Większość pieszych wojowników stanowili oczywiście łucznicy. Te podstawki przedstawiają harcowników z łukami.

The poorest members of the Scythian society were those who coulkdn't afford a horse. They fought as infantry and weren't numerous. Foot soldiers were provided also by the subjsected settled peoples that were farming and hunting societies.

Most of the foot warriors were also archers. These stands represent skirmishers with bows.

Brak komentarzy: